ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ

ПОТРЕБИТЕЛИ:

 • Заявление- декларация за включване в механизма за лична помощ (образец),  като в случай че се подава от второ лице, трябва да има приложено пълномощно;
 • Направление издадено от Дирекция „Социално подпомагане“ - Кюстендил, с определен брой часове;
 • Декларация /че лицето получава добавка за чужда помощ за трайно намалена работоспособност на основание чл.103 от Кодекса за социално осигуряване/.
 • Документ за самоличност /за справка/
 • ЕР на ТЕЛК /копие/
 • АСИСТЕНТИ:
 • Заявление- декларация (образец);
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография (образец);
 • Декларация по чл,25 от Закона за лична помощ / лицето не поставено под запрещение, не осъждано за престъпление от общ характер, не са му налагани мерки за защита по Закона за домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (образец);
 • Декларация без ТД
 • Копие на документи, доказващи професионален опит в предоставяне на услуги в домашна среда;
 • Копие от трудов договор и служебна бележка от работодател за работно време (ако е приложимо);
 • Други документи /по преценка на кандидата/

АСИСТЕНТ може да бъде всеки, който не е поставен под запрещение и не е осъждан, в случай, че лицето с увреждания не е посочило асистент, Община Кюстендил може да съдейства за намиране на подходящо лице от списък на кандидатите за асистенти

Предоставянето на лична помощ ще започне от 1 септември 2019 г., като заявления за включване в механизма ще са приемат и след тази дата.

Предоставянето на личната помощ стартира от първо число на месеца следващ месеца на подаване на заявлението.

При включване в механизма пълнолетните лица дават съгласие добавката за чужда помощ да се превежда на Агенцията за социално подпомагане от Националния осигурителен институт.

При включване в механизма на дете с увреждане, заявителят дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от ЗСПД да се превеждат на Кмета на Община Кюстендил от Агенция социално подпомагане.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт