ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Инвестиционни предложения

С настоящото уведомяваме всички заинтересовани лица и общественост за  възникнало инвестиционно предложение „Жилищна сграда и собствен водоизточник“ местоположение ПИ 41112.10.6, местност „Могилата“ по КККР на гр. Кюстендил  и информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС

Възложител:   
Бисер Богоев
Инвестиционното предложение и информацията по Приложение №2 са на разположение на всички заинтересовани лица в стая №23.
Мнения, възражения и становища могат да бъдат подавани в 14 дневен срок от датата на обявяване на инвестиционното предложение в деловодството на Община Кюстендил.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Кюстендил Извършване на хидрогеоложко проучване чрез изграждане на 1 брой сондаж за търсене на подземни води“, с местоположение ПИ № 61457.44.29 по КККР на с. Радловци, община Кюстендил. Подробна информация

Уведомление за инвестиционно предложение от "Мицов 2015" ООД за „Изграждане на малка кладница за едри преживни животни и дребни преживни животни  в с. Богослов може да видите тук.

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Кюстендил за „Реконструкция и разширение на ВиК мрежа на селата Лозно, Жиленци и Слокощица“ може да видите тук.

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Кюстендил за ОБЕКТ: Път KNL3125 (IV-60117) "/KNL2124 Кюстендил - Дождевица/ Приют за бездомни животни - Блатец - Лисец - Леска" може да видите тук.

Уведомление за инвестиционно предложение от "Овергаз Мрежи" АД за изграждане на разпределителен газопровод и газопроводно отклонение до Метанстанция "Струма петрол- 1" ООД гр. Кюстендил може да видите тук.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Цех за преработка на биоплодове" и "Монтаж на фотоволтаична система 170 kW за собствени нужди" може да видите тук.

Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на система за капково напояване на трайни насаждения - сливи и череши с обща площ 268,072 дка в землищата на с. Соволяно, с. Полска Скакавица, с. Полетинци, с. Горановци, община Кюстендил" може да видите тук.

Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на улица в с. Вратца, община Кюстендил от главен път "I-6" - Кюстендил - ГКПП Гюешево до о.т.  5-В“ може да видите тук.

Уведомление за инвестиционно предложение за „Основно обновяване на спортна площадка, намираща се в североизточната част на двора на ЕГ “Д-р Петър Берон“ – гр. Кюстендил (ПИ 41112.504.81 по КККР на гр. Кюстендил може да видите тук.

Уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ "Димитър Стоянов" за изграждане на "Цех за пластмасови изделия- преустройство на част от съществуваща сграда" може да видите тук.

Уведомление за инвестиционно предложение за "Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа за минерална вода на територията на гр. Кюстендил" може да видите тук.

Уведомление за инвестиционно предложение за "Реконструкция на съоръженията към "Стар каптаж", "Нов каптаж" и "Нова помпена станция" може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт