Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU

ВАЖНО: ЗА ВСИЧКИ ХОТЕЛИЕРИ

ВАЖНО: За всички хотелиери

Уважаеми хотелиери,
Уведомяваме Ви, че разработената и внедрена от Министерството на туризма Единна система за туристическа информация /ЕСТИ/, функционира и към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реалната среда на ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg. На този адрес са публикувани и формулярите-заявления за създаване на потребителско име и парола за достъп до системата. Адресът е достъпен и чрез страницата на Министерството на туризма, секция ЕСТИ.За улеснение на хотелиерския бранш, се осигурява възможност за регистрация в тестова среда на системата, която не се различава от реалната и осигурява достъп до целия набор от функционалности, но без риск от нежелани последствия, от подаване на грешни данни или неправилна работа със системата. Достъпът до тестовата версия на системата става по идентичен начин, както до реалната система, след подадена заявка от страна на хотелиерите стопанисващи местата за настаняване. Адресът на тестовата система е https://estitest.tourism.government.bg.

Предоставяме на Вашето внимание и видео инструкции за работа със системата ЕСТИ - отвори;

http://www.tourism.government.bg/…/edinn…/video-obucheniya-0

Хотелиерите, които нямат имейл адрес, следва да си създат такъв, за да могат успешно да си подадат съответната заявка до Министерството на туризма.

Уведомяваме Ви, че крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в обекта е 30 септември 2019г. Считано от 01.10.2019г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл.116, ал.5 от Закона за туризма.

Обръщаме се към Вас да предприемете необходимите действия за подаване на заявки за регистрация в ЕСТИ и да се съобразите с изискванията на действащата законова уредба.

Санкции през този период няма да се налагат. След изтичане на гратисния период според закона, за неподаване на данни в ЕСТИ глобите варират от 1000 до 3000 лв. При повторно нарушение санкцията става двойна, а при трето ще се пристъпва и към заличаване и отнемане на лиценза.

За повече информация може да се обърнете към Стоян Дертлийски  - гл.спец. Лицензиране и категоризация,
тел. 0882885109

 

Чл. 116. (Изм. – ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 3.02.2015 г., бр. 75 от 2016 г.) (1) Лицата, извършващи хотелиерство, водят регистър за настанените туристи със съдържание на данните, утвърдени от министъра на туризма и публикувани на интернет страницата на Министерството на туризма.

(2) Регистърът по ал. 1 се води:

  1. чрез централизирана информационна система, поддържана от министъра на туризма, достъпна чрез публично уеб-базирано или друго приложение за онлайн достъп;
  2. чрез избрана от лицето, извършващо хотелиерство, информационна система, отговаряща на изискванията на Закона за електронното управление;
  3. на хартиен носител по образец, утвърден от министъра на туризма и публикуван на интернет страницата на Министерството на туризма Може да видите тук.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 4.05.2018 г.) За местата за настаняване от клас "А" и клас "Б" регистърът по ал. 1 се води съгласно ал. 2, т. 1 или 2.                                                                                                                                

Предоставяне на тестова версия на Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/, видео инструкции за работа и попълване на данни в Националния туристически регистър /НТР/ 

 Може да видите тук.

Видео обучения за ЕСТИ  Може да видите тук.

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни