Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU

Заповеди на кмета

Заповед № РД-00-397/27.03.20г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.44,ал.1,т.4 и т.8 от същия закон, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето,и създаване на условия за изпълнение на мерките, препоръчани от Националния оперативен щаб и разпоредените със Заповед № РД-01-154/26.03.2020 може да видите тук

Заповед № РД-00-383/25.03.20г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.44,ал.1,т.4 и т.8 от същия закон, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето,и създаване на условия за изпълнение на мерките, препоръчани от Националния оперативен щаб и разпоредените със Заповед № РД-01-143/20.03.2020 може да видите тук

Заповед № РД-00-379/23.03.20г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.44,ал.1,т.4 и т.8 от същия закон, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето,и създаване на условия за изпълнение на мерките, препоръчани от Националния оперативен щаб и разпоредените със Заповед № РД-01-143/20.03.2020 може да видите тук

Заповед № РД-00-373/20.03.20г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.44,ал.1,т.4 и т.8 от същия закон, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето и  в изпълнение на Разпореждане от 19.03.2020г. на Районна прокуратура гр .Кюстендил по преписка вх.№ 488/2020 за осъществяване на контрол по изпълнение на мерките срещу разпространението на COVID-19, може да видите тук

Заповед № РД-00-365/16.03.20г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.44,ал.1,т.4 и т.8 от същия закон, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка с въведеното извънредно положение върху цялата територията на Република България,  относно въвеждането на мерки за превенция на територията на община Кюстендил до  29.03.2020г. може да видите тук.

Заповед № РД-00-338/11.03.20г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.44,ал.1,т.4 и т.8 от същия закон,чл.63,ал.4 може да видите тук.

Заповед № РД-00-294/02.03.20г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с предписания № ПР-065-1/28.02.2020 г. за провеждане на задължителни хигиенни противоепидемични мерки от Директора на РЗИ-Кюстендил може да видите тук.

Заповед чл.44,ал.2 от ЗМСМА и чл. 4 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи  може да видите тук.

Заповед № РД-00-208/19.02.20г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 996 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадена докладна записка с вх. №10-00-65/18.02.2020г., за извършване на проверка за нарушение на чл. 92 и чл.99а от Закона за гражданската регистрация може да видите тук.

Заповед № РД-00-131/03.02.20г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 99б от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадена молба с вх. №94-00-419/28.01.2020г., за извършване на проверка за нарушение на чл. 92 и чл.99а от Закона за гражданската регистрация може да видите тук.

Заповед № РД-00-1130/14.10.19г. на Кмета на Община Кюстендил относно предприемане на превантивни мерки с цел осигуряване на нормалното функциониране на техническата инфраструктура, снабдяването , обслужването и услугите на територията на Община Кюстендил и намаляване последствията за населението при усложнена зимна обстановка може да видите тук.

Заповед № РД-00-850/02.08.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил относно необходимостта от засилване на мерките за контрол и превенция по отношение на заболяването Африканска чума по свинете и недопускането и разпространението на заболяването на територията на община Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-1419/19.12.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил относно разрешение за къпане и плуване в плувен басейн - ПМГ може да видите тук.

Заповед № РД-00-689/27.06.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил относно разрешение за къпане и плуване в плувен басейн "Рай", намиращ се в хотелски комплекс "Рай" може да видите тук.

Заповед № РД-00-643/14.06.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил относно Общински плувен комплекс за разрешено за къпане и плуване място може да видите тук.

Заповед № РД-00-587/04.06.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил относно плувен комплекс „Плажна фиеста” за разрешено за къпане и плуване място може да видите тук.

Заповед № РД-00-642/14.06.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил относно плувен басейн в спортен комплекс „Зона Спорт” за разрешено за къпане и плуване място може да видите тук.

Заповед № РД-00-588/04.06.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил относно плувен басейн, намиращ се към обект СПА хотел „Стримон Гардън” за разрешено за къпане и плуване място може да видите тук.

Заповед № РД-00-527/21.05.2019г. на Кмета на Община Кюстендил относно определяне на местата за изкупуване на череши може да видите тук. 

Списък на местата за разполагане на пунктовете за изкупуване на череши в населените места в община Кюстендил за кампания 2019г. може да видите тук.

Заповед №РД-00-408/ 24.04.2019г. на Кмета на Община Кюстендил относно необходимостта от създаване на условия за безинцидентно къпане и плуване на територията на Община Кюстендил може да видите тук.

Заповед №РД-00-243/15.03.2019г. на Кмета на Община Кюстендил относно обявяването на 21 март 2019г. за неприсъствен и празничен ден за училищата на територията на Община Кюстендил ,както и за  за работещите в Общинска администрация ,детски заведения , общински предприятия и звена на бюджетна издръжка може да видите тук.

Заповед № РД-00-1178/10.10.2018г. на Кмета на Община Кюстендил относно определяне границите на районите и честотата на сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Кюстендил през 2019г. може да видите тук.

Заповед № РД-00-1110/20.09.2018г. на Кмета на община Кюстендил относно изземването на поземлен имот - общинска собственост  № 41112.502.86 може да видите тук.

Заповед № РД-00-1080/12.09.2018г. - разрешение за къпане и плуване в плувен басейн , намиращ се към обект СПА хотел "Стримон Гардън"- гр. Кюстендил , може да видите тук.

Заповед № РД-00-744/27.06.2018г. на Кмета на община Кюстендил относно ползването на питейна вода за дейности, които не са свързани с питейно-битовото и предназначение , може да видите тук.

Заповед № РД-00-818/10.07.2018г. - разрешение за къпане и плуване в плувен басейн "Рай", намиращ се в хотелски комплекс "Рай" , може да видите тук.

Заповед № РД-00-677/13.06.2018г. - разрешение за къпане и плуване в плувен басейн, намиращ се в спортен комплекс "Зона Спорт" , може да видите тук.

Заповед № РД-00-675/13.06.2018г. - разрешение за къпане и плуване в плувни басейни, намиращи се в Общински плувен комплекс , може да видите тук.

Заповед № РД-00-676/13.06.2018г. - разрешение за къпане и плуване в плувен басейн, намиращ се в плувен комплекс "Плажна фиеста" , може да видите тук.

Заповед № РД-00-213/07.03.2018г. за прекратяване на договор за аренда № Д-00-634/04.10.2016г. може да видите тук.

Заповед №РД-00-459/27.04.2018г. на Кмета на Община Кюстендил относно условията за безинцидентно къпане и плуване на територията на община Кюстендил може да видите тук.

Заповед №РД-00-248/15.03.2018г. на Кмета на Община Кюстендил относно обявяването на 21 март 2018г. за неприсъствен и празничен ден за училищата на територията на Община Кюстендил за отбелязване на празника на общината може да видите тук.

Заповед №РД-00-306/30.03.2018г. на Кмета на Община Кюстендил, относно извършване на проверка за нарувение на чл.92 и чл.99а от Закона за гражданска регистрация на 02.04.2018г. в 11:00ч. може да видите тук.

 

Заповеди 2017 година

Архив

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1

Следвайте ни