ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

ЦСРИ Синева

 ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ „ СИНЕВА “

 

Социалната услуга „ Център за социална рехабилитация и интеграция ” (ЦСРИ) за лица над 18г., в град Кюстендил се управлява от външен изпълнител - „Фондация Сийдър“, в качеството й на доставчик  на социалната услуга, въз основа на сключен договор с Община Кюстендил, след спечелване на конкурс.

 

Адрес:

гр. Кюстендил, ул.“Спасовица“ № 1,

е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

телефон за връзка: 078/976291

Капацитет: 25 лица

 

Материална база:

Сградата  се намира в жилищен район с изградена и лесно достъпна инфраструктура, с изградени съоръжения за безпрепятствен достъп от хора с физически затруднения. Всеки специалист работи в самостоятелно, пригодено за целта помещение. Има кабинет за сензорна терапия  и дворно място за трудотерапия и отдих.

 

Екип от специалисти:

ЦСРИ осъществява дейността си чрез пълния набор от небходими квалифицирани специалисти: социален работник, социален педагог, психолог, логопед, кинезитерапевт, трудотерапевт и арттерапевт.

 

Целева група:

Центърът предоставя специализирана подкрепа за лица над 18 г., диагностицирани с различна степен на умствено изоставане.  Потребителите на услугата са хора с интелектуални затруднения от институции, резидентен тип услуги, преходно жилище и от семейна среда. Целева група на ЦСРИ са не само лицата с увреждания, но и техните биологични или разширени семейства, които получават адекватна професионална помощ, под формата на консултации, участие в групови програми и модули за постигане на ефект на взаимна близост на семействата със сходни проблеми, оказване на психологическа подкрепа за преодоляване на поведенчески и емоционални кризи с лицето, получаване на насоки за затвърждаване на постигнатото и надграждане в семейна среда.

 

Кандидатстване за ползване  на социалната услуга:

Лицата, които желаят да ползват социалната услуга ЦСРИ, подават писмено заявление по настоящия си адрес за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и индивидуален план за подкрепа до Дирекция „Социално подпомагане“ - Кюстендил. Към заявлението по ал. 1 се прилагат копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК, ако има такива, документ за самоличност – за справка, като при необходимост могат да се изискат и други документи. След изготвяне на оценката и планът от мултидисциплинарен екип, кандидатът се насочва към социалната услуга ЦСРИ за лица над 18г. с направление, издадено от директора на ДСП. В случаите, когато в социалната услуга няма свободни места, дирекция "Социално подпомагане" вписва лицето в регистър на чакащите за ползване на услуга. При постъпване в услугата с потребителя или настойника се сключва договор, конкретизиращ правата и задълженията на страните и терапиите в които е включено лицето.

 

Цели на социалната услуга:

Целта на ЦСРИ е да предоставя качествена почасова подкрепа за индивидуалното развитие на своите клиенти. Чрез добре планирани дейности и иновативни методи на работа  специалистите се стремят да развиват вече усвоени и да създадат нови умения за независим живот и да осигуряват условия за социални контакти, възможности за изяви в общността, професионална ориентация  и социално функциониране.

 

Дейности за подкрепа:

Различните дейности се извършват почасово, всеки ден или няколко пъти в седмицата, съгласно индивидуален график и разработен индивидуален план за подкрепа.

 

 • Терапевтични дейности:
 • Трудотерапия – функционална и занимателна.
 • Функциналната трудотерпия се осъществява чрез различни програми-поддържане на лична хигиена и придобиване на хигиенни умения; справяне с битови дейности от ежедневието - готварство, пране, гладене, шиене, грижа за лични вещи; градинарство - грижа за растенията; конструктивни дейности - сглобяване на елементи от дърво и пластмаса, боядисване; придобиване на трудови умения и др.
 • Занимателна трудотерапия - поддържане на личните интереси и хобита чрез изобразителна или конструктивна дейност - моделиране на предмети /картички, картини, пана и сувенири/ от различни текстилни и природни материали - глина, дърво, пластмаса, камък и др.
 • Арт терапия – използва се творчеството, за да помогне на младежите да осъзнаят чувствата и желанията си - изобразително изкуство, музикотерапия, сценични изкуства, моделиране
 • Логопедична терапия - извършва чрез диагностика на говорните нарушения и цели възобновяване и усъвършенстване на комуникативните умения
 • Кинезитерапия - двигателна рехабилитация насочена към профилактика, преодоляване и компенсиране на физически увреждания с помощта на различни процедури, масажи, упражнения и спорт
 • Психологическа терапия – прилагане на различни психологични методи за изследване и въздействие; контрол над първосигнални пориви и подтици; емоционална зрялост и поемане на отоговорност за действията и постъпките
 • Сензорна терапия – мултисензорната стая предизвиква сетивата и помага на лицата да взаимодействат, да общуват, да опознават света и  заобикалящата ги среда и да учат по специфичен, забавен и интересен начин

 

 • Образователни и педагогически дейности – развитие на когнитивните процеси чрез усвояване на умения и способности за мислене, оценяване, вземане на решения и планиране на дейности; възстановяване на дефицитите в паметта, вниманието; усвоявне и надграждане на умения за смятане, писане, четене, преразказ, пазаруване и др.
 • Социална рехабилитация - възобновяване на социалната функция чрез индивидуални и групови мероприятия сред обществото - отбелязване на събития и участие на градски и национални празници, организиране на празници, излети и екскурзии, посещение на различни учреждения и културни институции – библиотека, музеи, галерии и т.н.
 • Работа с близкото обкръжение /родители и разширено семейство/ - извършва се чрез различни групови програми за повишаване на родителския капацитет и оказване на психологическа подкрепа; индивдуална работа с близкото обкръжение за консултиране прилагането на различни дейности в семейна среда и затвърждаване на постигнатото

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт