ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Заповеди на кмета

Заповед №РД-00-992/27.05.2024г  на Кмета на Община Кюстендил на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.99б ал3, то Закона за гражданската регистрация може да видите тук.

Заповед № РД-00-97222.05.2024г. на Кмета на Община Кюстендил във връзка с предстоящата кампания по изкупуване на череши на територията на община Кюстендил може да видите тук.  Списък на местата за разполагане на пунктовете за изкупуване на череши и населените места в община Кюстендил за кампания 2024 

Заповед № РД-00-967/22.05.2024г. на Кмета на Община Кюстендил относно въвеждане на временна организация за движението във връзка с тържествено изпращане на абитуриенти "Випуск 2024" от площад "Велбъжд" 1, гр. Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-904/16.05.2024г. на Кмета на Община Кюстендил относно въвеждане на временна организация за безопасност на движението на МПС в с. Слокощица може да видите тук.

Заповед №РД-00-855/09.05.2024г  на Кмета на Община Кюстендил на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.99б ал3, то Закона за гражданската регистрация може да видите тук.

Заповед № РД-00-856/09.05.2024г. на Кмета на Община Кюстендил относно извършване на проверка по чл. 92 и чл.99а от ЗГР   може да видите тук.

Заповед №РД-00-845/09.05.2024г  на Кмета на Община Кюстендил на основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.28 от Наредбата за обществения ред на територията на Община Кюстендил може да видите тук

Заповед №РД-00-783/29.04.2024г. на Кмета на Община Кюстендил относно отмяна на Заповед №РД-00-558/27.03.2024 г., издадена на основане чл.4 от отменената Наредба за водноспасителната дейност и обезопасявне на водните площи може да видите тук

Заповед № РД-00-748/22.04.2024г. на Кмета на Община Кюстендил относно извършване на проверка по чл. 92 и чл.99а от ЗГР   може да видите тук.

Заповед №РД-00-631/04.04.2024 г. на Кмета на Община Кюстендил относно заличаване адресна регистрация на адрес гр. Кюстендил може да видите тук

Заповед №РД-00-558/27.03.2024г. на Кмета на Община Кюстендил относно забраната за къпането, плуването, гребането и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел във всички необезопасени и неохраняеми водни площи- язовири, канали, малки водоеми, реки, басейни и други водохранилища на територията на Общината може да видите тук

Заповед № РД-00-444/08.03.2024г. на Кмета на Община Кюстендил относно преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Кюстендил, което ще се извърши в периода 11.03.2024 до 30.06.2024г.  може да видите тук.

Заповед № РД-00-523/20.03.2024г. на Кмета на Община Кюстендил относно извършване на проверка по чл. 92 и чл.99а от ЗГР   може да видите тук.

Заповед № РД-00-424/007.03.2024г. на Кмета на Община Кюстендил относно заличаване адресна регистрация на адрес гр. Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-403/01.03.2024г. на Кмета на община Кюстендил  и във връзка с Решение №124 по  Протокол №6 от проведеното на 29.02.2024г. заседание на Общински съвет Кюстендил, относно прекратяване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от общинския поземлен фонд,  за отдаване под наем на земеделски земи за три стопански години, открита със Заповед РД-00-283 от 13.02.2024г. на Кмета на община Кюстендил, поради определен различен размер на началната тръжна цена за отдаване под наем по отношение на всички имоти, описани в Заповед № РД-00-283 от 13.02.2024г. може да видите тук.

Заповед № РД-00-355/26.02.2024г. на Кмета на Община Кюстендил относно извършване на проверка по чл. 92 и чл.99а от ЗГР   може да видите тук.

Заповед № РД-00-271/13.02.2024г. на Кмета на Община Кюстендил относно забраната за паша на селскостопански животни на държавни горски територии, съгласно постъпило писмено предложение с вх.№ 52-00-4/08.02.2024г. от Директора на ТП ДЛС "Осогово" може да видите тук.

Заповед № РД-00-246/06.02.2024г. на Кмета на Община Кюстендил относно забраната за паша на селскостопански животни на държавни горски територии, съгласно Заповед РД-07-45/17.01.2024г. на Директора на ТП ДГС "Кюстендил" може да видите тук.

Заповед № РД-00-254/06.02.2024г. на Кмета на Община Кюстендил относно забраната за паша на селскостопански животни на общински горски територии, съгласно ГСП от 2021г. на общината може да видите тук.

Заповед № РД-00-217/01.02.2024г. на Кмета на Община Кюстендил относно заличаване адресна регистрация на адрес гр. Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-142/19.01.2024г. на Кмета на Община Кюстендил относно извършване на проверка по чл. 92 и чл.99а от ЗГР   може да видите тук.

Заповед № РД-00-141/19.01.2024г. на Кмета на Община Кюстендил относно заличаване адресна регистрация на адрес гр. Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-50/09.01.2024г. на Кмета на Община Кюстендил относно проверка за нарушение по чл. 92 и чл.99а от ЗГР може да видите тук.

Заповед № РД-00-1875/22.12.2023г за определени длъжностни лица относно сигнали за намалено водоподаване по време на коледните и новогодишни празници 2023- 2024 г може да видите тук.

Заповед № РД-00-1770/08.12.2023г. на Кмета на Община Кюстендил относно заличаване адресна регистрация на адрес гр. Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-1720/29.11.2023г. на Кмета на Община Кюстендил относно извършване на проверка по чл. 92 и чл.99а от ЗГР може да видите тук.

Заповед № РД-00-1670/20.11.2023г. на Кмета на Община Кюстендил относно извършване на проверка по чл. 92 и чл.99а от ЗГР може да видите тук.

Заповед № РД-00-1503/18.10.2023г. на Кмета на Община Кюстендил относно определяне границите на районите на територията на община Кюстендил, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2024г. ще се предоставят услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депо на битовите отпадъци и поддържане на чистотата в териториите на обществено ползване в населени места, както и честотата на сметоизвозване на битовите отпадъци по райони и видове съдове може да видите тук.

Заповед № РД-00-1338/20.09.2023г. на Кмета на Община Кюстендил относно заличаване адресна регистрация на адрес с.Жабокрът може да видите тук.

Заповед № РД-00-1277/11.09.2023г. на Кмета на Община Кюстендил относно проверка за нарушение по чл. 92 и чл.99а от ЗГР може да видите тук.

Заповед № РД-00-1130/08.08.23г. на Кмета на Община Кюстендил относно недопускане рапространението на Африканска чума по свинете на територията на община Кюстендил  може да видите тук.

Заповед № РД-00-1079/26.07.2023г. на Кмета на Община Кюстендил относно заличаване адресна регистрация на адрес гр. Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-1043/19.07.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил относно обябяването на етап "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури  може да видите тук.

Заповед № РД-00-1035/18.07.2023г. на Кмета на Община Кюстендил относно извършване на проверка по чл. 92 и чл.99а от ЗГР може да видите тук.

Заповед № РД-00-1015/ 13.07.2023г. на Кмета на Община Кюстендил относно настъпването на пожароопасен сезон за 2023г. във всички земеделски територии на Община Кюстендил, считано от 15.06.2023г. до 31.10.2023г. Заповедта може да видите тук.

Заповед № РД-00-987/10.07.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил относно плувен комплекс „Радловци” за разрешено за къпане и плуване място може да видите тук.

Заповед № РД-00-986/10.07.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил относно плувен басейн в комплекс „Зона спорт” за разрешено за къпане и плуване място може да видите тук.

Заповед № РД-00-967/05.07.2023г. на Кмета на община Кюстендил относно ползването на питейна вода за дейности, които не са свързани с питейно-битовото и предназначение може да видите тук.

Заповед № РД-00-959/04.07.2023г. на Кмета на Община Кюстендил относно проверка за нарушение по чл. 92 и чл.99а от ЗГР може да видите тук.

Заповед № РД-00-933/26.06.2023г. на Кмета на Община Кюстендил относно заличаване адресна регистрация на адрес гр. Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-903/21.06.2023г. на Кмета на Община Кюстендил относно заличаване адресна регистрация на адрес гр. Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-893/21.06.2023г. на Кмета на Община Кюстендил относно извършване на проверка за нарушение по чл. 92 и чл.99а от Закона за гражданската регистрация може да видите тук.

Заповед № РД-00-876/16.06.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил относно плувен комплекс „Плажна фиеста” за разрешено за къпане и плуване място може да видите тук.

Заповед № РД-00-879/16.06.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил относно плувен комплекс към хотел "Стримон Гардън Медикъл Спа" за разрешено за къпане и плуване място може да видите тук.

Заповед № РД-00-862/14.06.2023г. на Кмета на Община Кюстендил относно изменяне на Заповед № РД-00-825/08.06.2023г. може да видите тук.

Заповед № РД-00-825/08.06.2023г. на Кмета на Община Кюстендил относно извършване на проверка за нарушение по чл. 92 и чл.99а от Закона за гражданската регистрация може да видите тук.

Заповед № РД-00-863/15.06.2023г. на Кмета на Община Кюстендил относно заличаване адресна регистрация на адрес гр. Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-835/12.06.2023г. на Кмета на Община Кюстендил относно извършване на проверка по адресна регистрация на адрес гр. Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-803/05.06.2023г. на Кмета на Община Кюстендил относно извършване на проверка по адресна регистрация на адрес гр. Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-799/02.06.2023г.. на Кмета на Община Кюстендил относно предстоящата кампания по изкупуване на череши може да видите тук.

Заповед № РД-00-762/ 29.05.2023г. на Кмета на Община Кюстендил относно заличаване адресна регистрация на адрес гр. Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-739/25.05.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил относно  открит басейн Стримон 23 може да видите тук.

Заповед № РД-00-738/25.05.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил относно  закрит басейн ПМГ 23 може да видите тук.

Заповед № РД-00-737/25.05.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил относно  открит плувен басейн Алай баня 23 може да видите тук.

Заповед № РД-00-730/23.05.2023г. на Кмета на Община Кюстендил относно извършване на проверка за нарушение по чл. 92 и чл.99а от Закона за гражданската регистрация може да видите тук.

Заповед № РД-00-710/17.05.2023г. на Кмета на Община Кюстендил относно извършване на проверка за нарушение по чл. 92 и чл.99а от Закона за гражданската регистрация може да видите тук.

Заповед № РД-00-595/ 26.04.2023г. на Кмета на Община Кюстендил относно стопанисването и ползването на спортните площадки и съоръжения, изградени на територията на община Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-561/ 21.04.2023г. на Кмета на Община Кюстендил относно извършване на проверка по адресна регистрация на адрес гр. Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-560/ 21.04.2023г. на Кмета на Община Кюстендил относно заличаване адресна регистрация на адрес гр. Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-559/ 21.04.2023г. на Кмета на Община Кюстендил относно заличаване адресна регистрация на адрес гр. Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-558/ 21.04.2023г. на Кмета на Община Кюстендил относно заличаване адресна регистрация на адрес гр. Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-426/22.03.2023г. на Кмета на Община Кюстендил относно водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи може да видите тук.

Заповед № РД-00-428/22.03.2023г. на Кмета на Община Кюстендил относно заличаване адресна регистрация на адрес гр. Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-429/22.03.2023г. на Кмета на Община Кюстендил относно заличаване адресна регистрация на адрес гр. Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-383/14.03.2023г. на Кмета на Община Кюстендил относно заличаване адресна регистрация на адрес гр. Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-384/14.03.2023г. на Кмета на Община Кюстендил относно заличаване адресна регистрация на адрес гр. Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-369/10.03.2023г. на Кмета на Община Кюстендил относно заличаване адресна регистрация на адрес гр. Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-949/07.03.2023г. на Кмета на Община Кюстендил относно заличаване адресна регистрация на адрес гр. Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-334/02.03.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил относно заличаване адресна регистрация на адрес гр. Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-303/24.02.2023г относно определяне на комисия за извършване на проверка за нарушение на чл.92 и чл.99а от ЗГР може да видите тук.

Заповед № РД-00-189/01.02.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил относно заличаване адресна регистрация на адрес гр. Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-189/01.02.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил относно заличаване адресна регистрация на адрес гр. Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-232/10.02.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил относно заличаване адресна регистрация на адрес гр. Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-231/10.02.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил относно заличаване адресна регистрация на адрес гр. Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-221/08.02.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил относно заличаване адресна регистрация на адрес гр. Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-215/08.02.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил относно заличаване адресна регистрация на адрес гр. Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-143/25.01.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил относно заличаване адресна регистрация на адрес гр. Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-136/24.01.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил относно заличаване адресна регистрация на адрес гр. Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-1006/27.07.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил относно заличаване адресна регистрация на адрес с.  Шишковци може да видите тук.

Заповед № РД-00-959/20.07.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил относно плувен басейн „Градски плаж ” за разрешено за къпане и плуване място може да видите тук.

Заповед № РД-00-854/30.06.22г. на Кмета на Община Кюстендил относно ползването на питейна вода за дейности, които не са свързани с питейно-битовото и предназначение може да видите тук.

Заповед № РД-00-803/21.06.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил относно плувен басейн „Комплекс Радловци ” за разрешено за къпане и плуване място може да видите тук.

Заповед № РД-00-785/20.06.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил относно плувен басейн в спортен комплекс „Зона Спорт” за разрешено за къпане и плуване място може да видите тук.

Заповед № РД-00-753/09.06.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил относно обябяването на етап "Восъчна зрялосдт" на посевите от житни култури  може да видите тук.

Заповед № РД-00-750/08.06.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил относно плувен комплекс „Плажна фиеста” за разрешено за къпане и плуване място може да видите тук.

Заповед № РД-00-742/07.06.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил относно плувен комплекс към хотел "Стримон Гардън Медикъл Спа" за разрешено за къпане и плуване място може да видите тук.

Заповед №РД-00-687/ 31.05.22 на Кмета на Община Кюстендил относно предстоящата кампания по изкупуване на череши може да видите тук.

Заповед №РД-00-439/11.04.22 на Кмета на Община Кюстендил относно забраната за къпането, плуването, гребането и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел във всички необезопасени и неохраняеми водни площи- язовири, канали, малки водоеми, реки, басейни и други водохранилища на територията на Общината  може да видите тук.

Заповед №РД-00-250/04.03.22 на Кмета на Община Кюстендил относно забраната на пашата на селскостопански животни в горските територии, съгласно постъпило писмено предложение от ТП ДЛС "Осогово" може да видите тук.

Заповед №РД-00-384/30.03.22 на Кмета на Община Кюстендил относно забраната на пашата на селскостопански животни в горските територии, съгласно постъпило писмено предложение от ТП ДГС "Кюстендил" може да видите тук.

Заповед № РД-00-303/16.03.22г. на Кмета на Община Кюстендил относно незаконен строеж в поземлен имот № 38432.39.65 по Кадастралната карта на с. Коняво, община Кюстендил, със статут земеделска земя - V категория може да видите тук.

Заповед №РД-00-224/24.02.22 на Кмета на Община Кюстендил относно забраната на пашата на селскостопански животни в общински горските територии, съгласно ГСП от 2020г. може да видите тук.

Заповед № РД-00-188/16.02.22 на Кмета на Община Кюстендил относно недопускане рапространението на Африканска чума по свинете на територията на община Кюстендил  може да видите тук.

Заповед № РД-00-173/14.02.22 на Кмета на Община Кюстендил относно изземване на недвижим имот- публична общинска собственост, представляващ част от обхвата на първостепенна улица в участъка о.т.43-о.т.46-о.т.49 по плана на с. Багренци може да видите тук.

Заповед № РД-00-1229/28.09.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.167, ал.2 от Закона за движение по пътищата може да видите тук.

Заповед № РД-00-1317/14.10.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил относно преустановяване на движението на МПС на 20.10.21 от 09.00часа до 14.00 часа в участък от общински път с № KNL- 1123(Кюстендил- Скриняно- Николичевци) в двете посоки, във връзка с провеждането на пълно мащабно учение като мярка в план- програмата за календарната 2021г. за изпълнение на областната политика по безопасност на движение по пътищата за Област Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-1310/12.10.2021 г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.125, ал.1, т.4 от ЗМВР, в изпълнение на Наредба № 8121з-647/01.10.2014 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на РСПБЗН гр.Кюстендил и писмо с изх. Per. № 725700-626 от 06.10.2021 г. на Началника на РСПБЗН - гр.Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-866/07.07.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил относно плувен басейн плувен Градски плаж „Терми Пауталия” за разрешено за къпане и плуване място може да видите тук.

Заповед № РД-00-793/24.06.2021г. на Кмета на община Кюстендил относно ползването на питейна вода за дейности, които не са свързани с питейно-битовото и предназначение може да видите тук.

Заповед № РД-00-781/22.06.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил относно плувен басейн в спортен комплекс „Зона Спорт” за разрешено за къпане и плуване място може да видите тук.

Заповед № РД-00-684/04.06.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил относно плувен басейн „ИНСИЕМЕ-КА ” за разрешено за къпане и плуване място може да видите тук.

Заповед № РД-00-628/27.05.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил относно плувен комплекс „Плажна фиеста” за разрешено за къпане и плуване място може да видите тук.

Заповед № РД-00-596/20.05.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил относно плувен комплекс към хотел "Стримон Гардън Медикъл Спа" за разрешено за къпане и плуване място може да видите тук.

Заповед № РД-00-541/ 13.05.2021г. на Кмета на Община Кюстендил относно настъпването на пожароопасен сезон за 2021г. във всички земеделски територии на Община Кюстендил, считано от 10.05.2021г. до 31.10.2021г. Заповедта може да видите тук

Заповед РД-00-327/25.03.2021г. на Кмета на Община Кюстендил относно водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи на територията на Община Кюстендил 2021. Заповедта може да видите тук

Заповед № РД-00-1426/ 16.12.2020г. на Кмета на Община Кюстендил относно забрана за провеждане на изложби, пазари или други събирания на домашни или други птици на територията на общината. Заповедта може да видите тук.

Заповед № РД-00-1226/30.10.2020г. на Кмета на община Кюстендил относно преустановяването на действието на всички заповеди за удължаване на работното време на всички заведения за хранене и развлечения, игрални домове и компютърни зали на територията на Община Кюстендил, считано от 31.10.2020 година до 12.11.2020 година включително. Заповедта може да видите тук.

Заповед № РД-00-1215/28.10.20г. на Кмета на община Кюстендил относно необходимостта от създаване на организация за изпълнение на мерките срещу разпространение на COVID-19,  въведени със Заповед № РД-01-626/ 27.10.2020г. и Заповед № РД-01-609/ 21.10.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България може да видите тук.

Заповед № РД-00-1170/21.10.2020г.на Кмета на община Кюстендил относно преустановяване на движението на МПС на 29.10.2020г. от 09.00до 14.00ч. може да видите тук.

Заповед № РД-00-1142/14.10.2020г.на Кмета на община Кюстендил относно обявяване на "Бедствено положение" в района на яз. "Дренов дол" и достигане на критично ниво на язовира, вследствие на обилен дъжд в последните няколко дни може да видите тук.

Заповед № РД-00-904/26.08.20г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.65, ал.1 от Закона на общинската собственост може да видите тук.

Заповед № РД-00-902/26.08.20г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.65, ал.1 от Закона на общинската собственост може да видите тук.

Заповед № РД-00-804/03.08.2020 г. на Кмета на Община Кюстендил относно плувен комплекс „Градски плаж” за разрешено за къпане и плуване място може да видите тук.

Заповед № РД-00-667/26.06.20г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА на Разпореждане от 22.06.2020 година на Районна прокуратура - Кюстендил по пр. вх. №1076/2020 година по описа на същата и необходимостта от възлагане извършване на проверка на състоянието на дълготрайната растителност на територията на Община Кюстендил с оглед предприемането на незабавни действия за премахването на такава, застрашаваща сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура може да видите тук.

Заповед № РД-00-658/23.06.20г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.44, ал.1, т.4 и т.8 от същия закон, чл.63, ал.9 от Закона за здравето и необходимостта от създаване на условия за изпълнение на въведените със Заповед № РД-01- 353/22.06.2020 година и Заповед № РД-01 -3 54/22.06.2020 година на Министъра на здравеопазването на Република България временни противоепидемични мерки на територията на Република България от 23.06.2020 година на 30.06.2020 година и Заповед № РД-01-140/22.06.2020 година на Директора на РЗИ - Кюстендил за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на кв. “Изток“ в гр. Кюстендил за предотвратяване разпространението на COVID-19 и с оглед опазването на обществения ред и здраве може да видите тук.

Заповед № РД-01-138/19.06.20г. на основание чл.9. т.1 и чл.10 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции, във връзка с чл.63, ал.4, ал.7 и ал.11 от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс, Протокол №РД-18-70 от 19.06.2020 г. от проведено заседание на Областният кризисен щаб за борба с COVID-19, и във връзка с регистрирани случаи на COV1D-19 на територията на кв. „Изток" в гр. Кюстендил, съгласувано с Главния държавен здравен инспектор на Република България може да видите тук

Заповед № РД-00-641/19.06.20г. на Кмета на община Кюстендил относно плувен басейн в открит плувен басейн - Център за  възстановяване и рекреация "Алай Баня" в  за разрешено за къпане и плуване място може да видите тук.

Заповед № РД-00-636/17.06.20г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.44,ал.1,т.4 и т.8 от същия закон, чл.63, ал.9 от Закона за здравето и необходимостта от създаване на условия за изпълнение на въведените със

Заповед № РД-01- 137/16.06.2020 година на Директора на РЗИ - Кюстендил  може да видите тук

Заповед на Кмета на Община Кюстендил  РД-00- 611/12.06.2020г. относно определяне на горите във фаза на старост в горските територии, управлявани от Община Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-608/11.06.20г. на Кмета на община Кюстендил относно ползването на питейна вода за дейности, които не са свързани с питейно-битовото и предназначение може да видите тук.

Заповед № РД-00-606/10.06.2020 г. на Кмета на Община Кюстендил относно плувен басейн в спортен комплекс „Зона Спорт” за разрешено за къпане и плуване място може да видите тук.

Заповед № РД-00-593/08.06.2020 г. на Кмета на Община Кюстендил относно плувен комплекс „Плажна фиеста” за разрешено за къпане и плуване място може да видите тук.

Заповед № РД-00-596/08.06.2020 г. на Кмета на Община Кюстендил относно плувен комплекс към хотел "Стримон Гардън Медикъл Спа" за разрешено за къпане и плуване място може да видите тук.

Заповед № РД-00-523/26.05.20г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 99б от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадена молба с вх. №66-00-146/22.05.2020г., за извършване на проверка за нарушение на чл. 92 и чл.99а от Закона за гражданската регистрация може да видите тук.

Заповед РД-00-531/27.05.20г. На основание чл.44. ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.99, т.1 от АПК и наличието на съществено нарушение на изискванията за законосъобразност на Заповед № РД-00- 500/20.05.2020 година на Кмета на Община Кюстендил, в частите й с които е обявено провеждането на публичен търг за отдаване под наем на имоти - общинска собственост, за монтиране на преместваемо съоръжение - „Вендинг“ автомат - за кафе и топли напитки, тъй като в нарушение на чл.10, ал.2 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално- декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Кюстендил може да видите ту

Заповед РД-00-508/21.05.20г. на Кмета на Община Кюстендил относно възобновяване на дейността на детските градини може да видите ту

Заповед РД-00-511/22.05.20г. на Кмета на Община Кюстендил относно осигуряване достъпа до залите на спортен комплекс "Осогово" може да видите ту

Заповед № РД-00- 488/ 14.05.2020г. на Кмета на община Кюстендил,  на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.44, ал.1, т.4 и т.8 от същия закон, чл.63, ал.9 от Закона за здравето и необходимостта от създаване на организация за прилагането и изпълнението на територията на Община Кюстендил на въведените със Заповед № РД-01-262/14.05.2020 година и Заповед № РД- 01-263/14.05.2020 година на Министъра на здравеопазването на Република България противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 14.05.2020 година до 14.06.2020 година във връзка с обявената с Решение №325 от 14.05.2020 година на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка, може да видите тук

Заповед № РД-00-469/11.05.20г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.44, ал.1, т.4 и т.8 от същия закон, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето и необходимостта от създаване на организация за изпълнение на мерките срещу разпространение на COVID-19, въведени със Заповед № РД-01-256/11.05.2020 година и Заповед № РД-01-259/11.05.2020 година на Министъра на здравеопазването на Република България на територията на Община Кюстендил може да видите тук

Заповед № РД-00-409/06.04.20г.На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1, т.2 от Закона за туризма, Заявление за прекратяване на удостоверение за категоризиране 26-00- 402/31.03.2020г. и Решение на Общинската експертна комисия по категоризиране на туристически обекти по протокол №8/01.04.2020г.може да видите тук

Заповед № РД-00-408/06.04.20г.На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1, т.2 от Закона за туризма, Заявление за прекратяване на удостоверение за категоризиране 26-00- 402/31.03.2020г. и Решение на Общинската експертна комисия по категоризиране на туристически обекти по протокол №9/01.04.2020г.може да видите тук

Заповед № РД-00-46/05.05.20г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето и необходимостта от създаване на условия за изпълнение на мерките, въведени със Заповед №РД-01- 249/03.05.2020 г. на министъра на здравеопазването и удължаване на определените със Заповед №РД-00-209/20.02.2020 година на Кмета на Община Кюстендил срокове за подаване и разглеждане на молби за разкриване на места за къпане и плуване по реда на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи може да видите тук

Заповед № РД-00-459/04.05.20г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.44,ал.1,т.4 и т.8 и чл.63, ал.4 и ал5. от Закона за здравето и необходимостта от създаване на организация за изпълнение на мерките срещу разпространение на COV1D-19, въведени със Заповед № РД-01-248/01.05.2020 година и Заповед № РД-01-249/01.05.2020 година на Министъра на здравеопазването на Република България на територията на Община Кюстендил може да видите тук

Заповед № РД-00-424/23.04.20г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.44,ал.1,т.4 и т.9 и чл.46а, ал.4 и т.10 на Т.-I  от Заповед №РД-01-143/20.03.2020 на Министъра на здравеопазването на Република България, за въвеждането на изискване на представяне на служебна бележка, издадена от кмета на общината или от упълномощено от него лице за преминаване през контролно- пропусквателните пунктове от лица, обработващи собствени земеделски имоти, намиращи се извън населеното място, в което същите живеят  може да видите тук

Заповед № РД-00-383/25.03.20г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.44,ал.1,т.4 и т.8 от същия закон, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето,и създаване на условия за изпълнение на мерките, препоръчани от Националния оперативен щаб и разпоредените със Заповед № РД-01-147/13.04.2020 може да видите тук

Заповед № РД-00-404/01.04.20г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 99б от Закона за гражданската регистрация и във връзка с преписка с вх. №66-00-88/30.03.2020г., за извършване на проверка за нарушение на чл. 92 и чл.99а от Закона за гражданската регистрация може да видите тук

Заповед № РД-00-397/27.03.20г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.44,ал.1,т.4 и т.8 от същия закон, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето,и създаване на условия за изпълнение на мерките, препоръчани от Националния оперативен щаб и разпоредените със Заповед № РД-01-154/26.03.2020 може да видите тук

Заповед № РД-00-383/25.03.20г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.44,ал.1,т.4 и т.8 от същия закон, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето,и създаване на условия за изпълнение на мерките, препоръчани от Националния оперативен щаб и разпоредените със Заповед № РД-01-143/20.03.2020 може да видите тук

Заповед № РД-00-379/23.03.20г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.44,ал.1,т.4 и т.8 от същия закон, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето,и създаване на условия за изпълнение на мерките, препоръчани от Националния оперативен щаб и разпоредените със Заповед № РД-01-143/20.03.2020 може да видите тук

Заповед № РД-00-373/20.03.20г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.44,ал.1,т.4 и т.8 от същия закон, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето и  в изпълнение на Разпореждане от 19.03.2020г. на Районна прокуратура гр .Кюстендил по преписка вх.№ 488/2020 за осъществяване на контрол по изпълнение на мерките срещу разпространението на COVID-19, може да видите тук

Заповед № РД-00-365/16.03.20г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.44,ал.1,т.4 и т.8 от същия закон, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка с въведеното извънредно положение върху цялата територията на Република България,  относно въвеждането на мерки за превенция на територията на община Кюстендил до  29.03.2020г. може да видите тук.

Заповед № РД-00-338/11.03.20г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.44,ал.1,т.4 и т.8 от същия закон,чл.63,ал.4 може да видите тук.

Заповед № РД-00-294/02.03.20г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с предписания № ПР-065-1/28.02.2020 г. за провеждане на задължителни хигиенни противоепидемични мерки от Директора на РЗИ-Кюстендил може да видите тук.

Заповед чл.44,ал.2 от ЗМСМА и чл. 4 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи  може да видите тук.

Заповед № РД-00-208/19.02.20г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 996 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадена докладна записка с вх. №10-00-65/18.02.2020г., за извършване на проверка за нарушение на чл. 92 и чл.99а от Закона за гражданската регистрация може да видите тук.

Заповед № РД-00-131/03.02.20г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 99б от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадена молба с вх. №94-00-419/28.01.2020г., за извършване на проверка за нарушение на чл. 92 и чл.99а от Закона за гражданската регистрация може да видите тук.

Заповед № РД-00-1130/14.10.19г. на Кмета на Община Кюстендил относно предприемане на превантивни мерки с цел осигуряване на нормалното функциониране на техническата инфраструктура, снабдяването , обслужването и услугите на територията на Община Кюстендил и намаляване последствията за населението при усложнена зимна обстановка може да видите тук.

Заповед № РД-00-850/02.08.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил относно необходимостта от засилване на мерките за контрол и превенция по отношение на заболяването Африканска чума по свинете и недопускането и разпространението на заболяването на територията на община Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-1419/19.12.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил относно разрешение за къпане и плуване в плувен басейн - ПМГ може да видите тук.

Заповед № РД-00-689/27.06.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил относно разрешение за къпане и плуване в плувен басейн "Рай", намиращ се в хотелски комплекс "Рай" може да видите тук.

Заповед № РД-00-643/14.06.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил относно Общински плувен комплекс за разрешено за къпане и плуване място може да видите тук.

Заповед № РД-00-587/04.06.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил относно плувен комплекс „Плажна фиеста” за разрешено за къпане и плуване място може да видите тук.

Заповед № РД-00-642/14.06.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил относно плувен басейн в спортен комплекс „Зона Спорт” за разрешено за къпане и плуване място може да видите тук.

Заповед № РД-00-588/04.06.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил относно плувен басейн, намиращ се към обект СПА хотел „Стримон Гардън” за разрешено за къпане и плуване място може да видите тук.

Заповед № РД-00-527/21.05.2019г. на Кмета на Община Кюстендил относно определяне на местата за изкупуване на череши може да видите тук. 

Списък на местата за разполагане на пунктовете за изкупуване на череши в населените места в община Кюстендил за кампания 2019г. може да видите тук.

Заповед №РД-00-408/ 24.04.2019г. на Кмета на Община Кюстендил относно необходимостта от създаване на условия за безинцидентно къпане и плуване на територията на Община Кюстендил може да видите тук.

Заповед №РД-00-243/15.03.2019г. на Кмета на Община Кюстендил относно обявяването на 21 март 2019г. за неприсъствен и празничен ден за училищата на територията на Община Кюстендил ,както и за  за работещите в Общинска администрация ,детски заведения , общински предприятия и звена на бюджетна издръжка може да видите тук.

Заповед № РД-00-1178/10.10.2018г. на Кмета на Община Кюстендил относно определяне границите на районите и честотата на сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Кюстендил през 2019г. може да видите тук.

Заповед № РД-00-1110/20.09.2018г. на Кмета на община Кюстендил относно изземването на поземлен имот - общинска собственост  № 41112.502.86 може да видите тук.

Заповед № РД-00-1080/12.09.2018г. - разрешение за къпане и плуване в плувен басейн , намиращ се към обект СПА хотел "Стримон Гардън"- гр. Кюстендил , може да видите тук.

Заповед № РД-00-744/27.06.2018г. на Кмета на община Кюстендил относно ползването на питейна вода за дейности, които не са свързани с питейно-битовото и предназначение , може да видите тук.

Заповед № РД-00-818/10.07.2018г. - разрешение за къпане и плуване в плувен басейн "Рай", намиращ се в хотелски комплекс "Рай" , може да видите тук.

Заповед № РД-00-677/13.06.2018г. - разрешение за къпане и плуване в плувен басейн, намиращ се в спортен комплекс "Зона Спорт" , може да видите тук.

Заповед № РД-00-675/13.06.2018г. - разрешение за къпане и плуване в плувни басейни, намиращи се в Общински плувен комплекс , може да видите тук.

Заповед № РД-00-676/13.06.2018г. - разрешение за къпане и плуване в плувен басейн, намиращ се в плувен комплекс "Плажна фиеста" , може да видите тук.

Заповед № РД-00-213/07.03.2018г. за прекратяване на договор за аренда № Д-00-634/04.10.2016г. може да видите тук.

Заповед №РД-00-459/27.04.2018г. на Кмета на Община Кюстендил относно условията за безинцидентно къпане и плуване на територията на община Кюстендил може да видите тук.

Заповед №РД-00-248/15.03.2018г. на Кмета на Община Кюстендил относно обявяването на 21 март 2018г. за неприсъствен и празничен ден за училищата на територията на Община Кюстендил за отбелязване на празника на общината може да видите тук.

Заповед №РД-00-306/30.03.2018г. на Кмета на Община Кюстендил, относно извършване на проверка за нарувение на чл.92 и чл.99а от Закона за гражданска регистрация на 02.04.2018г. в 11:00ч. може да видите тук.

 

Заповеди 2017 година

Архив

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт