ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Населени места

Село Багренци
Надморска височина: 440 м
Площ: 8.137 km2 (НСИ)
Пощенски код: 2530
Телефонен код: 07916
Село Багренци се намира в Западна България, в Кюстендилската котловина, източно от град  Кюстендил, край шосето за град Дупница. Разстоянието до Кюстендил е 5,76 км. В землището му се вливат реките Граничка и Бурин дол и образуват река Багренска, която протича през селото и се влива в река Струма. Крупно село с две махали : Доломанска и Сред Село.
В с. Багренци е роден Васил Георгиев Чакъров /30.04.1934г./ художник, член на СБХ от 1979 г. Участвал е в повече от 40 художествени изложби /живопис и графика/  в България, Русия, Германия, Полша,Унгария, Чехия, Дания и др.
                                   

 ИНВЕСТИЦИИОНЕН ПРОФИЛ НА С. БАГРЕНЦИ
 
 

Село Берсин
Надморска височина: 558 м
Площ: 10.74 km2 (НСИ)
Пощенски код: 2587
Телефонен код: 07910
Село Берсин се намира в Западна България, в южната част на Кюстендилската котловина, югоизточно от град Кюстендил, на шосето за село Страдалово, по двата ствола на едноименната долина, в източните поли на планина Осогово. Разстояние до гр.Кюстендил – 12 км. Махали : Горна (Хановете), Средна, Тасковска, Долна. Първоначално селото е носело звучното име Детелина, има легенда за сегашното / турски чорбаджия прекръстил селото на  Бер син – на името на единствения си син умрял твърде рано. 
На два километра югозападно от Берсин е открит античен некропол и гробница с богат инвентар.
                                  

 ИНВЕСТИЦИИОНЕН ПРОФИЛ НА С. БЕРСИН
 
 


Село Блатец
Надморско равнище: 1000 м
Площ: 7.459 км2 (НСИ)
Пощенски код: 2548
Телефонен код: 07929
Село Блатец се намира в Западна България, в източните склонове на планината Лисец, северозападно от град Кюстендил на 12 км. То се споменава в регистъра на джелепкишаните от 1576 г. с името Блатич. Името идва от блатото, намиращо се в центъра на селото. Селото е разпръснат тип, съставено е от 7 махали : Гранкьова, Дурина, Тикварска, Кукларска, Ковчегарска, Десподова Сефтерска.
Селяните са се занимавали със земеделие и животновъдство.
От възникването на селото до настоящия момент тук са живеели много дълголетници.
                  
                
 ИНВЕСТИЦИИОНЕН ПРОФИЛ НА С. БЛАТЕЦ
 
 


Село Бобешино
Надморска височина: 1000 м
Площ: 14.506 km2 (НСИ)
Пощенски код: 2567
Телефонен код: 07935
Село Бобешино се намира в Западна България, в най-западната част на географската област Каменица, до българо-сръбската граница, в Чудинската планина. Разстояние до гр. Кюстендил - 22.291 км. Името му произхожда от турското име „бобош”- понеже там се раждал боб, а в околните села не.  Селото е разпръснат тип, съставено от махалите : Широкодолска, Перянска, Ридарска, Лапушанска, Реката (центъра на селото), Ягодничка, Зверска, Средна, Пещерска и Падишка.
Община Кюстендил организира традиционния международен събор „Краище", в граничното село Бобешино точно на 22 септември - деня на независимостта.
                 
                
 ИНВЕСТИЦИИОНЕН ПРОФИЛ НА С. БОБЕШИНО
 
 


Село Богослов
Надморска височина: 695 м
Площ: 31.243 km2 (НСИ)
Пощенски код: 2509
Село Богослов се намира на 5 км югозападно от Кюстендил. Разположено е в североизточните  склонове на Осогово, с махали : Долна, Уличка (Полянска), Бобишка, Горна и Плео (на 4 км. южно от селото).
Името на селото се свързва с разпространението на богомилството по времето на цар Петър І (927-970).
На Тодоровден се провеждат конни надбягвания.
                  
                
 ИНВЕСТИЦИИОНЕН ПРОФИЛ НА С. БОГОСЛОВ
 
 


Село Буново
Надморска височина: 900 м
Площ: 20.437 km2 (НСИ)
Пощенски код: 2539
Телефонен код: 07934
Село Буново се намира в планински район, по поречието на река Шегава. Заема обширна територия по южните склонове на хребета Риша, в Конявската планина. Махали : Джонгевци, Бойовци, Атовци, Пенкьовци, Груйовци, Милкинци, Петковци,Болюбашинци, Караджинци, Долни Чакаревци, Милчаковци, Миладиновци, Горни Чакаревци, Стоилковци, Пейовци, Стоичинци, Център.
                
                
 ИНВЕСТИЦИИОНЕН ПРОФИЛ НА С. БУНОВО
 
 


Село Вратца
Надморска височина: 799 м
Площ: 18.103 km2 (НСИ)
Пощенски код: 2575
Телефонен код: 07923
Село Вратца се намира на 8 км западно от Кюстендил с разположени махали по северните склонове на Осоговската планина и по южните склонове на Лисец. 
Селото се споменава в регистъра на джелепкешаните от 1576 г. с името Иварджа /”вратца” – врата/.
Вратца е преименувано на с. Мирово в чест на Стокхолмския конгрес на привържениците на мира, състоял се на 19.03.1950 г. С указ № 13 от 1993 г. Мирово получава старото си име Вратца. 
През селото минава шосето София-Кюстендил-Скопие.
Има възстановени, реновирани и обзаведени четири вили, удобни за посрещане на туристи.

 ИНВЕСТИЦИИОНЕН ПРОФИЛ НА С. ВРАТЦА
 
 


Село Гирчевци
Надморска височина: 428 м
Площ: 2.563 km2 (НСИ)
Пощенски код: 2546
Телефонен код: 07916
Селото се намира на 6 км. източно от гр. Кюстендил в плодородната Кюстендилска котловина на десния бряг на река Струма.
Село Гирчевци е старо средновековно селище. В списъка на джелепкешаните от 1576 -77 г. е записано селище Гирчува. След Освобождението населението на селото се увеличава с преселници от с.Еремия, Извор, Босилеградско, Горни Кортен, Долно село.

 ИНВЕСТИЦИИОНЕН ПРОФИЛ НА С. ГИРЧЕВЦИ
 
 


Село Горановци
Надморска височина: 565 м
Пощенски код: 2565
Телефонен код: 07922
По произход с. Горановци се отнася към старите села в този край. Има легенди, които разказват, че името му произлиза от буйните гори, растящи някога в землището му.
Селото е разположено на двата бряга на р. Драговищица, на 21,1 км северозападно от гр. Кюстендил на границата между полето и началото на Краишките планини. То се намира на международния път Кюстендил-Босилеград /Сърбия/
Селото се споменава в регистъра на джелепкешаните от 1576 г. с името Горановец – потомък, наследник на Горан, а по-късно – Горановци.
Населявано е винаги с българи, което показва еднокорабната църква „ Св. Архангел Михаил” със запазени стенописи от XVI век.
Препитанието на селяните идва от земеделие, животновъдство, домашни занаяти, воденичарство, пчеларство.
                  
                
 ИНВЕСТИЦИИОНЕН ПРОФИЛ НА С. ГОРАНОВЦИ
 
 


Село Горна Брестница
Надморска височина: 666 м
Площ: 7.724 km2 (НСИ)
Пощенски код: 2575
Телефонен код: 07921
Село Горна Брестница е старо средновековно селище. Намира се в Кюстендилската котловина, на 5-6 км западно от град Кюстендил, в южните склонове на планината Лисец. Съставено е от център (Вароша) и махалите Горна, Чамуганска, Босачка, Бързачка и Синадинска. Според предания името на селото, Брестница, произхожда от множеството брястове, които по-рано е имало в по влажните места на землището. Казва се Горна Брестница, понеже по-ниско от него имало село Долна Брестница, сега махала на с. Жиленци. В турски регистър на джелепкешаните от 1576 -77 г.  е записано с името Брестниче.
До селото се достига по хубав асфалтиран път. Разстоянието от гр. Кюстендил се изминава с транспорт за около 10 мин., а напълно възможно е и да се премине пеш за около 1 – 1,5 часа. 

 ИНВЕСТИЦИИОНЕН ПРОФИЛ НА С. ГОРНА БРЕСТНИЦА
 
 


Село Горна Гращица
Надморска височина: 575 м
Площ: 12.153 km2 (НСИ)
Пощенски код: 2535
Телефонен код: 07912
Селото е разположено в Кюстендилската котловина, на 12 км. източно от гр.Кюстендил, на шосето Кюстендил - Бобов дол, между селата Коняво и Таваличево, в подножието на Конявската планина, на прехода между планината и котловината от двете страни на Гращичкото дефиле. Има добро климатично и хидроложко  положение, богато на карстови води. Махали : Томанова, Горна, Долна, Станчова и Прагово. Името на селото се среща в регистър от 1576 г. като Горна Гращиче. След освобождението 1878 г. идват преселници от Краище и Босилеградско.
                                  

 ИНВЕСТИЦИИОНЕН ПРОФИЛ НА С. ГОРНА ГРАЩИЦА
 
 
 

Село Горно Уйно
Надморска височина: 769 м
Площ: 27.057 km2 (НСИ)
Пощенски код: 2561
Телефонен код: 07938
Село Горно Уйно се намира на 29 км северозападно от Кюстендил. То е старо средновековно селище, регистрирано в турския регистър на джелепкешаните под името Горна Уйнати 1576 г. към нахия Горно Краище.
В старо време селото било на две махали. Разделяла ги р. Драговищица. Там имало по една вуйна на едно дете. Когато го питали селяните къде отива, то отговаряло – ту при долната уйна, ту при горната уйна …. Така селяните започнали да наричат селата Горно Уйно и Долно Уйно. 

 ИНВЕСТИЦИИОНЕН ПРОФИЛ НА С. ГОРНО УЙНО
 
 

 
Село Грамаждано
Надморска височина: 878 м
Площ: 6.935 km2 (НСИ)
Пощенски код: 2574
Телефонен код: 07933
Село Грамаждано се намира в планински район, в подножието на северните склонове на Осоговска планина, които се простират от вр. Гроба към Кюстендилската котловина, на 5 км югозападно от гр. Кюстендил, на отклонение от пътя Кюстендил - Гюешево. Центърът му е на около 4.500-4.800 м от центъра на града. В регистъра на джелепкешаните от 1576 г. се споменава с името Грамаждане, означаващо жители на с. Грамада. По най-старо предание името на селото идва от това, че някога хората живели в местността “Грамада” над жиленските обори. Там мястото не било подходящо за тогавашните жители по две причини: първо, имало голямо течение откъм “Дервена”,  и второ, близостта на главния път София-Кюстендил-Скопие, и затова те избрали днешното място.
                                  

 ИНВЕСТИЦИИОНЕН ПРОФИЛ НА С. ГРАМАЖДАНО
 
 
 

Село Граница
Надморска височина: 584 м
Площ: 14.3 km2 (НСИ)
Пощенски код: 2589
Телефонен код: 07911
Разположено е в полите на Брезовски рид, в източния дял на Осоговска планина, в хълмистия дял на Кюстендилската котловина, на разстояние от гр. Кюстендил - 5.423 км. Почти през средата му го пресича Сараовският  дол, който на север продължава към с. Багренци. В дола тече маловоден поток, почти пресъхващ  през лятото и есента. Купно село, включващо махалите Джонева, Горчовска, Якимова, Ефендийска, Антова. Името на селото идва от вид разклонен дъб.
Граница възниква като селище през Средновековието.
                                  

 ИНВЕСТИЦИИОНЕН ПРОФИЛ НА С. ГРАНИЦА
 
 


Село Гърляно
Надморска височина: 999 м
Площ: 11.851 km2 (НСИ)
Пощенски код: 2568
Телефонен код: 07928
Село Гърляно се намира в планински район, на 12 км. западно от Кюстендил близо до границата с Република Македония, в географската област Каменица, в северните склонове  на планина Осогово, по  двата бряга на река Бистрица.
Селото е разпръснат тип, образувано от 8 махали : Балиндолска, Стругарска, Биковци, Ресенска, Лажовска, Баовечка, Джопърци и Рекалийска.

 ИНВЕСТИЦИИОНЕН ПРОФИЛ НА С. ГЪРЛЯНО
 
 


Село Гюешево
Надморска височина: 1016 м
Площ: 17.256 km2 (НСИ)
Пощенски код: 2570
Телефонен код: 07925
Село Гюешево се намира на 20.5 км западно от Кюстендил. По жп линията от Кюстендил до Гюешево е 34 км и е крайна гара. През Гюешево минава международният път Е871, който през Велбъждския проход свързва Кюстендил с Крива паланка. В непосредствена близост се намира ГКПП "Гюешево" с Република Македония. Разположено е в Гюешевското поле, в северните разклонения на Осоговската планина. През селото текат реките Лебница и Ръхча, притоци на р. Бистрица (от поречието на р.Струма).
                  
                
 ИНВЕСТИЦИИОНЕН ПРОФИЛ НА С. ГЮЕШЕВО
 
 


Село Дворище
Надморска височина:  500 – 699 м
Площ: 5.823 km2 (НСИ)
Пощенски код: 2541
Телефонен код: 07926
Село Дворище се намира в Кюстендилското поле, североизточно от гр. Кюстендил, по левия бряг на р.Струма, в западните поли на Конявската планина, по двата бряга на р. Поройо. Отстои на 61 км от столицата. Свързано с добре подържан асфалтов път с гр. Кюстендил.
Махали : Шопска, Томанова, Мартинова, Агина. 
Най-богатата колекция от мотоциклети, произведени преди и след 1923 година, участвали във Втората световна война и оцелели до днес се намира в село Дворище. Шест от мотоциклетите са участвали в български филми - "Смъртта на заека" и "Те надделяха".

 ИНВЕСТИЦИИОНЕН ПРОФИЛ НА С. ДВОРИЩЕ
 
 


Село Дождевица
Надморска височина: 700-1000 м
Площ: 8.554 km2 (НСИ)
Пощенски код: 2547
Телефонен код: 07929
Село Дождевица се намира в планински район, в  географската област Каменица, на 16 км северозападно от община Кюстендил. 
Селото е разпръснат вид, образувано от 15 махали, които заемат 3,5 км по протежението на десния склон на Дождевичка долина, и само две от тях са разположени по левия склон, който е по-усойничав и горист.

 ИНВЕСТИЦИИОНЕН ПРОФИЛ НА С. ДОЖДЕВИЦА
 
 


Село Долна Гращица
Надморска височина: 496 м
Площ: 4.998 km2 (НСИ)
Пощенски код: 2536
Телефонен код: 07912
Землището на с. Долна Гращица е разположено в Кюстендилската котловина, източно от гр. Кюстендил, на левия бряг на река Струма, по протежението на Гращичкия дол. По "царския" път - на 15 км от Кюстендил /посока София през селата Ябълково и Коняво и отклонение към Долна Гращица/. На юг и запад от селото се е простирало старото корито на реката, чието течение с годините се е отдръпнало почти 2 км на запад срещу отвъдните села Жабокрът, Гирчевци и Търновлаг.
Землището на селото е предимно равнинно с малки възвишения в североизточната му част.
В местността „Градището” в селото са открити множество старинни монети, сред тях и една двайсет каратова монета с образа на Юстиниян.
В Долна Гращица е изживял последните години от живота си видния български революционер Димитър Беровски.

 ИНВЕСТИЦИИОНЕН ПРОФИЛ НА С. ДОЛНА ГРАЩИЦА
 
 


Село Долно село
Надморска височина: 813 м
Площ: 23.738 km2 (НСИ)
Пощенски код: 2567
Телефонен код: 07935
Село Долно село се намира на 20 км западно от Кюстендил /27 км по жп линията/ в географската област Каменица, по западните склонове на Лисец, между реките Копривска, Лебница и Бистрица. 
Разстояние до столицата: 79.712 км.
Селото е разпръснат тип, образувано от 26 махали. 
Самодейната група за стари народни песни и традиционни стари празници към читалището на селото участва в повечето общински и национални мероприятия.
      
           
 ИНВЕСТИЦИИОНЕН ПРОФИЛ НА С. ДОЛНО СЕЛО
 
 


Село Драговищица
Надморска височина: 500-699 м
Площ: 43.524 km2 (НСИ)
Пощенски код: 2564
Телефонен код: 07922
Намира се на 12 км, северозападно от град Кюстендил. Разположено е на  двата бряга на река Драговищица, чието име носи. Драговищица обединява бившите села Перивол и Ямборано.
През него преминава пътят Кюстендил-Босилеград; Кюстендил-Трекляно; Драговищица-Раждавица; Драговищица-Шишковци, а на около 3 км преди селото пътят се отклонява за Ломница.
Има легенда, че на мястото на сегашната Драговищица е имало езеро и в двете от местностите „Витло” и „Чукаро” има бетонови отливки, за които се говори, че там са били връзвани лодките.
В Драговищица е изразено фолклорното богатство със стремеж да бъде съхранено. Селото е известно с традиционните си местни ястия – „вариво”, „гювеч”, „разсол” и прочутия „Драговищенски зелник”.
                                  

 ИНВЕСТИЦИИОНЕН ПРОФИЛ НА С. ДРАГОВИЩИЦА
 
 


Село Жабокрът
Надморска височина: 433 м
Площ: 3.735 km2 (НСИ)
Пощенски код: 2545
Телефонен код: 07918
Жабокрът е китно селце, кацнало на десния бряг на р. Струма  и се намира на  6 км източно от гр. Кюстендил.  Селото е възникнало в средата на XVI в., а първият писмен документ, в който се среща неговото име  е от 1576 г.
Жабокрът се намира в една от най-ниските точки на Кюстендилската котловина. От юг и от север селото е обгърнато от Суха река и река Банска. Многото реки, ниската подпочвена вода и наносната песъчлива почва, са причина за съществуването на много жаби и къртици, откъдето е възникнало и името на селото.
                  
                
 ИНВЕСТИЦИИОНЕН ПРОФИЛ НА С. ЖАБОКРЪТ
 
 


Село Жеравино
Надморска височина: 1006 м
Площ: 6.079 km2 (НСИ)
Пощенски код: 2567
Жеравино е село, разделено след 1920 г. между България и Сърбия. Българската част е в община Кюстендил, Област Кюстендил, а сръбската — в община Босилеград, Пчински окръг. 
Село Жеравино е разположено  на границата с Република Сърбия, в географската област Каменица, западно от Кюстендил. Селото е разпръснат тип, образувано от 5 махали : Дюлгерска , Радемска , Чергарска , Горчилска , Папрадска.

 ИНВЕСТИЦИИОНЕН ПРОФИЛ НА С. ЖЕРАВИНО
 
 
 

Село Жиленци
Надморска височина: 700 – 999  м
Площ: 25.797 км2 (НСИ)
Пощенски код: 2573
Телефонен код: 07921
Село Жиленци се намира на пет км юг-югозапад от гр. Кюстендил в подножието на Осоговската планина. През селото преминават трите реки Глогозка, Радушка и Банщица. 
В местността „Братенков рид” се намира тракийска могила, на която по-късно е изграден паметник на убитите земеделци през периода 1923-1925г.
 
 
 ИНВЕСТИЦИИОНЕН ПРОФИЛ НА С. ЖИЛЕНЦИ
 
 


Село Ивановци
Надморска височина:  1000 м
Площ: 14.843 km2 (НСИ)
Пощенски код: 2562
Телефонен код: 07914
Село Ивановци се намира в планински район, в географската област Каменица, по южните стръмни склонове на гребена Бричище на Чудинска планина, от двете страни на река Ломничка. 
Селото е разпръснат тип, образувано от 7 главни махали.
Множеството могили и останките от некропол свидетелстват, че района е населяван от дълбока древност.

 ИНВЕСТИЦИИОНЕН ПРОФИЛ НА С. ИВАНОВЦИ
 
 

 

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт