ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Административни услуги по земеделие, гори и стопанските дейности

Административни услуги "Селско стопанство и екология" в Административния регистър- https://iisda.government.bg/adm_services/services/from_municipality_administrations

 • Заявление за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ за стопанската 2021/ 2022г.Необходими документи:

   - Заявление по образец - тук /заявлението се подава в срок от 01.09.21 до 14.09.21г/

 

 • Заявление за издаване на разрешение за удължено работно време
 
Необходими документи 
- Заявление по образец - тук

 • Заявление за издаване на разрешение за удължено работно време за нов обект
 
Необходими документи 
- Заявление по образец - тук

 • Административно производство по чл. 34 от ЗСПЗЗ - изземване на зем. земя от граждани, ползвана без правно основание

Необходими документи:
- Заявление свободен текст
- Документ за собственост 
Такса: няма
Срок: 14 дни
  
 

Необходими документи: 
- Заявление 
Такса: Съгласно тарифа за таксите
Срок: 1 ден
 

 • Предоставяне под наем на земеделски земи от ОПФ по Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от ОПФ, приета от Общинския съвет

Необходими документи: 
- Заявление по образец - може да изтеглите от тук

Такса: Съгласно тарифата за началните наемни цени за земеделска земя от ОПФ, определени от Общински съвет 
Срок: 14 дни
 •  Издаване на разрешително за ползване на терен за търговия със селскостопанска непреработена продукция

Необходими документи:
- Молба свободен текст
Такси: 
- І зона - 0,60 лв./кв.м. на ден и 10,00 лв./кв.м. на месец
- ІІ зона - 90% от таксата на І зона
- ІІІ зона - 80% от таксата на І зона
Забележка: За притежателите на документ за производител на селскостопанска продукция таксата се намалява с 10% за съответната зона.
Срок: 7 дни

 • Издаване на удостоверения за притежаване на зем.земи и гори преди образуването на ТКЗС от емлячните регистри и опис – декларациите за внесените имоти в ТКЗС.

Необходими документи:
- Заявление свободен текст

Такса: няма
Срок: 3 дни
 

 • Издаване на свидетелство за собственост на едър добитък.

Необходими документи:
- Заявление свободен текст

Такса: 5,00 лв.
Срок: 3 дни
 

 • Издаване на удостоверение за предоставено право на ползване по ПМС, визирани в пар. 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Необходими документи:
- Заявление свободен текст

Такса: няма
Срок: 3 дни

Необходими документи:

- Заявление за отсичане на единични дървета в поземлени имоти по реда на чл. 32, ал.2 и 3 и чл. 34 от ЗОСИ и чл.10 и чл.11 от Наредба № 1/1976 год. за опазване на селскостопанското имущество може да изтеглите тук.

Такса: 10 лв. за поземлен имот
Срок: 10 дни

Необходими документи:

- Заявление за отсичане на единични дървета в поземлени имоти по реда на чл. 32, ал.2 и 3 и чл. 34 от ЗОСИ и чл.10 и чл.11 от Наредба № 1/1976 год. за опазване на селскостопанското имущество може да изтеглите тук.

Такса: 15 лв. за поземлен имот
Срок: 30 дни

 • Разрешително за отсичане на дървета под особена закрила по реда на  чл. 34 от ЗОСИ

Необходими документи:

- Заявление за отсичане на единични дървета в поземлени имоти по реда на чл. 32, ал.2 и 3 и чл. 34 от ЗОСИ и чл.10 и чл.11 от Наредба № 1/1976 год. за опазване на селскостопанското имущество може да изтеглите тук.

Такса: 20 лв. за поземлен имот
Срок: 30 дни

 • Разрешително за кастрене на дървета от поземлени имоти по реда на ЗОСИ

Необходими документи:

- Заявление за кастрене на дървета в поземлен имот може да изтеглите тук.

Такса: няма
Срок: 30 дни

 • Разрешително за отсичане на над 5 броя дървета от поземлен имот по реда на ЗОСИ, с цел продажба им като коледни елхи

Необходими документи:

- Заявление за отсичане на единични дървета в поземлени имоти по реда на чл. 32, ал.2 и 3 и чл. 34 от ЗОСИ и чл.10 и чл.11 от Наредба № 1/1976 год. за опазване на селскостопанското имущество може да изтеглите тук.

Такса: 15 лв. за поземлен имот

             1.20лв.  на брой дръвче за поставена пластина
Срок: 30 дни

 • 2068. Издаване на превозен билет за транспортиране на дървесина,  добита извън горски територии от поземлени имоти по реда на ЗОСИ

 • ОПИСАНИЕ          ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

Необходими документи:

- Заявление за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горски територии може да изтеглите тук.

Срок: съгласно подаденото заявление

Маркиране на дървесина извън горски територии:

 

Маркиране и сортиране на дървесина на корен /куб.м./

 

- едра дървесина

 1.00

- средна дървесина

 1.20

- дребна дървесина

1.40

Дърва за огрев

 1.50

Измерване и кубиране в лежащо състояние /куб.м./

 

- едра дървесина

 0.70

- средна дървесина

 0.80

- дребна дървесина

 0.90

Дърва за огрев

 0.90

За маркиране на дървесина в лежащо състояние /куб.м./

 

- едра дървесина

0.90

- средна дървесина

1.00

- дребна дървесина

1.20

Дърва за огрев

1.20

Издаване на превозен билет - за брой

3.00

 

Необходими документи:

- Заявление до Кмет/ Кметски наместник за издаване на разрешение за достъп до горски територии по чл. 148 от ЗГ може да изтеглите тук.

Такса: няма
Срок: 7 дни

 • Разрешително за достъп до горски територии, съгласно чл. 148 от ЗГ

Необходими документи:

- Заявление до Кмета на Община Кюстендил за издаване на разрешение за достъп до горски територии по чл. 148 от ЗГ може да изтеглите тук.

Такса: няма
Срок: 7 дни

 
 

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт