ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Община Кюстендил за 2022г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и от ЗПКОНПИ за 2022г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 и от ЗПКОНПИ за 2022г.

 

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Община Кюстендил за 2021г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и от ЗПКОНПИ за 2021г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 и от ЗПКОНПИ за 2021г.

Служители, които не са подали декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2021г. -няма

 

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Община Кюстендил за 2020г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и от ЗПКОНПИ за 2020г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 и от ЗПКОНПИ за 2020г.

Служители, които не са подали декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2020г. -няма

 

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Община Кюстендил за 2019г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и от ЗПКОНПИ за 2019г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 и от ЗПКОНПИ за 2019г.

Служители, които не са подали декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2019г.

 

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Община Кюстендил за 2018г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и от ЗПКОНПИ за 2018г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 и от ЗПКОНПИ за 2018г.

Служители, които не са подали декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2018г.

 

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517