Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С ХОТЕЛСКИ РЕГИСТЪР И СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С ХОТЕЛСКИ РЕГИСТЪР И СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 116, АЛ. 1 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА И ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.61Р, АЛ. 5 ЗА ОБЛАГАНЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

І. Обща информация

Съгласно чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма, лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър за настанените от тях туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки.
Регистърът за настанените туристи е общ за българи и чужденци. Попълва се своевременно и акуратно с всички налични реквизити, като задължително се използва утвърдения от министъра на туризма образец, публикуван на страницата на Министерство на туризма. 
Регистърът се води надлежно в съответното място за настаняване. Не е необходимо да се заверява в Община Кюстендил.

 

Образец на регистър за настанениете туристи


Съгласно разпоредбите на чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма, лицата, извършващи хотелиерство са длъжни ежемесечно да подават информация в съответната община за броя на реализираните нощувки чрез справка-декларация. Образецът на справката-декларация се утвърждава от министъра на туризма и се публикува на интернет страницата на Министерството на туризма.

 

Образец на справка-декларация за броя на реализираните нощувки


ІІ. Процедура по подаване на справка-декларация

Всички лица, извършващи хотелиерство са длъжни да подават справка-декларация за броя на реализираните нощувки, на базата на което се изчислява дължимият туристически данък. 
Справката-декларация се подава до Община Кюстендил по електронен път.

За броя на реализираните нощувки, посочени в справката-декларация, се дължи туристически данък при условията и по реда на Закона за местните данъци и такси.
На електронния адрес на отдел „Туризъм” към Община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., се подават едновременно:
•    Справка-декларация за броя на реализираните нощувки;
•    Извадка от регистъра за настанените туристи за съответния период;
•    Копие от платежния документ за платен туристически данък
Срокове за подаване на справки-декларации:
•    За ежемесечни справки-декларации – до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките;
•    За годишни справки-декларации – до 30 януари на текущата година с информация за предходната.
Регистрацията на получената справка-декларация се извършва по служебен път. След обработката на данните, входящият регистрационен индекс и дата на завеждане в деловодната система на Община Кюстендил се изпраща обратно на е-мейла на подателя.

Важно!

Неподаването на справка-декларация се третира от Закона за туризма като административно нарушение и подлежи на санкция.

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни