Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ

Община Кюстендил стартира приема на заявления за включване в механизма за лична помощ, съгласно Закона за личната помощ. Той е разработен в подкрепа на хората с увреждания.

Ползвателите на услугата могат да бъдат хора с увреждане, на които е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“-Кюстендил.

Документите за включване могат да бъдат подавани по настоящ адрес на лицето с увреждане. Те се приемат в Центъра за активно включване, намиращ се на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Ефрем Каранов” № 33А, ет. 2.

 

КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА:

 

 • ПОТРЕБИТЕЛИ:
 • Заявление – декларация за включване в механизма за лична помощ (образец), /може да изтеглите от тук/ като в случай че се подава от второ лице, трябва да има приложено пълномощно;
 • Направление издадено от Дирекция „Социално подпомагане“ - Кюстендил, с определен брой часове;
 • Документ от НОИ, удостоверяващ дохода на кандидата и размера на добавките;
 • Документ за самоличност /за справка/
 • АСИСТЕНТИ:
 • Заявление – декларация за кандидатстване (образец); /може да изтеглите от тук/
 • документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография (образец); /може да изтеглите от тук/
 • декларация, че не са налагани мерки за защита по Закона за домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (образец); /може да изтеглите от тук/
 • копие на документи, доказващи професионален опит в предоставяне на услуги в домашна среда;
 • копие от трудов договор и служебна бележка от работодател за работно време (ако е приложимо);
 • Други документи /по преценка на кандидата/

 

АСИСТЕНТ може да бъде всеки, който не е поставен под запрещение и не е осъждан, в случай, че лицето с увреждания не е посочило асистент, Община Кюстендил може да съдейства за намиране на подходящо лице от списък на кандидатите за асистенти.

 

Предоставянето на лична помощ ще започне от 1 септември 2019 г., като заявления за включване в механизма ще са приемат и след тази дата.

Предоставянето на личната помощ стартира от първо число на месеца следващ месеца на подаване на заявлението.

 

При включване в механизма пълнолетните лица дават съгласие добавката за лична помощ да се превежда на Агенцията за социално подпомагане от Националния осигурителен институт.

При включване в механизма на дете с увреждане, заявителят дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от ЗСПД да се превеждат на Кмета на Община Кюстендил от Агенция социално подпомагане.

 

Допълнителни разяснения могат да бъдат получени на телефони:

0882 885 392 или 078 93 95 00.

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни