Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU

Транспорт

Съобщение относно Обществен превоз на пътници с лек таксиметров автомобил

Във връзка с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 60 от 07.07.2020 г., в сила от 01.01.2021 г.), Община Кюстендил информира търговците, които желаят да се регистрират за извършване на таксиметров превоз на пътници и регистрираните търговци, които притежават удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, следното:

  1. I. Относно издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници:
  •   съгласно чл. 12, ал. 1 - 3 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) таксиметров превоз на пътници може да се извършва от търговец, притежаващ удостоверение за регистрация. Таксиметров превоз може да се извършва и от водач от името на регистриран търговец, включен в удостоверението за регистрация. За да извършва дейността от името на регистрирания търговец, водачът трябва да отговаря на изискванията на чл. 24, ал. 3 от закона. Правоотношенията между регистрирания търговец и водача, който ще извършва дейността от негово име, но за своя сметка, се уреждат с писмен договор.

Удостоверенията за регистрация се издават от кметовете на общините или от оправомощени от тях длъжностни лица по адреса на управлението на търговеца, когато търговецът:

  1. отговаря на изискванията за благонадеждност;
  2. разполага с поне едно собствено, наето или на лизинг превозно средство, което отговаря на изискванията по чл. 12, ал. 7 от ЗАвП;
  3. няма публични задължения

За повече информация: прочетете тук.

Всички формуляри  за административните услуги които се извършват от общинската администрация, утвърдени с Наредба 34  от 06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници,можете да изтеглите от тук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет на Община Кюстендил за извършен обществен превоз на пътници с автомобилен транспорт за 2020 може да видите тук.

Отчет на Община Кюстендил за извършен обществен превоз на пътници с автомобилен транспорт за 2019 може да видите тук.

Механизъм за управление и разпределяне на средствата за субсидии за междуселищни пътнически превози в Община Кюстендил може да видите тук.

На основание чл.71. т.2 и т.3 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и  за издаване на превозни документи за извършване на превозите, предоставям информация за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на Община Кюстендил, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за 2018 година. Справката може да видите тук.

Информация за фактическото състояние по възлагане на превозите по автобусни линии от републиканската и общинска транспортна схема може да видите тук.

 Маршрутни разписания на обиколните линии в гр. Кюстендил, може да видите тук.

Транспортната схема за обществен превоз на пътници на територията на Община Кюстендил, приета с решение №694/29.05.2014г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение №963/03.02.2015г. на ОбС - Кюстендил; доп. с Решение №1030/26.03.2015г. на ОбС - Кюстендил; доп. с Решение №1184/09.10.2015г. на ОбС - Кюстендил; изм. с Решение №246/28.07.2016г. на ОбС - Кюстендил  може да видите тук.

На основание чл.71, ал.3 от Наредба за за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, предоставям на Вашето внимание справка за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за 2017 година. Справката може да видите тук.

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни