bg BG en EN ru RU

Социални дейности

Закон за лична помощ

Европейска карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания

Асистирана репродукция

Еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на община Кюстендил

Интеграция на ромите

Развитие на социалните услуги в Кюстендил

Предоставяне на грижи в домашна среда

Социални услуги предоставяни в общността

1. Дневен център за деца и младежи с умствени и физически увреждания.

2. Комплекс за социални услуги.

3. Преходно жилище.

4. Център за обществена подкрепа.

5. ЦНСТ за възрастни с умствена изостаналост.

6. ЦНСТ за деца и  младежи с увреждания.

7. ЦОП Света Петка.

8. ЦСРИ за деца.

9. ЦСРИ Синева.

9. Социална услуга Асистентска подкрепа

Специализирани институции

1. Дом за възрастни хора  с умствена изостаналост.

2. Дом за възрастни хора с физически увреждания.

3. Дом"Ильо Войвода"

Социални услуги предоставяни по проекти

1. Проект„Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в Община Кюстендил

2. Проект "Нови възможности за грижи

3. Проект "Приеми ме 2015"

4. Проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”

5. Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Кюстендил“

6. Проект „Равни възможности”

7. Проект „Равни възможности за малцинствата и уязвимите групи – преодоляване на негативните стереотипи и подкрепа за личностно развитие”

8. Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”

9. Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”

10. Проект „Център за работа с деца на улицата”

11. Проект „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация -2020г.“

12. Проект "Подкрепа за деца и младежи в община Кюстендил"

13. Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4”

14. Проект “Патронажна грижа + в Община Кюстендил”

15. Проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, финансирана по Оперативна програма за храни/или основно материално подпомагане 2014 - 2020 г. операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

16. Целева Програма „Обществени трапезарии“, финансирана от Фонд „ Социална закрила“

17. Проект „Нова грижа за хората с увреждания в община Кюстендил”

 

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни