ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Целева Програма „Обществени трапезарии“, финансирана от Фонд „ Социална закрила“

Община Кюстендил предоставя Целева Програма „Обществени трапезарии“, финансирана от Фонд „ Социална закрила“, която  стартира от 04.01.2022 г. до 31.12.2022 г. или общо 248 работни дни  и ще обхване 150 лица от целевите групи.
Стойността на договора е 119 040,00 лв.

С Анекс №1 към Договор РД 04-89/21.12.2021 г. е актуализирана стойността на договора в размер на 128 400,00 лв.

С Анекс №2 към Договор РД 04-89/21.12.2021 г. е актуализирана стойността на договора в размер на 132 120,00 лв.

С изпълнението на ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ОБЩЕСТВЕНИ ТРАПЕЗАРИИ“ ще се осигури подкрепа на уязвими лица на територията на община Кюстендил, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от ограничаване на разпространението на COVID – 19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.
     
ТОПЛИЯТ ОБЯД ЩЕ ВКЛЮЧВА : СУПА,  ОСНОВНО ЯСТИЕ, ХЛЯБ И ПОНЕ ВЕДНЪЖ СЕДМИЧНО ДЕСЕРТ;
     Потребителите на  горе цитираната социална услуга ще получават и безвъзмездна подкрепа за социално включване, в лицето на социален работник.
 Социални работници на КСУ ще предоставят през целия период на изпълнение на проекта следните съпътстващите мерки за целевата група:
- закупуване на хранителни продукти или продукти от първа необходимост, със средства на лицата или с други средства, различни от тези на финансиращата програма;
- консултации за възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ;
- консултации за ползването на административни общински услуги и за осигуряване на временен подслон на бездомните лица, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене и др.;
- други консултации, съобразно конкретни потребности на лицата от целевата група.
Потребителите ще  получават  социалната услуга - БЕЗВЪЗМЕЗДНО.
ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ, ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА  „ОБЩЕСТВЕНИ ТРАПЕЗАРИИ“ могат да бъдат:
1.    Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
2.    Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
3.    Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;
4.    Скитащи и бездомни деца и лица;
5.    Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
6.    Лица, изпаднали в тежка ситуация, в следствие на епидемичната обстановка – поставени под карантина, лица завърнали се от други държави, останали без работа и без доход.

С оглед на усложнената епидемиологична обстановка и недопускане на разпространение на заразата с COVID-19, желаещите и отговарящи на критериите да бъдат включени за участие в програмата ще се извършва чрез социалните работници към Комплекс за социални услуги- Кюстендил .
Кандидатите за потребители могат да потърсят съдействие за включване в програмата  на тел. 078550473, 078552037, както и в  Общинска социална трапезария, с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“, Павилион №2 от понеделник до петък от 08.00 до 17.00 часа.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт