ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Община Кюстендил за 2023г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и от ЗПКОНПИ за 2023г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 и от ЗПКОНПИ за 2023г.

 

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Община Кюстендил за 2022г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и от ЗПКОНПИ за 2022г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 и от ЗПКОНПИ за 2022г. част 1

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 и от ЗПКОНПИ за 2022г. част 2

Служители, които не са подали декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2022г. -няма

 

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Община Кюстендил за 2021г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и от ЗПКОНПИ за 2021г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 и от ЗПКОНПИ за 2021г.

Служители, които не са подали декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2021г. -няма

 

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Община Кюстендил за 2020г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и от ЗПКОНПИ за 2020г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 и от ЗПКОНПИ за 2020г.

Служители, които не са подали декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2020г. -няма

 

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Община Кюстендил за 2019г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и от ЗПКОНПИ за 2019г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 и от ЗПКОНПИ за 2019г.

Служители, които не са подали декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2019г.

 

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Община Кюстендил за 2018г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и от ЗПКОНПИ за 2018г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 и от ЗПКОНПИ за 2018г.

Служители, които не са подали декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2018г.

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517