ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на община Кюстендил

Община Кюстендил обявява прием на  документи за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на общината.

Условията, реда и начина за предоставяне на средствата от общинския бюджет, във вид на еднократна безвъзмездна финансова помощ са уредени в Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на община Кюстендил.

 Правото на получаване на еднократна помощ се придобива от датата на раждане на детето или от датата на акта на осиновяването му и може да се заяви в срок до 90 (деветдесет) дни след тази дата.

 Еднократната помощи се отпуска диференцирано, според поредността на децата, родени/осиновени от майката, както и съобразно степента на образование на родителите.

 Право да получават еднократна финансова помощ имат родители на новородено или осиновители, които към момента на кандидатстване отговарят на следните условия:

  1. Имат постоянен и настоящ адрес на територията на община Кюстендил, като единият родител има такъв адрес повече от 3 години от рождената дата на детето или от датата на акта на осиновяването му, а другият поне към момента на подаване на документите.
  2. Имат трудово или служебно правоотношение или са самоосигуряващи се лица, като не се счита за пречка ползването на законоустановен отпуск, поради бременност и раждане. В случай, че някой от родителите е безработен е необходимо да има постоянна регистрация като такъв към Дирекция "Бюро по труда" и да не е отказвал работа, която му е предлагана от същото или да не е освобождаван от такава работа, поради дисциплинарно нарушение.
  3. Имат диплом за завършено минимум средно образование или по-висока степен на образование.
  4. Имат сключен граждански брак, или чийто граждански брак е прекратен със смъртта на единия съпруг, настъпила по време на бременността или при раждането, или чийто граждански брак е прекратен чрез развод по вина на единия съпруг, изразяваща се основно в упражнено по време на бременността домашно насилие спрямо другия съпруг, за което е проведено производство за налагане на мерки за защита от домашно насилие, приключило с влязло в сила уважително решение и е издадена заповед за защита по реда на Закона за защита от домашно насилие.
  5. Детето не е оставено за отглеждане в „специализирана институция за деца” или друг модел за развитие на заместваща семейна грижа.
  6. Родителите са с непрекъснати здравноосигурителни права.
  7. Родителите нямат задължения към Община Кюстендил.

Кандидатите подават заявление по образец и изискващите се документи в Деловодството на Община Кюстендил.


Срокът за подаване на заявления за отпускане на средства е до 90 (деветдесет) дни от датата на раждане на детето или от датата на акта на осиновяването му.

За повече информация може да се обърнете към общинския отдел „Социални дейности“, Общинска поликлиника, ул. „Яворов” №6,  етаж 2, каб. 224,  тел. 078/55-11-31.

Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на децата на територията на община Кюстендил може да видите тук

Заявление -Декларация за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца  на територията на община Кюстендил може да видите тук

Публичен електронен регистър за отпускане на еднократна парична помощ за новородено или осиновено дете

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт