Печат на тази страница

СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Кюстендил.

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Кюстендил заедно с мотивите към него, е публикуван на  15.02.2019 година на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища.

В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Кюстендил.

 

 

Прочетена 532 пъти