ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Социална услуга Асистентска подкрепа

В община Кюстендил чрез Комплекс за социални услуги – Кюстендил стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – КЮСТЕНДИЛ  обявява,  че от 20.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и кандидати за асистенти

  „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като за  ползване на услугата се изискват:

  • Заявление – Приложение 1/по образец/;  може да изтеглите от тук.
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; Медицински протокол на ЛКК; Други медицински документи – актуална епикриза и др.;
  • Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 2 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите  индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

За асистенти в социалната услуга „Асистентска подкрепа” могат да кандидатстват лица, отговарящи на следните условия:

1/ Завършено средно образование;

2/ Професионален опит – не се изисква, но професионалният опит  в социална или здравна сфера е предимство;

3/Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.

Лицата, които желаят да бъдат асистенти, подават   Заявление - Приложение 1 и Автобиография  Приложение 1А по образец в социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

Кандидатите вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител.

Към заявлението– Приложение 1  се прилагат следните документи:

  • документ за самоличност (за справка);
  • автобиография-Приложение 1А, по образец;
  • документи за завършено образование (копие);

Документите от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги и кандидатите за асистенти се подават от 20.01.2021 г. в гр. Кюстендил, ул. „Ефрем Каранов“ 33а, ет. 2 всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

Телефон за информация: 0888 38 60 10

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт