Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU

Дневен център за деца и младежи с умствени и физически увреждания

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНИ И ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ "ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ"

 

Контакт:

Адрес: гр. Кюстендил ул.”11август”№7 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
тел.: 078 55 03 81


Същност на социалната услуга:

     Дневен център за деца и младежи с умствени и физически увреждания “Вяра, Надежда, Любов” гр.Кюстендил   е  комплекс от социални услуги, осигуряващ:
•    включваща, приемаща и стимулираща среда за деца и младежи с увреждания;
•    подкрепа на социалното, емоционалното и културно развитие на всеки потребител;
•    специализирано оборудване и обзавеждане, в зависимост от конкретните  потребности на потребителите;
•    оценка на нуждите на детето;
•    изготвяне на индивидуален план за всеки потребител;
•    планиране на интервениции според установените проблеми;
•    оказване на подкрепа на лицата и техните семейства.

 

ІІ.ЦЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА


     Насърчаване и подкрепа на социалното, емоционалното, образователното и културно развитие на всяко дете като доказателство за това, че всеки човек може да развие потенциала си и да бъде ценен участник в общността
     Създаване на оптимални условия за корекционно-компенсаторна, възпитателна и интеграционна работа с децата;
     Осигуряване  на спокойна, уютна и безопасна среда, в която потребителите да се чустват сигурни и щастливи, посещението в ДЦ да доставя удоволствие на клиента;
     Оказване подкрепа на децата и родителите им;
     Осигуряване постоянна и качествена грижа за всяко дете, създаване на възможност за известна степен независимост на клиентите, съобразно личните им възможности –  да реагира, да взема решения и да действа, доколкото това му е възможно;

 

ІІІ.ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Деца и младежи от 3 до 18 години с умствени и /или физически увреждания.


ІV. ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Терапевтични  дейности – логопедична терапия, психотерапия, кинезитерапия; 
Възпитателни дейности – общо възпитание и специфични възпитателни дейности;
Обучителни дейности – психомоторни занимания, музикални занимания, занимания по роден  език, занимания за придобиване на математически познания, занимания за постигане на речева активност;
Социална терапия и интегрирано обучение;
Арт терапия и приложни дейнности – работа с керамика, глина и пластилин, рисуване, апликиране, бижутерство, изработване на картички, пана, мартеници и т.н.;
Пасивни дейности  – гледане на телевизия, слушане на музика;
Трудотерапия –готварство, градинарство, шиене, почистване, пазаруване;
Спортни занимания и екскурзии;
Тържества и празници в  Дневния център и извън него;
Здравни беседи с мед.сестра;
Работа с родители;
Летен план – карнавали, конкурси, социализация и интеграция на децата в общността.

 КАПАЦИТЕТ:   24 потребителя.

 

V. РЕСУРСИ


Материална база: Дневният център предлага добре оборудвана база, включваща спални помещения, зали за игри и дейности, зала за физиотерапия, кът за отдих, игри и дейности на открито. Социалната услуга може да се ползва целодневно или почасово. Центърът разполага със собствен  специализиран превоз. През 2014г. в ДЦ е изградена и функционира сензорна стая.

Човешки ресурси: Персоналът на Дневния център за деца и младежи с       умствени и физически увреждания включва: директор, психолог, логопед, кинезитерапевт, социален работник, възпитатели, медицинска сестра, санитари. Екипът извършва оценка на нуждите на клиентите при постъпването им в дневният център, на базата  на която съвместно с родителите на клиентите се разработва индивидуален план за грижа,  съобразен със специфичните потребности на всяко дете.


VІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

         1.Молба до директора на дирекция ”Социално подпомагане”;
         2.Направление от Отдел “Закрила на детето”;
         3.План за действие от  Отдел “Закрила на детето”;
         4.Удостоверение за раждане;
         5.Медицински документ от лекар-физиотерапевт/ако е необходимо/;
         6.Епикризи от проведени медицински консултации и изследвания;
         7.Експертно решение от ТЕЛК;
         8.Бележка за липса на контакт с остри заразни болести от здравните власти;
         9.Здравно профилактична карта от личния лекар;
        10.Изследване на психичните процеси на личността на детето от  детски психиатър;
        11. Личен амбулаторен картон.
 При необходимост, доставчикът на социалната услуга може да изисква и други документи
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

Дневният център работи целогодишно от 7.00 до 18.00ч.

 

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни