ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК

 

1. Персонални данни

 

Име, презиме, фамилия

Васил Владимиров Иванов

Дата (по желание) и място на раждане

21.05.1962г. ,гр.Кюстендил

Семейно положение

Женен, с две деца

2. Образование, специалност

СУ „Климент Охридски“ гр.София,специалност Право

3. Професионална кариера

· Адвокат-Адвокатска колегия гр.Кюстендил

· Обществен посредник на територията на Община Кюстендил

4. Обществени ангажименти

 

5. За контакти:

Адрес:

Е-адрес:

Тел.:

 

гр.Кюстендил, ул. ”Демокрация” 40

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

078/550201

 

АНОТАЦИЯ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, КАСАЕЩА ГРАЖДАНИТЕ

 1. Структурата.

  Васил Иванов - Обществен посредник на Община Кюстендил

 1. Дейност на институцията.

Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация и представя мотивирани предложения за промяна на съществуващата практика на административното обслужване на гражданите.Общественият посредник е независим орган, който се избира от Общинския съвет за срок от четири години.

Жалби и сигнали пред обществения посредник могат да подават физически лица с постоянен или настоящ адрес на територията на община Кюстендил, както и организации, които осъществяват дейността си на територията на община Кюстендил. Жалбите и сигналите трябва да бъдат писмени, подадени лично, с писмо по пощата или по електронна поща. Жалбата или сигналът трябва да съдържат името и постоянния адрес и телефон за връзка на жалбоподателя, описание на нарушението, органа, администрацията или лицето, срещу които се подава жалбата или сигналът, времето, по което е извършено нарушението. Към жалбата или сигнала могат да бъдат приложени и писмени доказателства.

По изрично желание на гражданите се запазва дискретност за имената им и за други данни с конфиденциален характер.

     3. Общественият посредник може да:

 • Посредничи между органите на местно самоуправление и местната администрация и засегнатите лица за отстраняване на допуснати нарушения;
 • Прави предложения и препоръки за отстраняване условията, които създават предпоставки за нарушения на правата и свободите на гражданите;
 • Уведомява националния омбудсман, ако случаят не е от неговата компетентност;
 • Уведомява органите на МВР или на прокуратурата, ако има данни за извършено престъпление;
 • Търси съдействие от медиите, от държавни и граждански организации.
 1. Общественият посредник няма отношение към:
 • Проблеми от личния живот на гражданите;
 • Проблеми, по които има заведено съдебно дело или влязло в сила съдебно решение;
 • Анонимни жалби и сигнали, както и такива за нарушения, извършени преди повече от две години;
 • Защитата на жалбоподатели в съда.

Общественият посредник се избира за срок от 4 години с възможност за повторен мандат и носи отговорност за своята работа пред гражданите на Община Кюстендил и Общинския съвет, пред които публично се отчита:

 

Жалби и сигнали до Обществения посредник на Община Кюстендил се подават устно или писмено на:

Адрес: гр. Кюстендил, ул. “Демокрация” № 40, ет. 2 или на

Е-email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Тел: 078/550201

 

Работно време:

Всеки ден - 08:00-17:00 ч.

 

Приемно време:

Понеделник,сряда,петък - 10:00-12:00 ч.

 

Годишен отчет за дейността на обществения посредник на територията на Община Кюстендил - 2019 г. 

Анализ за постъпилите жалби и становищата по тях- I-во полугодие

Анализ за постъпилите жалби и становищата по тях- II-ро полугодие

Годишен отчет за дейността на обществения посредник на територията на Община Кюстендил - 2018 г. 

Образец на жалбата към Обществения посредник

График за посещения на кметства на Обществения посредник на територията на Община Кюстендил 

 

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517