ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

НОВИНИ

Актуални новини

 • "Седмица на отворените врати" и безплатни прегледи за туберколоза започват в гр. Кюстендил в периода 17-21 юни 2024г. 07 Юни 2024
  Туберкулозата присъства във всички страни и възрастови групи. Заболеваемостта от туберкулоза в страната за 2023г, представлява 13,5 на 100 000 население, като регистрираните лица с туберкулоза са 881. За сравнение през 2022г. техният брой е 792, като се запазва тенденцията броят на мъжете да е по-голям от този на жените.Прекратяването на епидемията от туберкулоза до 2030г, е сред здравните цели на Целите на ООН за устойчиво развитие. Навременно откриване и правилна диагноза са сред предизвикателствата пред здравния сектор. Туберкулозата е лечимо заболяване, стига да бъде открита навреме и да бъде проведено качествено лечение, съобразено с международните стандарти.Във връзка с изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Пневмо-фтизиатрично отделение на МБАЛ „д-р Никола Василиев“ АД гр. Кюстендил…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Покана за официална церемония "Първа копка" за стартиране на обект "Младежки център" 07 Юни 2024
  На 10.06.2024 г. /понеделник/ от 11.30 часа на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Марин Дринов“№ 7, УПИ I – „Пионерски дом“ ще се проведе официална церемония „Първа копка“ на обект „Младежки център“ по проект „Младежки център Кюстендил – ключов фактор за по-добро бъдеще“, Договор № BG-RRP-1.008-0006-C01, Национален план за възстановяване и устойчивост, стълб 1 „Иновативна България” компонент 1 „Образование и умения”, Инвестиция 4: „Младежки центрове”. Основната цел на проект „Младежки център Кюстендил – ключов фактор за по-добро бъдеще“ е изграждане на подходяща инфраструктура и осигуряване на ефективно функциониране на мултифункционален Младежки център в град Кюстендил, ул. „Марин Дринов“№ 7, УПИ I – „Пионерски дом“, който да предоставя цялостни услуги за младите хора в община Кюстендил, предоставяйки разнообразни дейности (включително международни) и…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Покана за публично обсъждане на концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) 04 Юни 2024
  Община Кюстендил и Областен информационен център (ОИЦ) – Кюстендил, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Югозападен регион, организират обществено обсъждане на концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ): „Модернизиране на образователна, спортна и туристическа инфраструктура - важен фактор за развитието на качеството на човешкия капитал и конкурентоспособността на югозападен регион“, с водеща организация Национална спортна академия и партньори: Столична община, община Кюстендил и община Банско. За територията на община Кюстендил е предвидено модернизация на базата на спортен комплекс „Осогово“ чрез реконструкция на прилежаща открита лекоатлетическа писта и изграждане на осветление, доставка на оборудване. Публичното обсъждане ще се проведе на 5 юни 2024 г. (сряда), от 14:00 ч. в Заседателната зала на Община Кюстендил. За…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Съобщение от "Овергаз Мрежи" АД относно провеждане на изпитания за яркост и плътност на Газоразпределителната мрежа- гр. Кюстендил 03 Юни 2024
  Във връзка с организиране и провеждане на изпитване на якост и плътност на разпределителни газопроводи, собственост на "Овергаз Мрежи" АД и в съответствие сд чл. 359 (1), т.3 от "Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ" от 16.07.2024г. , на основание чл72, ал.1 от ЗУТ уведомяваме: В периода 10-14.06.2024г. ще се проведе изпитване на якост и плътност на: ОБЕКТ: Газоразпределителна мрежа на гр. Кюстендил, както следва: Участък 1- Разпределителен газопровод и газопроводни отклонения от АГРС- Кюстендил до ГРП-1Г, ГРП-3Г и ГРП- 3Г с работно налягане 1,2 МРа. Участък 2- Разпределителен газопровод и газопроводни отклонения от ГРП-1Г, ГРП-3Г и ГРП- 3Г по Газоразпределителната мрежа до консуматори с работно…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища 03 Юни 2024
  На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища. Проектът на Наредбата и мотивите към нея може да видите тук Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр. Кюстендил, пл."Велбъжд" №1. Срокът за провеждане на обществени консултации е след 14 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред на територията на община Кюстендил 30 Май 2024
  На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред на територията на община Кюстендил. Проектът на Наредбата и мотивите към нея може да видите тук Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр. Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1. Срокът за провеждане на обществени консултации е след 30 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за нормативните актове на…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по проект на Правилник за организацията, дейността и управлението на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи 29 Май 2024
  На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на Правилник за организацията, дейността и управлението на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи, заедно с мотивите към него, е публикуван на 14.05.2024 година на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища. В обоснования в публикуваните мотиви към проекта 14-дневен срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 изр. второ от Закона за нормативните актове, поради изключителни обстоятелства по смисъла на цитираната разпоредба, не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Правилник за организацията, дейността и управлението на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка за постъпили предложения и становища по проект на Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 23 Май 2024
  На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заедно с мотивите към него, е публикуван на 22.04.2023 година на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища. В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 изр. второ от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка за постъпили предложения и становища по проект на Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил 23 Май 2024
  На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил заедно с мотивите към него, е публикуван на 22.04.2023 година на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища. В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 изр. второ от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка за постъпили предложения и становища по проект на Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за организация и безопасността на автомобилното движение на територията на Община Кюстендил 23 Май 2024
  На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за организация и безопасността на автомобилното движение на територията на Община Кюстендил, заедно с мотивите към него, е публикуван на 22.04.2023 година на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища. В 30-дневния срок за обществени консултации по чл. 26, ал. 4 изр. второ от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Наредба за изменение и допълнение на Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за организация и безопасността на автомобилното движение на територията на Община Кюстендил.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Община Кюстендил стартира процедура за избор на членове на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта – доброволно подали своята кандидатура 20 Май 2024
  На основание чл. 9 и чл. 26, ал.3 от Правилник за организацията, дейността и функциите на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта в Община Кюстендил (Приет с Решение № 1053/27.04.2023 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 67/31.01.2024 г. на ОбС-Кюстендил), стартира процедура за избор на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта – доброволно подали своята кандидатура. Съветът е консултативен орган към Кмета на Община Кюстендил, който подпомага общината при осъществяване на функциите ù в областта на политиката за развитие на младежта. Съветът обсъжда важни и актуални въпроси, свързани с дейностите, стратегията и политиката на Община Кюстендил за младите хора, като изразява мнения, дава препоръки, разглежда и прави предложения по проекти и нормативни актове.Съставът…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект на правила за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти, обучаващи се в професионални направления "Медицина" и "Здравни грижи" от Община Кюстендил 20 Май 2024
  На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, представям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на правила за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти, обучаващи се в професионални направления "Медицина" и "Здравни грижи" от Община Кюстендил. Проектът и мотивите към него.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Уведомление относно разполагането на маси за консумация на открито 20 Май 2024
  Във връзка с проведената на 08.05.2024 г. среща с представители на кафенетата и заведенията за хранене на територията на Община Кюстендил относно разполагането на маси за консумация на открито, Ви уведомяваме, че в срок до 15.07.2024 г. е необходимо собствениците, които нямат одобрени схеми за поставяне на маси за консумация пред техните обекти да изготвят такива и да ги входират със заявление в деловодството на Община Кюстендил за одобряването им от главния архитект.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Сдружение „Балканка” и Община Кюстендил организират почистване на река Драговищица до МВЕЦ в района на митнически пункт Олтоманци. Почистването е на 18.05.2024 г. 16 Май 2024
  Сдружение „Балканка” всяка година организира акции в различни части от България, като основното послание, което се опитват да предадат е: „Да върнем живота в реките ...”. Основна мисия на сдружението е опазването на биологичното разнообразие в българските реки, с фокус върху опазване и възстановяване на популациите от балканската(македонската) пъстърва. Почистването на река Драговищица има за цел и да отбележи Световния ден на мигриращите риби. Международната общност оценява положително усилията за почистване на една от най-красивите български реки, отбелязвайки събитието като част от организация в световен мащаб и в последствие ще бъде отразено отново на сайта на организацията https://www.worldfishmigrationday.com/Река Драговищица е в режим „Хвани и пусни“ и подържа популацията на една от най-известните и красиви мигриращи риби- балканската(македонската) пъстърва. Накратко за…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект на Правилник за организацията , дейността и управлението на общински фонд за подкрепа на местни самоинициативи 14 Май 2024
  На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Правилник за организацията , дейността и управлението на общински фонд за подкрепа на местни самоинициативи. Проектът и мотивите към него. Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1.Срокът за провеждане на обществени консултации е след 14 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за нормативните актове на Общинския съвет.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Община Кюстендил съвместно с обединен детски комплекс организират спортен празник „Зелено семейно приключение“ на 18 май от 10:30 ч. в лесопарк „Хисарлъка“ 10 Май 2024
  Българска федерация спорт за всички организира за 31-ви път Национална спортна проява Световен ден на предизвикателството‘2024, с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта, по „Програма за развитие на спорта за всички“. Проявата е част и в изпълнение на Националната програма за физическа активност и развитие на българското население „БУЛФАР’2021-2024”. Световният ден на предизвикателството е кампания от програмата на Международната асоциация спорт за всички ТАФИСА. ПРОЯВАТА Е ПОСВЕТЕНА НА 17 МАЙ - ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ. Национална кампания Световен ден на Предизвикателството 2024 цели да насърчи и популяризира системните занимания с физически упражнения и спорт и тяхната роля за здравето, добрата форма, работоспособността и дълголетието на хората, независимо от тяхната възраст, пол, социален и здравен статус. В проявата могат…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Покана за среща-разговор със собственици и наематели на заведения за хранене и развлечения 30 Апр 2024
  На 08.05.2024г. от 15:00 часа в залата на Община Кюстендил ще се проведе среща разговор със собственици и наематели на заведения за хранене и развлечения и на търговски обекти, които имат маси за консумация на открито на общински терени. Съгласно чл. 6, ал. 2, т. 2, т. 5, т. 6 и т. 10 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Кюстендил, приета с решение №767/31.07.2014 г. на ОбС Кюстендил, преместваемите обекти могат да бъдат: • Подиуми• Палатки• Шатри• Тенти• Маси• Слънцезащитни съоръжения, с изключение на чадъри с диаметър/диагонал до 3 м.• Външни маси за консумация към заведения за хранене и…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил 29 Апр 2024
  Предоставям на вниманието на заинтересованите страни Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на Община Кюстендил или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. на Общински съвет – Кюстендил в 30 дневен срок от настоящата публикация. Проектът и мотивите към него.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект на Наредба за изменение на Наредба за реда и начина на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 22 Апр 2024
  На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Наредба за изменение на Наредба за реда и начина на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Проектът може да видите тук и мотивите към него тук. Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр. Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1. Срокът за провеждане на обществени консултации е след 30 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за нормативните актове…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Празнично разписание на автобусите в община Кюстендил за Великденските празници 24 Апр 2024
   Празнично разписание на автобусите в община Кюстендил Великденските празници може да видите тук

  Споделете в социалните мрежи:

 • Покана за стартова пресконференция по проект „Младежки център Кюстендил – ключов фактор за по-добро бъдеще“ 23 Апр 2024
  Покана за стартова пресконференция по проект „Младежки център Кюстендил – ключов фактор за по-добро бъдеще“, Договор № BG-RRP-1.008-0006-C01 Национален план за възстановяване и устойчивост, стълб 1 „Иновативна България” компонент 1 „Образование и умения” Инвестиция 4: „Младежки центрове”Община Кюстендил има удоволствието да Ви покани на стартова пресконференция за представяне на дейностите по проект „Младежки център Кюстендил – ключов фактор за по-добро бъдеще“.Събитието е в изпълнение на дейностите по проекта, финансиран с Договор № BG-RRP-1.008-0006-C01 по Националния план за възстановяване и устойчивост, стълб 1 „Иновативна България” компонент 1 „Образование и умения” Инвестиция 4: „Младежки центрове”.Пресконференцията ще се състои на 29.04.2024 г. от 15:00 ч. в заседателната зала на Община Кюстендил. Каним всички желаещи да присъстват на събитието!

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на организацията и безопасността на автомобилното движение на територията на община Кюстендил 22 Апр 2024
  На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на организацията и безопасността на автомобилното движение на територията на община Кюстендил. Проектът и мотивите към него.Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1.Срокът за провеждане на обществени консултации е след 30 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за нормативните актове на Общинския съвет.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил 22 Апр 2024
  На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил. Проектът и мотивите към него. Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административен контрол върху стопанската дейност и разходването им.Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1.Срокът за провеждане на обществени консултации е след 30 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Решение за избор на експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен Информационен Център – Кюстендил 19 Апр 2024
  В съответствие с Процедурата за подбор на персонал в областните информационни центрове, комисия, назначена със Заповед № РД-00-709/ 15.04.2024 г. на Кмета на Община Кюстендил, в изпълнение на проект по процедура BG16RFTA001-1.006 „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“ по програма „Техническа помощ“ 2021–2027 г., проведе тест и интервю с допуснатите кандидати за длъжността „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център – Кюстендил и на база на получената крайна оценка, класира: № Трите имена на кандидата Краен резултаттест + интервю 1 Вх. №94-00-1994/05.04.2024 г. Л.Л.К. 48 Решението ще бъде публикувано на информационното табло на Община Кюстендил, на сайта на Община Кюстендил на адрес: www.kyustendil.bg, както и на Единния портал: www.eufunds.bg.Всички кандидати участвали в теста и интервюто ще…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Списък на кандидатите, допуснати и недопуснати до тест за длъжност експерт „Информационно обслужване и услуги“ в Областен Информационен Център – Кюстендил 16 Апр 2024
  След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за Експерт „Информационно обслужване и услуги“ в ОИЦ – Кюстендил, Комисия назначена със Заповед № РД-00-709/ 15.04.2024 г. на Кмета на Община КюстендилI. Допуска до явяване на тест следните кандидати:Вх. № 94-00-1868/29.03.2024 г. С.Й.БВх. № 94-00-1982/04.04.2024 г. А.Д.Ф.Вх. № 94-00-1994/05.04.2024 г. Л.Л.К.II. Недопуска до явяване на тест следните кандидати:1. Няма недопуснати кандидати Тестът ще се проведе на 19 април (петък) 2024 г. от 10:00 ч. в административната сграда на Община Кюстендил, гр.Кюстендил, пл.”Велбъжд” № 1, заседателна зала на Общински съвет Кюстендил, ет.2.В деня на теста кандидатите да се явят в 9.45 ч. До тест се допуска само срещу легитимация с документ за самоличност.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Национална система за опасни битови отпадъци информира гражданите на Кюстендил за графика на мобилния събирателен пункт 16 Апр 2024
  Целият график на Националната система събиране на опасни битови отпадъци е достъпен в интернет www.balbok.com, www.waste.bgЗа включване в Общността „Опасни отпадъци от бита“ позвънете на 0700 11 750. Повече информация за кампанията можа да прочетете тук.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Конференция "Преход на възможностите - Кюстендил" 12 Апр 2024
  На 18 април 2024 г. „Бранд Медия България“ организира поредното публично събитие в рамките на европейския проект „Преход на възможностите“ (Transition Opportunities, с акроним TOP). Целта на проекта е да даде гласност на приноса на политиката на сближаване на Европейския съюз, Фонда за справедлив преход и Плана за възстановяване на Европа за осигуряване на плавен и справедлив преход към неутрална по отношение на климата икономика на българските региони, които ще бъдат най-засегнати от трансформацията.Самата конференция „Преход на възможностите – Кюстендил“ ще се проведе в хотел „Стримон“, ул. „Цар Симеон I-ви“ 24, 2500, гр. Кюстендил. Записването за събитието ще започне в 10.00 ч., а официалното откриване е планирано за 10.30 ч. Присъствието е без такса за участие, с предварителна регистрация тук.…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Покана за публични обсъждания на концепции за итегрирани териториални инвестици 12 Апр 2024
  Община Кюстендил и Областен информационен център (ОИЦ) – Кюстендил, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Югозападен регион (ЮЗР), организират обществени обсъждания на осем концепции за интегрирани териториални инвестиции, преминали етапа на оценка за административно съответствие и допустимост, участие в които има Община Кюстендил като водеща организация или партньор. Концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) са основен инструмент за получаване на финансиране по програма „Развитие на регионите“ през настоящия програмен период.Публичните обсъждания ще се състоят на 23 април (вторник) и 26 април (петък), в интервала 11:00 – 13:00 ч, съгласно посочения по-долу график.Може да изразите своето мнение по представените КИТИ по време на публичните обсъждания или чрез анкети, линкове към които са посочени…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка за постъпили предложения и становища по Проект на Наредба за символиката и отличията на община Кюстендил 01 Апр 2024
  За постъпили предложения и становища по Проект на Наредба за символиката и отличията на община Кюстендил. Проектът на Наредба за символиката и отличията на община Кюстендил, заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил, за предложения, становища и възражения, на 27.02.2024 г. в съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.В нормативно определения 30-дневен срок по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове няма постъпили предложения за изменение, становища и възражения на разработения проект.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Обявление до гражданите и гостите на град Кюстендил 04 Апр 2024
  От тази събота /06.04/ се възвръща лятното разписание на автобусна линия №13 до хотел Руен. Цената на билета е 3.50 лв.Също така ще се изпълняват и сезонните автобусни линии до селата Церовица и Лисец, съгласно утвърдената транспортна схема.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка 27 Мар 2024
  За отразяване на получени предложения и становища при съгласуването на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил, заедно с мотивите към него е публикуван на 12.03.2024 г. на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища. В 14-дневния срок за обществени консултации по чл. 26, ал. 4 изр. второ от Закона за нормативните актове няма постъпили предложения и становища по изработения Проект…

  Споделете в социалните мрежи:

 • До жителите и гостите на гр. Кюстендил 20 Мар 2024
  Във връзка с провеждането на “Кюстендилска пролет“ 2024 г. в гр. Кюстендил, със Заповед № РД-00-525/20.03.2024г. на Кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов на 21.03.2024г. за времето от 08.00 ч. до приключване на мероприятието /около 19.00 часа/ в местността „Хисарлъка“ въвеждам временна организация за безопасност на движението към „Хисарлъка“ като се ограничава движението на МПС в периметъра от улиците - в посока Богослов до ресторант „Чешмето“;- от ресторант „Бохемия“ по ул.“Хисарлъка“;- от ул.“Перущица“ в посока Хисарлъка;- от ул. „Юри Гагарин“ в посока Хисарлъка.Празничното шествие е предвидено да тръгне в 12.00 часа от пл. „Велбъжд“ до лесопарк „Хисарлъка“ през ул. „Цар Освободител“ и ул.„Иларион Макариополски“ като движението ще бъде ограничено за времето за преминаване на шествието.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Конкурс за войнишки длъжности 19 Мар 2024
  Обяви за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина: 1. За Сухопътни войски може да видите тук 2. За комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана може да видите тук

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил 12 Мар 2024
  На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил. Проектът и мотивите към него.Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1.Срокът за провеждане на обществени консултации е след 14 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за нормативните актове на Общинския…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Резюме на проект „Техническа помощ за инвестиции в зоологическа градина гр. Кюстендил“ 12 Мар 2024
  Резюме на проект „Техническа помощ за инвестиции в зоологическа градина гр. Кюстендил“ , по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-3.007 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗООЛОГИЧЕСКИ ГРАДИНИ” по приоритет 3 „Биологично разнообразие” на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

  Споделете в социалните мрежи:

 • 21-ви март Празничен и Неприсъствен ден 08 Мар 2024
  С Решение № 792/24.02.2011 г. на Общински съвет – Кюстендил, предварително съгласувано с областния управител на Област с административен център гр. Кюстендил, 21-ви март е обявен за празничен и неприсъствен ден, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА.РЕШЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЮСТЕНДИЛ СЕ ОТНАСЯ ДО РАБОТЕЩИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЯ, ИНСТИТУЦИИ /АДМИНИСТРАЦИИ/ И ОРГАНИЗАЦИИ, КАКТО И НА ТЕХНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ СОФИЯ ИЛИ ДРУГО НАСЕЛЕНО МЯСТО, КОИТО СЕ НАМИРАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, И Е ПОЧИВЕН ДЕН ЗА ТЯХ.РЕШЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЮСТЕНДИЛ ПРОИЗВЕЖДА ПРЯКО ДЕЙСТВИЕ ПО СИЛАТА НА ЗАКОНА И НЕ Е НЕОБХОДИМО ИЗДАВАНЕТО НА ЗАПОВЕД ОТ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ИНСТИТУЦИИ /АДМИНИСТРАЦИИ/ И ОРГАНИЗАЦИИ, КАКТО И НА ТЕХНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 28 Фев 2024
  На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество заедно с мотивите към него, е публикуван на 13.02.2024 година на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища.В 14-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4, предл. второ от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на автомобилното движение на територията Община Кюстендил 28 Фев 2024
  На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на автомобилното движение на територията Община Кюстендил, заедно с мотивите към него, е публикуван на 13.02.2024 година на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища.В 14-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4, предл. второ от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на автомобилното движение на територията Община Кюстендил

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил 28 Фев 2024
  На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на мостните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил (Приета с Решение №765/31.01.2011 г. на ОбС-Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 971/25.08.2011 г. на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 174/20.12.2012 г. на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 194/31.01.2013 г. на ОбС Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 307/30.05.2013 г.; изм. и доп. с Решение №414/29.08.2013г. на ОбС Кюстендил; изм. и доп. с Решение №537/30.12.2013 г. на ОбС Кюстендил; изм. и доп. с Решение №605/27.02.2014 г. на ОбС- Кюстендил, доп. с Решение № 723/25.06.2014 г. на…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Празнично разписание за 03 и 04.03.2024г. 28 Фев 2024
  ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА 03.03.2024г. /неделя/Кюстендил – гр. София – 06:15 ч.; 08:30 ч.;10:00 ч.; 11:00 ч.; 13:40 ч.; 15:00 ч. 15:30 ч.; 17:00 ч. гр. София – Кюстендил – 07:30 ч.; 08:00 ч.;9:30 ч.; 11:45 ч.;12:30 ч.; 14:30 ч.; 15:45 ч.; 17:15 ч.ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА 04.03.2024г. /понеделник/Кюстендил – с. Гюешево – Кюстендил – 11:20 ч.Кюстендил – с. Гюешево – с. Преколница – Кюстендил: 07:35 ч.; 17:20 ч.Кюстендил – с. Катрище – Кюстендил – 07:10 ч.; 09:00 ч.; 11:15 ч.;13:40 ч.;17:15 ч.Кюстендил – с. Берсин – Кюстендил – 07:40 ч.; 14:10 ч.; 17:45ч.Кюстендил – с. Лозно – Кюстендил – 08:10 ч.; 11:40 ч.; 15:20 ч.Кюстендил – с. Грамаждано – Кюстендил – 09:35 ч.; 12:15 ч.; 17:10 ч.Кюстендил – с. Слокощица –…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Утвърдена картотека на граждани за настаняване под наем в общински жилища за 2024 г. 28 Фев 2024
  На основание чл. 8, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, обявявам Картотека на граждани за настаняване под наем в общински жилища за 2024 г.може да видите тук

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект на Наредба за символиката и отличията на община Кюстендил и мотиви към него 27 Фев 2024
  Предоставям на вниманието на заинтересованите страни Проект на Наредба за символиката и отличията на община Кюстендил и мотиви към него. Проектът и мотивите към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на Община Кюстендил или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. на Общински съвет – Кюстендил в 30 дневен срок от настоящата публикация.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Кюстендил 19 Фев 2024
  На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Кюстендил (приет с Решение № 190/31.01.2013 г. и изменен и допълнен с Решение №237/22.02.2013 г., Решение № 588/06.02.2014г. и Решение № 62/30.01.2020 г. от заседание на Общински съвет Кюстендил). Проектът и мотивите към него.Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Правилника на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1.Срокът за провеждане на обществени консултации е след 30…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект на Наредба за изменение на НОАМТЦУТОК 13 Фев 2024
  На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Наредба за изменение на НОАМТЦУТОК. Проектът и мотивите към него.Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1.Срокът за провеждане на обществени консултации е след 14 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за нормативните актове на Общинския съвет.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект на Наредба за изменение на НРПУРОИ 13 Фев 2024
  На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Наредба за изменение на НРПУРОИ. Проектът и мотивите към него.Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1.Срокът за провеждане на обществени консултации е след 14 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за нормативните актове на Общинския съвет.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на НОБАДТОК 13 Фев 2024
  На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на НОБАДТОК. Проектът и мотивите към него.Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1.Срокът за провеждане на обществени консултации е след 14 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за нормативните актове на Общинския съвет.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Покана за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на ИП "Модернизация на железопътната линия Радомир- Гюешево- границата с Република Северна Македония" 12 Фев 2024
  Уведомяваме ви, че на 28.03.2024 г. 11:00 часа в Заседателната зала на община Кюстендил ще се проведе обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда и доклад за оценка на степента на въздействието върху защитените зони на инвестиционно предложение „Модернизация на железопътна линия Радомир – Гюешево – граница с Република Северна Македония.Възложител : ДП “Национална компания железопътна инфраструктура“Докладът за оценка на въздействието върху околната среда и докладът за оценка на степента на въздействието върху защитените зони , с всички материали и приложения към тях, са на разположение за запознаване, в периода от 10.02.2024 до 28.03.2024 г. на официалната страница на община Кюстендил, и в стая №23 в сградата на община Кюстендил, всеки работен ден от 8.00 до…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Община Кюстендил уведомява жителите на общината, че от 01.02.2024 г. започва изготвянето на Списъци за закупуване на дърва за огрев от склад или на стояща дървесина на корен за лично ползване на физически лица за отоплителен сезон 2024 -2025 02 Фев 2024
  Право на закупуване на дървесина от склад или да добият стояща дървесина на корен, имат физически лица представители на едно домакинство с постоянен или настоящ адрес в населеното място, като същата се използва за лична употреба без право на продажба. Общото количество дървесина, което едно домакинство може да закупи за календарната година е до 10 пространствени куб. м. Важно:Съгласно изменение и допълнение на чл.111 от Закона за горите от 2023 год., за включване в списъка, физическите лица могат да подадат заявление по образец до Кмета/кметския наместник на населеното място, в срок до 31 март на текущата година. За град Кюстендил записването ще се извършва, след попълване на заявление по образец в стая №47 в Община Кюстендил, пл. “Велбъжд“ №1, всеки…

  Споделете в социалните мрежи:

 • До жителите и гостите на гр. Кюстендил 05 Фев 2024
  Във връзка с провеждането на Първия национален джамалджийски фестивал “Джамала“ 2024 г. в гр. Кюстендил, на 10.02.2024г./събота/, със Заповед РД-00-224/02.02.2024г. на Кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов за времето от 07.00 ч. до 20.30 ч. е въведена временна организация за безопасност на движението за МПС в периметъра от улиците „Цар Симеон“, „Ивайло“, „Евлоги Георгиев“, „Цар Асен I“, „Христо Смирненски“, „Пейо Яворов“, „Демокрация“, “Цар Михаил“, „Мориц Леви“, „Неофит Рилски“, „Битолска“, „Родопи“ и находящите се в периметъра обществени паркинги. Временната организация на движението не важи за участниците във фестивала.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Покана за обществено обсъждане нана доклад за екологична оценка на проект „Частично изменение на общия устройствен план на община Кюстендил /ЧИОУПОК/ и проект за подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ 30 Ян 2024
  Уведомяваме ви, че на 01.03.2024 година от 16.00 часа в читалище „Братство“ ще се проведе обществено обсъждане на доклад за екологична оценка на проект „Частично изменение на общия устройствен план на община Кюстендил /ЧИОУПОК/ и проект за подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ с обхват поземлени имоти в землището на с. Коняво и землището на с. Дворище, община Кюстендил.Възложител: „АРАТИДЕН“ ЕООД, гр. СофияОбщественото обсъждане се организира съгласно чл.21, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка и чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията.Докладът по екологична оценка, с всички материали и приложения към него, както и проектът за ЧИОУПОК и ПУП-ПЗ са на разположение за запознаване, в периода 30.01.2024 г. –…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Съобщение до гражданите и гостите на гр. Кюстендил относно временна организация на движението 23 Ян 2024
  Със Заповед № РД-00-155/23.01.2024г. на Кмета на Община Кюстендил, във връзка с провеждането на тържествата по случай 146 годишнината от Освобождението на Кюстендил от османското владичество и провеждане на историческа възстановка с участието на регионални клубове към Национално дружество "Традиция“ е въведена временна организация за безопасност на движението за МПС по ул.“Цар Освободител“• в участъка от кръстовището с ул.“Даскал Димитрий“ до ул. „Даскал Дамаскин“ за времето от 11.00 ч. до 12.30 ч. на 28.01.2024г. • в участъка от кръстовището с ул.“Даскал Димитрий“, ул. „Христо Смирненски“ и ул. „Цар Борис“ до паметника на Ильо Войвода за времето от 11.00 ч. до 12.00 ч. на 29.01.2024г.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Обяви за конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища 22 Ян 2024
  1.За Съвместното командване на специалните операции: https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/objava_skso-17.01.24.pdf 2.За Военноморските сили: https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obyava-vms-15.02.24.pdf 3.За Командване за логистична поддръжка: https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obyava_klp-11.01.24.pdf

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект на Картотеката на граждани на настаняване под наем в общински жилища за 2024 19 Ян 2024
  На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, възражения по проекта на картотека на граждани за настаняване под наем в общински жилища за 2024 г. се правят в 14-дневен срок до Кмета на Община Кюстендил, считано от датата на обявяване – 19.01.2024 г. може да видите тук.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на община Кюстендил за 2024г. 18 Ян 2024
  Уважаеми съграждани,Предстои приемането на бюджета на Община Кюстендил за 2024 година и средносрочната бюджетна прогноза за периода 2025-2027 г. По традиция, и водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за нашата община и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, Кмета на общината Ви кани да участвате в общественото обсъждане на проекта за бюджет на община Кюстендил за 2024 г.Публичното обсъждането ще се проведе на 25.01.2024 г. (четвъртък) от 17:00 часа в залата на общината.Проектът за бюджет на община Кюстендил за 2024 г. и проектът на Поименен списък на капиталовите разходи по бюджета за 2024 г. са обявени на официалната страница на Общината на 18.01.2024 г. за запознаване на…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка за постъпили предложения и становища по Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и функциите на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта в община Кюстендил 17 Ян 2024
  На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и функциите на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта в община Кюстендил заедно с мотивите към него, е публикуван на 18.12.2023 година на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища.В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и функциите на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта в община Кюстендил.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка за отразяване на получени предложения и становища при съгласуването на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил 15 Ян 2024
  На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил, заедно с мотивите към него е публикуван на 15.12.2023 г. на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища. В 30-дневния срок за обществени консултации по чл. 26, ал. 4 изр. първо от Закона за нормативните актове няма постъпили предложения и становища по изработения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка за постъпили предложения и становища по Проект на Правилник за организацията и дейността на ОбС - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 11 Ян 2024
  Проектът на Правилник за организацията и дейността на ОбС - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил, за предложения, становища и възражения, на 11.12.2023 г. в съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.В нормативно определения 30-дневен срок по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове няма постъпили предложения за изменение, становища и възражения на разработения проект.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Обява кампания 2024 09 Ян 2024
  Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че от 09.01.2024 год. започна събирането на данък върху недвижимите имоти, такса за битовите отпадъци и данък върху превозните средства, за 2024г. Предплатилите до 30.04.2024 год. могат да се възползват от 5% отстъпка от размера на задължението си.Плащането за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства може да се извърши и на две равни вноски до 30.06.2024 год. и до 31.10.2024 год. на касите в дирекция „Местни приходи” от 8:00 часа до 17:00 часа, без прекъсване. В паричния салон може да се плаща освен в брой и чрез ПОС-устройства. За Ваше удобство плащанията на данъците може да се извършва и на касите на Изипей, Фастпей и Български пощи в цялата…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Ученическо хранене”- гр.Кюстендил 05 Ян 2024
  На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица Допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Ученическо хранене”- гр.Кюстендил. Проектът и Мотивите може да видите тук. Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на Община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1. Срокът за провеждане на обществени консултации е 30 дни от публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за нормативните актове на Общинския съвет.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че от 17 ч. на 05.01.2024 г. до 24:00 ч. на 07.01.2024 г., поради извършване на годишно облагане на недвижимите имоти, временно ще бъде спряна комуникацията с всички пунктове за годишен технически преглед 05 Ян 2024
  Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че от 17 ч. на 05.01.2024 г. до 24:00 ч. на 07.01.2024 г., поради извършване на годишно облагане на недвижимите имоти, временно ще бъде спряна комуникацията с всички пунктове за годишен технически преглед. Поради тази причина, за неопределен срок ще бъдат преустановени всички възможности за заплащане на задълженията за местни данъци и такси чрез „Изипей“, „Фаст Пей“, безкасовите разплащания за клиентите на „Първа инвестиционна банка“, както и възможността за заплащане на задълженията през интернет страницата на Общината с КИН или ПИК. Задължения за минали години ще можете да заплащате на касите на дирекция „Местни приходи“ от 08.01.2024 г. Моля да ни извините за причиненото неудобство!

  Споделете в социалните мрежи:

 • Община Кюстендил уведомява своите съграждани, че във връзка с годишното приключване на финансовата 2023 г. касите в дирекция „Местни приходи“ и в сградата на общинска администрация – Кюстендил ще работят с граждани до 11:30 ч. на 29.12.2023 г. 20 Дек 2023
  Община Кюстендил уведомява своите съграждани, че във връзка с годишното приключване на финансовата 2023 г. касите в дирекция „Местни приходи“ и в сградата на общинска администрация – Кюстендил ще работят с граждани до 11:30 ч. на 29.12.2023 г. (петък). След посочения час ще може да платите задълженията си в офисите на EasyPay и FastPay, в зависимост от тяхното работно време. Платформата за интернет плащания ще бъде активна до 24:00 ч. на 28.12.2023 г.За периода от 28.12.2023г. до 29.12.2023г. включително ПОС- терминалните устройства в дирекцията няма да работят.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка за постъпили предложения и становища по Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Ученическо хранене“- гр. Кюстендил 20 Дек 2023
  На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове Проектът за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Ученическо хранене“- гр. Кюстендил заедно с мотивите към него, е публикуван на 17.11.2023 година на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища. В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Ученическо хранене“- гр. Кюстендил

  Споделете в социалните мрежи:

 • ПТОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И ФУНКЦИИТЕ НА ОБЩИНСКИ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ 18 Дек 2023
  На основание чл.26, ал.2 от Закона за Нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и функциите на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта в Община Кюстендил (приет с Решение №1053 по Протокол №45/27.04.2023 г.). Проект и Мотиви може да видите тук.Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Правилника на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , или по пощата на адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1.Срокът за провеждане на обществени консултации е 30 дни от публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл.26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9,…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка за отразяване на получени предложения и становища при съгласуването на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кюстендил 18 Дек 2023
  На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кюстендил, заедно с мотивите към него е публикуван на 16.11.2023 г. на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища. В 30-дневния срок за обществени консултации по чл. 26, ал. 4 изр. първо от Закона за нормативните актове няма постъпили предложения и становища по изработения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кюстендил.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект за нова Общинска транспортна схема за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси на територията на Община Кюстендил. 15 Дек 2023
  Предоставям на вниманието на заинтересованите страни Проект за нова Общинска транспортна схема за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси на територията на Община Кюстендил.Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 30-дневен срок от настоящата публикация. Проекта може да видите тук Схема.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 11 Дек 2023
  Предоставям на вниманието на заинтересованите страни Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на Община Кюстендил или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. на Общински съвет – Кюстендил в 30 дневен срок от настоящата публикация. Проекта и Мотивите към него.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Уведомление относно работното време на отдел "Кадастър, регулация и устройствено планиране" 11 Дек 2023
  Във връзка със Заповед № РД-00-1774/ 08.12.2023г. на Кмета на община Кюстендил, уведомяваме обществеността, че се въвежда временно работното време на отдел "Кадастър, регулация и устройствено планиране" всеки работен ден от 08.30 до 13.00 часа.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Покана за участие в Коледен базар 27 Ное 2023
  Във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници, организирани от Община Кюстендил, Ви каним да се присъедините към празничната атмосфера, като заявите своето участие в Коледния базар. Програмата за приказната Коледа на Кюстендил представиха кметът инж. Огнян Атанасов и зам. – кметът Кристиян Иванчов. На 2 декември, събота ще бъде пуснато празничното осветление на коледната елха в 17.30 часа. На 16 декември ще бъде открито Коледно градче с къщи- базар, което ще се намира в градинката пред община Кюстендил.„Тази година ще представим коренно различна концепция от това, което е правено до сега. Ще доближим Кюстендил до всички европейски столици. Ще организираме Коледно - новогодишен базар, който ще бъде като всички базари, които се организират, както в нашата столица , така…

  Споделете в социалните мрежи:

 • На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Ученическо хранене", гр. Кюстендил 17 Ное 2023
  На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Ученическо хранене", гр. Кюстендил. Проекта и Мотивите може да видите тук. Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Правилника на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1. Срокът за провеждане на обществени консултации е 30 дни от публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за нормативните актове на Общинския съвет.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Приключи физическото изпълнение на дейностите по проект № BG16M1OP002-2.002-0002 „Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко““ 09 Ное 2023
  Приключи физическото изпълнение на дейностите по проект № BG16M1OP002-2.002-0002 „Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко““, като за ползване-то на строежа е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-КН-40/24.10.2023 г., от Началника на РДНСК- Кюстендил. С осъществяването на проекта е постигнато цялостно изграждане на претоварната станция на РУСО, намираща се в местността „Гладни рид“, землището на с. Радловци. Изпълнени са две инсталации:- Инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци с капацитет 15 500 т/г; - компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъции, с капацитет 3 000 т/г,както и съпътстваща ги инфраструктура. Доставено е специализирано оборудване за разделно събиране и транспортиране на зелени отпадъци.Проектът е финансиран по ОП „Околна среда 2014 - 2020“, съфинансирана от Европейския фонд…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Във връзка с постъпили в Община Кюстендил писма с вх. № 12-00-276/11.10.2023 г. от Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане и вх. № 24-00-938/11.10.2023 г. от Директора на Дирекция „Социално подпомагане 16 Окт 2023
  Покана за публична дискусия на 20.10.2023 г. от 17.30 часа в сградата на Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд” № 1, залата на ет. 2 във връзка с изготвен „Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държания бюджет“ и Предложение за „Национална карта на социалните услуги“, в частта относно социалните услуги на територията на община Кюстендил.Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държания бюджет и Предложение за Национална карта на социалните услуги може да видите тук.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво 11 Окт 2023
  Във връзка с постъпили в Община Кюстендил писма с вх. № 12-00-276/11.10.2023 г. от Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане и вх. № 24-00-938/11.10.2023 г. от Директора на Дирекция „Социално подпомагане“- Кюстендил, и на основание чл. 49 от Наредбата за планирането на социалните услуги, отправяме Поканаза обществено обсъждане на Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държания бюджет и Предложение за Национална карта на социалните услуги, в частта относно социалните услуги на територията на община Кюстендил.Считано от 12.10.2023 г., в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Съобщение на основание чл.18а, ал.10 от АПК 09 Окт 2023
  До Живко Драганов Златанов от гр. Кюстендил, ул. „Боровец“ № 15 Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед № РД-00-1234/29.08.2023 г. на кмета на Община Кюстендил е одобрен, внесения за разглеждане и одобряване Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.83.118 местност Гола Велика по КККР на землище гр. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилно строителство, с нормативи в съответствие с чл. 29 от Наредба 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствена вилна зона (Ов).Възложител на проекта е Милен Валериев Миланов – гр. Кюстендил. Заинтересуваните лица могат…

  Споделете в социалните мрежи:

 • На 7 октомври отбелязваме Европейския ден на донорството и трансплантацията 06 Окт 2023
  На 7 октомври, отбелязваме Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи, тъкани и клетки. Мотото на инициативата тази година е „Твоето настояще е тяхното бъдеще!“, а основната цел е да се повиши обществената информираност за смисъла и значението на донорството и трансплантацията като възможност за спасяване на човешки животи. В България, към 6 октомври, своя втори шанс за живот очакват 849 български граждани. От началото на годината до момента в страната успешно са реализирани 17 донорски ситуации, дали шанс за живот на 42 души. Освен това са извършени и 141 трансплантации на хемопоетични стволови клетки и 685 тъканни трансплантации. В глобален мащаб броят на нуждаещите се от органна трансплантация продължава да надвишава значително осигурените органи. По осреднени данни на…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Община Кюстендил обявява прием на документи за финансиране на 4 (четири) семейства/двойки с репродуктивни проблеми за извършване на процедури и дейности по асистирана репродукция 04 Окт 2023
  Изискванията и процедурата за тази дейност са уредени в Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Кюстендил. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: 1. Да са пълнолетни лица (за жени не навършили 51 години), притежаващи постоянен и настоящ адрес на територията на Община Кюстендил през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единият от кандидатите;2. Да нямат данъчни задължения към Община Кюстендил и държавата;3. Да са здравно осигурени с непрекъснати здравноосигурителни права към датата на подаване на заявлението;4. Да не са поставени под запрещение или осъждани за престъпление от…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Войнишки длъжности за приемане на военна служба 02 Окт 2023
  За Националната гвардейска част:https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva_za_publ.fr11.pdfЗа Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана:https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva_kipko-19.09.23.pdf

  Споделете в социалните мрежи:

 • Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че във връзка промени касаещи миграцията на бюджетни плащания съгласно указанията на Българска народна банка 28 Сеп 2023
  Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че във връзка промени касаещи миграцията на бюджетни плащания съгласно указанията на Българска народна банка(БНБ) и Министерство на финансите (МФ), в сила от 01.10.2023 г., касите в дирекция „Местни приходи“ и в сградата на общинска администрация – Кюстендил ще работят с граждани до 13:30 ч. на 29.09.2023 г. (петък).

  Споделете в социалните мрежи:

 • Българска федерация спорт за всички/БФСВ/ съвместно с Община Кюстендил, организират за 31-ви пореден път Национална спортна проява Световен ден на ходенето на 7 октомври 2023 г. 27 Сеп 2023
  Световният ден на ходенето се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта по „Програма за развитие на спорта за всички“ и е част и в изпълнение на Националната програма за физическа активност и развитие на българското население „БУЛФАР’2021 - 2024”. Проявата е под патронажа на министъра на младежта и спорта г-н Димитър Илиев.Община Кюстендил съвместно с ОДК сме планували поход /начало 10:00 ч. от централен вход на Спортен комплекс „Осогово“ до къщичката на Баба Яга - местност „Хисарлъка“ и обратно до Спортен комплекс „Осогово“/ , който е с различна трудност и продължителност, с цел същият да бъде достъпен за всички желаещи, без ограничение във възраст, пол, ниво на физическа подготвеност, както и за хора в неравностойно положение.От…

  Споделете в социалните мрежи:

 • ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ СЪВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ОРГАНИЗИРАТ ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА СПОРТА #BeActive Night В ГР. КЮСТЕНДИЛ НА 23 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ОТ 18:00 Ч. НА ПЛОЩАД „ВЕЛБЪЖД“ 12 Сеп 2023
  Тази година за девети поред път в България ще бъде отбелязана Европейската седмица на спорта #BeActive с различни спортни прояви за насърчаване на активното спортуване и популяризиране на българския спорт. Община Кюстендил прие поканата от Министерство на младежта и спорта за партньорство за провеждане на Европейска нощ на спорта #BeActive Night в гр. Кюстендил на 23 септември 2023 г. По традиция Европейска седмица на спорта се открива официално на 23 септември във всички държави от ЕС със събитие, посветено на спорта. През 2023 г. официалното откриване на Европейската седмица на спорта ще се състои от 18:00 ч. преди началото на Европейската нощ на спорта #BeActive Night пред Националния дворец на културата в гр. София. В тази връзка, Община Кюстендил организира…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Училищна Телерик Академия отвори приема за безплатни обучения в Кюстендил по ИТ за 2023/2024 учебна година 12 Сеп 2023
  Кюстендил, 5-ти септември 2023 г. – Училищна Телерик Академия - най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 3-ти до 12-ти клас, обяви нов прием за школите си през учебната 2023/2024 година. Над 2000 деца и младежи в 3-12 клас ще могат да се обучават безплатно на програмиране и дигитални технологии в 100 школи в 40 населени места. Всеки ученик има възможност да стане част от тази невероятна инициатива, дори и без предварителни познания в областта на технологиите. Кандидатстването е отворено онлайн през сайта на Училищна Телерик Академия до 5-ти октомври. Обученията ще се провеждат в рамките на учебната година и ще са с продължителност 72 часа. Програмите в гр. Кюстендил се реализират в сътрудничество с ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ и…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Община Кюстендил отправя покана до инвеститори за изграждане на соларен парк върху следните имоти в землището на с. Радловци: 11 Авг 2023
  - Имот с индентификатор 61457.20.25- площ -31541 кв.м - Имот с индентификатор 61457.19.8- площ- 30421кв.м - Имот с индентификатор 61457.29.47- площ-87486 кв.м - Имот с индентификатор 61457.30.27- площ-118424 кв.м - Имот с индентификатор 61457.27.12- площ- 45343кв.м - Имот с индентификатор 61457.21.20- площ-30835 кв.м - Имот с индентификатор 61457.21.21- площ- 29570 кв.м - Имот с индентификатор-61457.23.24 площ-134762 кв.м - Имот с индентификатор-61457.25.56 площ- 127301 кв.м - Имот с индентификатор 61457.22.1 площ- 155090 кв.мМоля, да представите Вашите оферти с детайлно описани всички условия до 17:00ч. на 21.08.2023г., в запечатан плик в деловодството на община Кюстендил. Предложенията ще бъдат отворени в 10:00ч. на 22.08.2023г. в залата на община Кюстендил, в присъствието на упълномощени представители на участниците.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Община Кюстендил осигурява безплатен достъп на младежите до общински културни институции по повод 12 август - Международен ден на младежта 10 Авг 2023
   На този ден по целия свят се организират публични събития и кампании, насърчаващи участието на младите във вземането на важни решения във всички области на обществения живот. В Община Кюстендил денят ще бъде отбелязан като младежите на възраст от 15 до 29 години могат да посетят безплатно културните институции на територията на община Кюстендил – Художествена галерия и всички музеи.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Подписка против добива на злато и други полезни изкопаеми 09 Авг 2023
  Въпреки разговорите с министър председателя Гълъб Донев и министъра на енергетиката Росен Христов до момента не са постъпили данни за отмяна на решението на Министерски съвет, публикувано в ДВ бр.17/21.02.2023г., с което се дава разрешение за откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗПБ – метални полезни изкопаеми, в площ „Здравков дол“, разположена на територията на общини Кюстендил и община Трекляно.Не можем да допуснем заплаха за здравето и живота на жителите на община Кюстендил и за това организираме подписка против провеждането на процедури по издаване на разрешения за търсене, проучване и добив на метални полезни изкопаеми и сключване на договори за концесия за добив на…

  Споделете в социалните мрежи:

 • 12 АВГУСТ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МЛАДЕЖТА ЖИВА БИБЛИОТЕКА И ЗАБАВНИ ИГРИ 07 Авг 2023
  12 АВГУСТ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МЛАДЕЖТА ЖИВА БИБЛИОТЕКА И ЗАБАВНИ ИГРИ

  Споделете в социалните мрежи:

 • Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на община Кюстендил за 2023г. 03 Авг 2023
  Уважаеми съграждани,Предстои приемането на бюджета на Община Кюстендил за 2022 година. Поради късното приемане на Закона за държавния бюджет за 2023 г., който е обнародван в Държавен вестник на 01.08.2023 г. и водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за нашата община и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, Кмета на общината Ви кани да участвате в общественото обсъждане на проекта за бюджет на община Кюстендил за 2023 г.Публичното обсъждането ще се проведе на 11.08.2023 г. (петък) от 12:00 часа в Заседателната зала на общинска администрация Кюстендил, пл.“Велбъжд“ № 1.Проектът за бюджет на община Кюстендил за 2023 г. и проектът на Поименен списък на капиталовите разходи по бюджета…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Обявление за продължаване на процедурата за подбор по проект "Топъл обяд в община Кюстендил" 01 Авг 2023
  Община Кюстендил продължава да изпълнява програма „Топъл обяд в Община Кюстендил“, финансирана по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. съфинансирана от Европейски социален фонд плюс на Европейския съюз, Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, която стартира от 03.10.2022 г. до 30.09.2025 г. или общо 755 работни дни и ще обхване 300 лица от целевите групи.Стойността на проекта е 826 272,00 лв.Проекта се финансира по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. съфинансирана от Европейски социален фонд плюс на Европейския съюзС изпълнението на проект „Топъл обяд Община Кюстендил“, ще се постигне основната цел, а именно справяне с материалните лишения чрез предоставяне на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Нa 31.07.2023г. след 21:00 часа на територията на Община Кюстендил ще се извърши масова обработка срещу имаго /възрастни форми/ на комари, от фирма „ДДД-1“ ООД. 28 Юли 2023
  Нa 31.07.2023г. след 21:00 часа на територията на Община Кюстендил ще се извърши масова обработка срещу имаго /възрастни форми/ на комари, от фирма „ДДД-1“ ООД. От фирмата уведомяват собствениците на пчелни кошери, да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите си по време на мероприятията и 24 часа след тях. Обработката ще се осъществи с помощта на специализирани генератори за топъл аерозол, с голям дебит от ново поколение, монтирани на високо проходими автомобили. Внимание! Генераторите възпроизвеждат гъст бял дим, който прониква на местата, в които се укриват вредителите. Гражданите следва да затворят своите прозорци, за да предотвратят навлизането на дима в домове им! Площите ще бъдат третирани с препарат Цитрол 10/4 УЛВ, а карантинния период е 24 часа. При неблагоприятни…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Обява за Съвместното командване на специалните операции, Военноморските сили: 26 Юли 2023
  За Съвместното командване на специалните операции: https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/skso-22.06.23.pdf За Военноморските сили: https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva_vms-17.07.23.pdf Национален ученически конкурс https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/uchenicheski_konkurs-06.07.23.pdf

  Споделете в социалните мрежи:

 • Покана Община Кюстендил и „Център за услуги за ранно детско развитие“, 24 Юли 2023
  Община Кюстендил и „Център за услуги за ранно детско развитие“, във връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил” – Договор № BG05М90Р001-2.004-0024-С06 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. имат удоволствието, да Ви поканят на ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕЗаповядайте на 28 юли 2023 г. от 10 ч. в залата на Община Кюстендил.В рамките на събитието ще бъдат представени услугите, целите и постигнатите резултати по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”.Каним Ви, най-сърдечно да присъствате на събитието!

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка за постъпили възражения при съгласуването на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил 19 Юли 2023
  На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил, заедно с мотивите към него е публикуван на 19.06.2023 г. на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища. В 30-дневния срок за обществени консултации по чл. 26, ал. 4 изр. първо от Закона за нормативните актове няма постъпили предложения и становища по изработения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка По чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения по Проект на МЕХАНИЗЪМ за управление и разпределяне на средствата за субсидии за междуселищни пътнически превози в Община Кюстендил 19 Юли 2023
  На основание чл.26,ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на МЕХАНИЗЪМ за управление и разпределяне на средствата за субсидии за междуселищни пътнически превози в Община Кюстендил, заедно с мотивите към него е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения, становища и възражения на 19.06.2023 г. В 30–дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на МЕХАНИЗЪМ за управление и разпределяне на средствата за субсидии за междуселищни пътнически превози в Община Кюстендил.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Тракийски университет обявява прием за обучение на място в гр. Кюстендил 18 Юли 2023

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка за постъпили предложения по проект на Правилник за дейността на Комплекс за социални услуги – Кюстендил 18 Юли 2023
  На основание чл. 26,ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на Правилник за дейността на Комплекс за социални услуги – Кюстендил, заедно с мотивите към него е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения, становища и възражения на 16.06.2023 г.В 30–дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал. 4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Правилник за дейността на Комплекс за социални услуги – Кюстендил

  Споделете в социалните мрежи:

 • Общинска администрация Кюстендил с ново работно време 12 Юли 2023
  Във връзка с високите температури от 13.07. 2023г. до края на август, за Ваше удобство община Кюстендил ще работи от 07:00ч. Моля, възползвайте се от ранните часове. Работят всички чешмички в центъра на града. Дейностите по рязане и косене също ще започват от 07:00ч. Молим Ви, да спазвате правилата за пожарна безопасност, за да може да изкараме едни спокоен и щастлив за всички Вас летен сезон.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект на Механизъм за управление и разпределяне на средствата за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в Община Кюстендил. 19 Юни 2023
  На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Механизъм за управление и разпределяне на средствата за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в Община Кюстендил. Механизъм за управление и разпределяне на средствата за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в Община Кюстендил. Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Механизъма на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1. Срокът за провеждане на обществени консултации е след 30 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл.…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Българска асоциация мини футбол съвместно с община Кюстендил организират турнир по мини футбол „Купа Пауталия“ 03 Юли 2023
  Българска асоциация по мини футбол организира национална серия от турнири на местно ниво в цялата страна в следващите няколко месеца, които ще организира в партньорство с местни общини.Първата потвърдена дата за турнир е в гр. Кюстендил, където на 15 – 16 юли ще се изиграе „Купа Пауталия“ на стадион "Осогово".Играе се във формат 5+1/играчи/, с времетраене 2х15 мин, на терен с размер 20х40 м. и врати 3х2 м.В прикачения файл е качен Регламент за „Купа Пауталия“.За записвания и такса участие на отбор, моля, свържете се с местния представител на БАМФ – Антонио Антов – тел: 0898543707 Регламент за купа "Пауталия"

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект на нов Правилник за дейността на Комплекс за социални услуги – Кюстендил 16 Юни 2023
  На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на нов Правилник за дейността на Комплекс за социални услуги – Кюстендил Проекта и Мотивите може да видите тук и тук. Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Правилника на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или в деловодството на Община Кюстендил. Съгласно чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове срокът за провеждане на обществени консултации е 30 дни след публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил 19 Юни 2023
  На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил Проекта и Мотивите може да видите тук. Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1. Срокът за провеждане на обществени консултации е след 30 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Община Кюстендил ще извърши дезинсекционни мероприятия срещу бълхи и кърлежи на тревните площи в град Кюстендил 26 Юни 2023
  Община Кюстендил ще извърши дезинсекционни мероприятия срещу бълхи и кърлежи на тревните площи в град Кюстендил. Обработката ще се състои след 21:00 часа на 27.06.2023 г. и ще бъде извършена от фирма „ДДД-1“ ООД. Площите ще бъдат третирани с препарат Айкън 10 СК, карантинния срок е 24 часа. От фирмата уведомяват собствениците на пчелни кошери, да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите си по време на мероприятията и 24 часа след тях. Обработката ще се осъществи с помощта на подвижен многофункционален генератор за влажна дезинсекция от ново поколение, монтиран на високо проходим автомобил, предназначен за мащабни, аерозолни обработки срещу бълхи, кърлежи, ларвицидни форми на комари, дървесни вредители и др. ULV /ултрамалообемно третиране/ и термоаерозолни обработки срещу имагоцидни форми на…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка на измитите улици в гр. Кюстендил от 20.02.2023г. до днес. 23 Юни 2023
  Измити са следните улици: Колуша, Тинтява, Изгрев, Здравец, Черешово топче, Шипка, Мария Грубешлиева, Петко Войвода, Еделвайс, Йордан Йовков, Млада гвардия, Георги Паспалев, Осоговска, Теменужка, Сенокос, Каменица, Румяна Войвода, Три кладенци, Хайдушка, Калосия, Свети Георги, Орлица, Аверки, Свети Мина, Цар Освободител – до Стамбол капия, Любчо Кирчев, Тутракан Добрич, Ракла, Свавянска, Проф. Асен Василев, Добруджа, Нов живот, Филип Тотьо, Река черна, Шейново, Людмил Янков, Манастирска, Карпош, Руен Иван Вазов, Бенковски, Сливница – до моста на Марек, Спартак, Лисец, Черенец, Глоговска, Власина, Банщица, Бунар Хисар, Юрий Гагарин, Макариополски, Гургулят, Александър Стамболийски, Лавеле, Гороцветна, Крали Марко, Хаджи Йоаким, Черно море, Свети Мина, Метохия, Панайот Хитов, Цар Калоян, О тец Пайсий, Лиляна Димитрова, Савойски, Лозенград, Каблешков, Тодор Пеев, Кресна, Васил Левски, Демокрация, Патриарх Евтимий,…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Във връзка с провеждането на „Празника на черешата“ 21 Юни 2023
  ВАЖНО!!!Във връзка с провеждането на „Празника на черешата“ от 23.06.2023 г. до 25.06.2023 г., Община Кюстендил въвежда временна организация на движението на МПС в района на събитието.От 06:00 часа на 23.06.2023 г. (петък) до 15:00 часа на 25.06.2023 г. (неделя) се спира движението на МПС по ул. “Цар Михаил“ от пресечката ѝ с ул. „Демокрация“ в гр. Кюстендил (до сградата на НАП).Въвежда се временна организация на движението по улиците „Гороцветна“, „Васил Левски“ и „Александър Стамболийски“, като ще бъде разрешено спиране и паркиране от дясната страна на горепосочените улици, само за гости на града за времето от 06:00 часа на 24.06.2023г. (събота) до 15:00 часа на 25.06.2023г. (неделя). На 24.06.2023 СЪБОТА, за удобството на всички наши съграждани и гости ще бъдат…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Покана за обществено обсъждане на Изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Кюстендил за 2022 г. и състоянието на общинския дълг към 31.12.2022 година. 20 Юни 2023
  На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Кюстендил, Председателят на Общински съвет – Кюстендил организира обществено обсъждане на Изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Кюстендил за 2022 г. и състоянието на общинския дълг към 31.12.2022 година. Председателят на ОбС – Кюстендил отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяваме, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане. Обсъждането ще се проведе…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка за измитите улици в гр. Кюстендил за периода 20.02.2023г. до днес 16 Юни 2023
  Измити са следните улици: Колуша, Тинтява, Изгрев, Здравец, Черешово топче, Шипка, Мария Грубешлиева, Петко Войвода, Еделвайс, Йордан Йовков, Млада гвардия, Георги Паспалев, Осоговска, Теменужка, Сенокос, Каменица, Румяна Войвода, Три кладенци, Хайдушка, Калосия, Свети Георги, Орлица, Аверки, Свети Мина, Цар Освободител – до Стамбол капия, Любчо Кирчев, Тутракан Добрич, Ракла, Свавянска, Проф. Асен Василев, Добруджа, Нов живот, Филип Тотьо, Река черна, Шейново, Людмил Янков, Манастирска, Карпош, Руен Иван Вазов, Бенковски, Сливница – до моста на Марек, Спартак, Лисец, Черенец, Глоговска, Власина, Банщица, Бунар Хисар, Юрий Гагарин, Макариополски, Гургулят, Александър Стамболийски, Лавеле, Гороцветна, Крали Марко, Хаджи Йоаким, Черно море, Свети Мина, Метохия, Панайот Хитов, Цар Калоян, О тец Пайсий, Лиляна Димитрова, Савойски, Лозенград, Каблешков, Тодор Пеев, Кресна, Васил Левски, Демокрация, Патриарх Евтимий,…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Избери живота 15 Юни 2023
  „По- лесно е да си купим наркотици отколкото учебници“- това споделиха ученици част от Общински съвет по наркотични вещества Кюстендил. Стотици деца от различни училища се включиха във форума под надслов „Избери живота“, организиран от Община Кюстендил. Партньори и гости на събитието бяха: Атанас Пенев /Наско от Б.Т.Р./ - български музикант, Харалан Александров - български социален антрополог, публицист, преподавател в Нов български университет, Стефан Бакалов - началник на отдел „Борба с наркотрафика“ в Централно митническо управление – Агенция „Митници“; д-р. Разсолкова- завеждащ психиатрично отделение при МБАЛ” Д- р Никола Василиев”, Албена Разсолкова административен ръководител на Районна прокуратура-Кюстендил, Марияна Сиракова заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Кюстендил. Евгени Серафимов ръководител на художествената школа "Новите майстори", старши…

  Споделете в социалните мрежи:

 • По повод 12 октомври - Ден на българската община и местното самоуправление, НСОРБ обявява конкурс за младежи 13 Юни 2023
  По повод 12 октомври - Ден на българската община и местното самоуправление, НСОРБ обявява конкурс за младежи на възраст до 29 г. включително /съгласно §1, т.1 от Закона за младежта/ за продуктивна идея, свързана с разрешаването на конкретен проблем в общината.Проблемите са естествена част от ежедневието. Общината, населеното място фокусират най-голям брой различни интереси и това прави разрешаването на проблемите сложна задача. Ако обичате мястото, където живеете и сте загрижени за своите близки и приятели, защо не станете част от намирането на решение? Може би някои проблеми не изискват много сили и пари, но не винаги достига време.Огледайте се. Сред проблемите във вашия град или село, с които се сблъсквате, изберете един, чието решаване може да се окаже във Вашите…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Община Кюстендил организира Форум под надслов „Избери живота“, който ще се проведе на 15.06.2023 г. от 13:00 часа в сградата на Общински драматичен театър 13 Юни 2023
  Партньори и наши гости ще бъдат:-Атанас Пенев /Наско от Б.Т.Р./ - български музикант;-Харалан Александров - български социален антрополог, публицист, преподавател в Нов български университет;-Стефан Бакалов - началник на отдел „Борба с наркотрафика“ в Централно митническо управление – Агенция „Митници“;-Компетентни институции „Най – важното е открит разговор с нашите деца, с които да бъдем партньори и заедно да се изправим срещу този бич. Райският газ нашумя покрай абитуриентските балове , но знаем че не е само той, а за това започваме откровен диалог, който да сложи началото на серия от инициативи, целта, на които е да се предостави информация и всеки, като види опасност да може да реагира и да помагаме на хора, които са изпаднали в затруднение. Проблемът не е…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка за измитите улици в гр. Кюстендил за периода 20.02.2023г. до днес 13 Юни 2023
  Измити са следните улици: Колуша, Тинтява, Изгрев, Здравец, Черешово топче, Шипка, Мария Грубешлиева, Петко Войвода, Еделвайс, Йордан Йовков, Млада гвардия, Георги Паспалев, Осоговска, Теменужка, Сенокос, Каменица, Румяна Войвода, Три кладенци, Хайдушка, Калосия, Свети Георги, Орлица, Аверки, Свети Мина, Цар Освободител – до Стамбол капия, Любчо Кирчев, Тутракан Добрич, Ракла, Свавянска, Проф. Асен Василев, Добруджа, Нов живот, Филип Тотьо, Река черна, Шейново, Людмил Янков, Манастирска, Карпош, Руен Иван Вазов, Бенковски, Сливница – до моста на Марек, Спартак, Лисец, Черенец, Глоговска, Власина, Банщица, Бунар Хисар, Юрий Гагарин, Макариополски, Гургулят, Александър Стамболийски, Лавеле, Гороцветна, Крали Марко, Хаджи Йоаким, Черно море, Свети Мина, Метохия, Панайот Хитов, Цар Калоян, О тец Пайсий, Лиляна Димитрова, Савойски, Лозенград, Каблешков, Тодор Пеев, Кресна, Васил Левски, Демокрация, Патриарх Евтимий,…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Община Кюстендил организира ежегодния тест за отпускане на общински стипендии, който ще се проведе на 04.07. 2023 година, от 9:00 часа в ОУ “Св. св. Кирил и Методий“, гр. Кюстендил. 12 Юни 2023

  Споделете в социалните мрежи:

 • лаготворителeн концерт под надслов „Заедно за децата“, в подкрепа на сдружение "Деца с онкохематологични заболявания", организират ученици на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" 08 Юни 2023
  Благотворителната инициатива ще се проведе на 16.06.2023г. от 18:00ч. в Общински театър- Кюстендил, като участие ще вземат: Фолклорен ансамбъл „Родолюбие“, Мона, к.а „Класико“, Димана Крумова, Димитър Стоймиров, секстет „Пендара“, Любомира Симеонова, Карина Петрова. Билети може да закупите на телефонен номер: +359 87 709

  Споделете в социалните мрежи:

 • ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ И ЕКОПАК ПАРТНЬОРИ В „ГРАДСКА РЕЦИКЛИАДА“ 07 Юни 2023
  Кампанията се провежда под мотото: „Рециклирай пластмасовите бутилки и метални кенове - Спаси живот!“ и има за цел 70% увеличение на събраните рециклируеми отпадъциОбщина Кюстендил и Екопак България имат удоволствието да споделят с Вас резултатите от провелото се през месец април еко-състезанието, между училищата на територията на гр. Кюстендил. Всички 8 училища, взели участие се представиха подобаващо, като общото събрано количество на годните за рециклиране отпадъци е 652 кг, от които 77 кг алуминиеви кенчета и 576 кг пластмасови бутилки. Безспорен първенец със събрани 221 кг, пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета е НУ „Свети Климент Охридски“. На второ място със събрани 197 кг е ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Всички участници получиха кошове за разделно събиране на отпадъци с…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка за измитите улици в гр. Кюстендил за периода 20.02.2023г. до днес 07 Юни 2023
  Измити са следните улици:Колуша, Тинтява, Изгрев, Здравец, Черешово топче, Шипка, Мария Грубешлиева, Петко Войвода, Еделвайс, Йордан Йовков, Млада гвардия, Георги Паспалев, Осоговска, Теменужка, Сенокос, Каменица, Румяна Войвода, Три кладенци, Хайдушка, Калосия, Свети Георги, Орлица, Аверки, Свети Мина, Цар Освободител – до Стамбол капия, Любчо Кирчев, Тутракан Добрич, Ракла, Свавянска, Проф. Асен Василев, Добруджа, Нов живот, Филип Тотьо, Река черна, Шейново, Людмил Янков, Манастирска, Карпош, Руен Иван Вазов, Бенковски, Сливница – до моста на Марек, Спартак, Лисец, Черенец, Глоговска, Власина, Банщица, Бунар Хисар, Юрий Гагарин, Макриополски, Гургулят, Александър Стамболийски, Лавеле, Гороцветна, Крали Марко, Хаджи Йоаким, Черно море, Свети Мина, Метохия, Панайот Хитов, Цар Калоян, О тец Паисий, Лиляна Димитрова, Савойски, Лозенград, Каблешков, Тодор Пеев, Кресна, Васил Левски, Демокрация, Патриарх Евтимий, Батемберг,…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка на измитите улици в гр. Кюстендил от 20.02.2023г. до днес. 30 Май 2023
  Измити са следните улици: Колуша, Тинтява, Изгрев, Здравец, Черешово топче, Шипка, Мария Грубешлиева, Петко Войвода, Еделвайс, Йордан Йовков, Млада гвардия, Георги Паспалев, Осоговска, Теменужка, Сенокос, Каменица, Румяна Войвода, Три кладенци, Хайдушка, Калосия, Свети Георги, Орлица, Аверки, Свети Мина, Цар Освободител – до Стамбол капия, Любчо Кирчев, Тутракан Добрич, Ракла, Свавянска, Проф. Асен Василев, Добруджа, Нов живот, Филип Тотьо, Река черна, Шейново, Людмил Янков, Манастирска, Карпош, Руен Иван Вазов, Бенковски, Сливница – до моста на Марек, Спартак, Лисец, Черенец, Глоговска, Власина, Банщица, Бунар Хисар, Юрий Гагарин, Макриополски, Гургулят, Александър Стамболийски, Лавеле, Гороцветна, Крали Марко, Хаджи Йоаким, Черно море, Свети Мина, Метохия, Панайот Хитов, Цар Калоян, О тец Пайсий, Лиляна Димитрова, Савойски, Лозенград, Каблешков, Тодор Пеев, Кресна, Васил Левски, Демокрация, Патриарх Евтимий,…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка за измитите улици в гр. Кюстендил 23 Май 2023

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка за отразяване на получени възражения при съгласуването на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил 16 Май 2023
  На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил, заедно с мотивите към него е публикуван на 13.04.2023 г. на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища. В 30-дневния срок за обществени консултации по чл. 26, ал. 4 изр. първо от Закона за нормативните актове няма постъпили предложения и становища по изработения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Община Кюстендил стартира процедура за избор на членове на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта 15 Май 2023
  На 27.04.2023 г. Общински съвет - Кюстендил прие Решение № 1053 по Протокол №45/27.04.2023 г. за създаване на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта в Община Кюстендил. Със същото решение е приет и Правилник за организацията, дейността и функциите на ОКСВМ.Съветът е консултативен орган към Кмета на Община Кюстендил, който подпомага общината при осъществяване на функциите ù в областта на политиката за развитие на младежта. Съветът обсъжда важни и актуални въпроси, свързани с дейностите, стратегията и политиката на Община Кюстендил за младите хора, като изразява мнения, дава препоръки, разглежда и прави предложения по проекти и нормативни актове.Съставът на съвета се формира за срок от 4 години, като извън определените представители от Общински съвет - Кюстендил и общинската администрация, могат…

  Споделете в социалните мрежи:

 • ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ СЪВМЕСТНО С ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ОРГАНИЗИРАТ ДВЕ СПОРТНИ СЪБИТИЯ ПО ПОВОД 17 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ СВЕТОВЕН ДЕН НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО 2023 05 Май 2023
  Българска федерация спорт за всички организира за 30-ти път Национална спортна проява Световен ден на предизвикателството‘2023, с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта, по „Програма за развитие на спорта за всички“. Проявата е част и в изпълнение на Националната програма за физическа активност и развитие на българското население „БУЛФАР’2021-2024”. Световният ден на предизвикателството е кампания от програмата на Международната асоциация спорт за всички ТАФИСА. ПРОЯВАТА Е ПОСВЕТЕНА НА 17 МАЙ - ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ. Национална кампания Световен ден на Предизвикателството 2023 цели да насърчи и популяризира системните занимания с физически упражнения и спорт и тяхната роля за здравето, добрата форма, работоспособността и дълголетието на хората, независимо от тяхната възраст, пол, социален и здравен статус. В проявата могат…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Във връзка с големия интерес към програма: „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ от инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ 04 Май 2023
  Във връзка с големия интерес към програма: „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ от инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ на Националния план за възстановяване и устойчивост, Община Кюстендил удължава срока за кандидатстване в общината до 10.05.2023 год. Отправяме молба, за своевременно подаване на документите, за да може общинска администрация да ги окомплектова, напълно и изпрати в срок до управляващия орган. Всички образци и бланки необходими за кандидатстване по програмата, могат да бъдат изтеглени от следния електронен адрес: https://eumis2020.government.bg/…/dbc86350-cccd-414a-a175…

  Споделете в социалните мрежи:

 • ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 28 Апр 2023
  Ограничителните мерки са инструмент, който има за цел да доведе до промяна и/или да ограничи дейности или политики, като например нарушаване на международното право, правата на човека или политики, които не зачитат правовата държава и демократичните принципи. Ограничителните мерки са превантивен и ненаказателен инструмент в рамките на външната политика и действат като своевременен отговор на негативни политически промени и развития, като едновременно с това се изпраща силно политическо послание. Мерки като оръжейно ембарго, ограничения върху вноса и износа, финансови ограничения (замразяване на активи, забрана за операции с парични средства и икономически ресурси), както и ограничения за достъп (забрани за визи или забрани за пътувания на конкретни лица, както и тяхното транзитно преминаване през територията на съответната държава) са някои от…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка за постъпили възражения при съгласуването на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил 27 Мар 2023
  На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил, заедно с мотивите към него е публикуван на 27.02.2023 г. на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища. В 30-дневния срок за обществени консултации по чл. 26, ал. 4 изр. първо от Закона за нормативните актове няма постъпили предложения и становища по изработения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Съобщение до Кюстендилската общественост 19 Апр 2023
  Уважаеми съграждани,уведомяваме Ви, че от 24.04.2023 г. дирекция „Местни приходи“ отново се завръща на постоянния си адрес: ул.„Христо Смирненски“ №1

  Споделете в социалните мрежи:

 • Във връзка с големия интерес към програма: „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ от инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ 12 Апр 2023
  Във връзка с големия интерес към програма: „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ от инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ на Националния план за възстановяване и устойчивост, Община Кюстендил удължава срока за кандидатстване в общината до 02.05.2023 год. Общият брой на подадените заявления, до момента е 36, като едно от тях е изтеглено. - 5 броя са с готови КСС за сключване на споразумение; - 25 броя са за изготвяне на КСС по окрупнени показатели; - 5 броя са с непълен набор от документи. Отправяме молба, за своевременно подаване на документите, за да може общинска администрация да ги окомплектова, напълно и изпрати в срок до управляващия орган. Всички образци и бланки необходими за кандидатстване…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка за постъпили предложения по проект на Правилника за организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по въпросите на младежта гр. Кюстендил 07 Апр 2023
  Проектът на Правилника за организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по въпросите на младежта гр. Кюстендил, заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения, становища и възражения на 07.03.2023 г., в съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.В нормативно определения 30–дневен срок няма постъпили предложения за изменение на разработения проект.Няма неприети предложения по горецитирания проект на Правилник за организацията, дейността и функциите на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта в Община Кюстендил.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Съобщение за пролетна дезакаризация 05 Апр 2023
  Поради неблагоприятните метеорологични условия, обработката на тревните площи в община Кюстендил ще бъде извършена на 06.04.2023г.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Съобщение за пролетна дезакаризация 03 Апр 2023
  Във връзка с покачването на температурите и повишаването на популацията на кърлежите, община Кюстендил ще извърши пролетни дезакаризационни мероприятия на тревните площи в град Кюстендил. Обработката ще се състои след 21:00 часа на 05.04.2023 г. и ще бъде извършена от фирма „ДДД-1“ ООД. От фирмата уведомяват собствениците на пчелни кошери, да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите си по време на мероприятията и 24 часа след тях. Площите ще бъдат третирани с препарат Айкън 10 СК, карантинния срок е 24 часа. Обработката ще се осъществи с помощта на подвижен многофункционален генератор за влажна дезинсекция от ново поколение, монтиран на високо проходим автомобил, предназначен за мащабни, аерозолни обработки срещу бълхи, кърлежи, ларвицидни форми на комари, дървесни вредители и др. ULV…

  Споделете в социалните мрежи:

 • График за измиване на улиците 20 Фев 2023

  Споделете в социалните мрежи:

 • Обявява за провеждане на конкурс на 27.06.2023 г. и 28.06.2023 г. във в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 27 Мар 2023
  Обявява за провеждане на конкурс на 27.06.2023 г. и 28.06.2023 г. във в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/rd-147.pdf

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка за отразяване на получени възражения при съгласуването на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил 23 Мар 2023
  На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил, заедно с мотивите към него е публикуван на 10.02.2023 г. на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища.В 30-дневния срок за обществени консултации по чл. 26, ал. 4 изр. първо от Закона за нормативните актове няма постъпили предложения и становища по изработения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Съобщение за обществено обсъждане на анализ и предложение за планиране на социалните услуги в община Кюстендил 06 Мар 2023
  В изпълнение на чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги /ЗСУ/ и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги в Община Кюстендил е разработен Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.Въз основа на Анализа на потребностите е изготвено Предложение за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и включването им в Националната карта на социалните услуги.Съгласно чл. 42, ал.1 и ал.2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, Кметът на Община Кюстендил организира публично представяне на Анализа на потребностите и обсъждане на Предложението за планирането в Община Кюстендил…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Община Кюстендил набира предложения за членове на съвета на децата 16 Мар 2023
  Стартира процедура за избиране на членове на Съвета на децата, който е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) и работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за деца и вземане на решения. Съветът на децата включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи като им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво. Съставът на Съвета се формира от по един представител на всички 28 административни области, 4…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Информация за кандидати за срочна служба в доброволния резерв 15 Мар 2023
  Военно окръжие II степен – Кюстендил, Ви информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България, са обявени 250 длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани.Кандидатите с постоянен адрес в област Кюстендил подават документи във Военно окръжие II степен – Кюстендил, адрес: гр. Кюстендил, ул. „Добруджа“ № 2 А в срок до 28 април 2023 година.На срочна служба в доброволния резерв се приемат пълнолетни български граждани , които отговарят на следните изисквания: Да имат завършено най-малко основно образование. Да са годни за служба в доброволния резерв. Да са психологично пригодни за служба в доброволния резерв. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията. Срещу тях да няма образувано…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Община Кюстендил се присъединява към отбелязването на седмицата на информираността за мозъка 15 Мар 2023
  От 13 до 19 март в Европа се отбелязва Седмицата на информираността за мозъка. През този период, съвместно с Асоциация за инсулт и афазия, с която общината ни наскоро подписа споразумение за сътрудничество, ще ви информираме за различни иновации, изследвания и любопитни факти свързани с най-мистичния орган в човешкото тяло.Предстои да се фокусираме върху значението на изследванията при инсулт. Повече информация за събитието може да прочетете тук

  Споделете в социалните мрежи:

 • ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ И ЕКОПАК СТАРТИРАТ „ГРАДСКА РЕЦИКЛИАДА“ 07 Мар 2023
  Кампанията се провежда под мотото: „Рециклирай пластмасовите бутилки и метални кенове - Спаси живот!“ и има за цел 70% увеличение на събраните рециклируеми отпадъци Община Кюстендил и Екопак България започват съвместна кампания „Градска рециклиада“, с мисията да спасят стотици тонове отпадъци от природата и да осигурят животоспасяваща първа помощ при внезапен сърдечен арест. Това е най-мащабната и първа по рода си подобна инициатива, която се провежда в 14 общини в България от март до декември 2023 г. под мотото: „Рециклирай пластмасовите бутилки и метални кенове - Спаси живот!“Целта на организаторите е да увеличат с поне 70% събираемостта на пластмасови бутилки и алуминиеви кенове на територията на общината за периода от март до декември 2023 г. спрямо същия период на миналата…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект на Правилник за организацията, дейността и функциите на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта в Община Кюстендил 07 Мар 2023
  На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Правилник за организацията, дейността и функциите на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта в Община Кюстендил. Проекта и мотивите към него може да видите тук Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Правилника на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр. Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1. Срокът за провеждане на обществени консултации е 30 дни от публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за нормативните актове…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка за отразяване на получени възражения при съгласуването на Проектът за изменение на правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота“ гр. Кюстендил, заедно с мотивите към него е публикуван на 20.01.2023 г. 01 Мар 2023
  На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове Проектът за изменение на правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота“ гр. Кюстендил, заедно с мотивите към него е публикуван на 20.01.2023 г. на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища. В 30-дневния срок за обществени консултации по чл. 26, ал. 4 изр. първо от Закона за нормативните актове няма постъпили предложения и становища по изработения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Обявява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 27 Фев 2023
  Обявява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/vvs-24.02.23.pdf

  Споделете в социалните мрежи:

 • Обявява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина 27 Фев 2023
  Обявява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/objava_sks_02.2023.pdf

  Споделете в социалните мрежи:

 • График за посещения на служителите от Дирекция „Местни приходи” на Община Кюстендил по дати и населени места за събиране на местните данъци и такси за 2023 година: 21 Фев 2023
  Тази година кампанията с изнесените каси по селата на дирекция „Местни приходи” към Община Кюстендил, за заплащане с 5% отстъпка на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозното средство и такса куче ще започне от 10.03.2023 г. График за посещения на служителите от Дирекция „Местни приходи” на Община Кюстендил по дати и населени места за събиране на местните данъци и такси за 2023 година: 10.03.2023 г. / петък / - с. Гирчевци - с. Нови чифлик 13.03.2023 г. /понеделник / - с. Пиперков чифлик - с. Багренци - с. Слокощица 14.03.2023 г. /вторник/ - с. Коняво - с. Горна Гращица - с. Долна Гращица 15.03.2023 г. /сряда/ - с. Дворище - с. Шипочано - с. Раждавица 16.03.2023 г.…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Министерството на иновациите и растежа отвори кандидатстването за фирмите по процедурата по Плана за възстановяване за българските фирми, които искат да изградят свои нови ВЕИ инсталации в комбинация с батерии за локално съхранение на енергията 16 Фев 2023
  Срокът за кандидатстването по отворената мярка по ПВУ е до 16:30 ч. на 15 май 2023 г. Документите се подават електронно през системата ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/…/800c457d…/Procedure/Active В същата платформа до 21 дни преди изтичането на кандидатстването могат да се задават и въпроси по условията.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Община Кюстендил уведомява жителите на общината, че от 20.02.2023г. стартира записването в списъците за закупуване на дърва за огрев от склад или на стояща дървесина на корен 16 Фев 2023
  От 20.02.2023 г. Община Кюстендил уведомява жителите на общината, че започва записването в списъци за закупуване на дърва за огрев от склад или на стояща дървесина на корен за лично ползване за предстоящия отоплителен сезон 2023 -2024 година. Право на закупуване на дървесина от склад или да добият стояща дървесина на корен, имат физически лица представители на едно домакинство с постоянен или настоящ адрес в населеното място, като същата се използва за лична употреба без право на продажба.  Общото количество дървесина, което едно домакинство може да закупи за календарната година е до 10 пространствени куб. м. Важно: Съгласно изменение и допълнение на Закона за горите от 2023 год., за включване в списъка, физическите лица могат да подадат заявление по образец…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Центърът за изследване на демокрацията планира провеждането на консултативна кръгла маса 13 Фев 2023
  Центърът за изследване на демокрацията планира провеждането на консултативна кръгла маса на тема „Разгръщане на потенциала на област Кюстендил за икономическа трансформация и справедлив енергиен преход“, с участието на местни заинтересовани страни – представители на бизнеса, неправителствени организации, експерти и граждани. По време на събитието ще бъде представен кратък анализ на област Кюстендил в контекста на Териториалните планове за справедлив преход, както и ще бъдат обсъдени предизвикателствата и възможностите за развитие, под формата на открит и конструктивен диалог. Основните заключения от дискусията ще бъдат включени в изготвянето на алтернативни регионални профили на въглищните региони в България с конкретни препоръки за подобряване на Териториалния план на област Кюстендил. Събитието ще се проведе на 14 февруари (вторник) в хотел Strimon Garden SPA…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Обявява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина 10 Фев 2023
  Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина 1. Наименование, брой, ниво за достъп до класифицирана информация, изисквания за заемане на длъжностинаселено място, където се намира формированието и военнопощенски номер. Със заповед на командира на Военноморските сили, № РД-01-34/25.01.2023 г., е разкрита процедура за обявяване на 95 (деветдесет и пет) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина, както следва: https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/objava_vms_02.2023.pdf    

  Споделете в социалните мрежи:

 • Съобщение относно процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“ по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост 10 Фев 2023
  ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ!!! Вашите отговори по въпроси, свързани с процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“ са налични на следния интернет – адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525   /секция Въпроси и отговори/. Връзка със служители на Община Кюстендил по въпроси, свързани с Процедурата се осъществяват в периода от 10.00ч. до 11.00ч. и от 15.00ч. до 16.00ч., всеки работен ден. В останалото часово време, въпроси се задават само писмено, по избран от вас начин: 1. С писмено запитване до Община Кюстендил чрез деловодната система на общинска администрация, с данни за контакт на лицето – подател или 2. С писмено запитване до Министерство на регионалното развитие и благоустройството /Дирекция „Жилищна политика“/ с адрес за  кореспонденция: 1618 гр. София, ул.…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Обявява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина 06 Фев 2023
  Обявява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/oh-1192.pdf

  Споделете в социалните мрежи:

 • Обявява за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина за времето от 05.04.2023 г. до 06.04.2023 г. 06 Фев 2023
  Обявява за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина за времето от 05.04.2023 г. до 06.04.2023 г. https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/vgs-18.01.23.pdf

  Споделете в социалните мрежи:

 • Покана за възмездно отстъпване право на строеж за изграждане на фотоволтаичен парк 31 Ян 2023
  Община Кюстендил отправя покана към заинтересованите страни, в срок до  22 февруари до 17.00 часа в деловодството на община Кюстендил да депозират заявление за участие в процедурата по отстъпване право на строеж на фотоволтаичен парк в поземлен имот с идентификатор 16198.39.82, в местността Себесловица, землището на с. Горна Гращица. На 23 февруари от 11.00 часа в залата на община Кюстендил всеки участник ще предостави лично на комисия своето комплексно предложение.  Офертите ще бъдат отворени на място в присъствието на всички участници.  

  Споделете в социалните мрежи:

 • В изпълнение на Заповед №РД-00-63/10.01.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил и обявление за провеждане на процедура по подбор за назначаването на един социален работник и Заповед №РД-00-121/20.01.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил обявявам 31 Ян 2023
  списък с имената и броя точки на класиралите се след събеседване / интервю /  в процедура за подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в Община Кюстендил   № Име Презиме Фамилия Брой  точки Общо Средно аритметично 1. Елмира Тончева Ненова 119 24  

  Споделете в социалните мрежи:

 • Уведомление до гражданите и гостите на Кюстендил относно временна организация на движението на МПС по ул. "Цар Освободител" 25 Ян 2023
  Във връзка с провеждането на тържествата по случай 145 годишнината от Освобождението на Кюстендил от османско владичество и провеждане на историческа възстановка с участието на регионални клубове към Национално дружество "Традиция" и съгласно Заповед № РД-00-141/25.01.2023г. на Кмета на Община Кюстендил, се въвежда временна организация на движението на МПС по ул. "Цар Освободител" в участъка от кръстовището с ул. "Даскал Димитрай" до ул ."Даскал Дамаскин" за времето от 11.30ч. до 12.15ч. на 29.01.2023г.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че от 23.01.2023 год. започна събирането на данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2023г. Предплатилите до 02.05.2023 год. могат да се възползват от 5% отстъпка от размера на задължението си 23 Ян 2023
  Плащането на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци може да се извърши и на две равни вноски до 30.06.2023 год. и до 31.10.2023 год. на касите в дирекция „Местни приходи” от 8:00 часа до 17:00 часа, без прекъсване. В паричния салон може да се плаща освен в брой и чрез ПОС-устройства. За Ваше удобство плащанията на данъците може да се извършва и на касите на Изипей, Фастпей и Български пощи в цялата страна, както и безкасово за клиентите на „Първа инвестиционна банка“ АД, посредством интернет банкиране.Напомняме, че плащания могат да се извършват чрез банков превод или онлайн през сайта на Община Кюстендил. За удобство и улеснение на гражданите е въведена услуга за онлайн плащане на задължения по местни данъци…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка за постъпили предложения и становища по Проект за изменение и допълнение на чл. 6 в Тарифа за определяне размера на таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Кюстендил 23 Ян 2023
  Проектът за изменение и допълнение на чл. 6 в Тарифа за определяне размера на таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Кюстендил, за предложения, становища и възражения, е публикуван на 20.12.2022 г. в съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.В нормативно определения 30-дневен срок няма постъпили предложения за изменение на разработения проект.Няма постъпили предложения и становища по горецитирания Проект за изменение и допълнение на чл. 6 в Тарифа за определяне размера на таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Кюстендил

  Споделете в социалните мрежи:

 • Прекъсване на връзката с пунктовете за технически прегледи, плащания и плащания чрез посредници 20 Ян 2023
  Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че от 17 ч. на 20.01.2023 год. до 24:00 ч. на 22.01.2023г., поради извършване на годишно облагане на недвижимите имоти, временно ще бъде спряна комуникацията с всички пунктове за годишен технически преглед и всички възможности за заплащане на задълженията за местни данъци и такси, в т. ч. „Изипей“ , „Фаст Пей“, безкасовите разплащания за клиентите на „Първа инвестиционна банка“, както и възможността за заплащане на задълженията през интернет страницата на Общината с КИН или ПИК. Моля да ни извините за причиненото неудобство!

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект за изменение на Правилника за устройството и дейността на общинско предприятие "Чистота" гр. Кюстендил и мотиви към него 20 Ян 2023
  Предоставям на вниманието на заинтересованите страни Проект за изменение на Правилника за устройството и дейността на общинско предприятие "Чистота" гр. Кюстендил и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 30-дневен срок от настоящата публикация. Проекта и мотивите към него може да видите тук

  Споделете в социалните мрежи:

 • Подпомагане на информационната кампания на БЧК за ползите от ваксинирането срещу COVID-19 18 Ян 2023

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка за отразяване на получени възражения при съгласуването на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил 16 Ян 2023
  На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил, заедно с мотивите към него е публикуван на 12.12.2022 г. на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища. В 30-дневния срок за обществени консултации по чл. 26, ал. 4 изр. първо от Закона за нормативните актове няма постъпили предложения и становища по изработения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Данъчната кампания за 2023г. стартира на 10 Началния януари 11 Ян 2023
  Началния срок за подаване на Годишна данъчна декларация (ГДД) за облагане на доходите на физическите лица по чл.50 от Закона за данъците върху доходите на физически лица за доходи, получени през 2022 година, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа е от 10 януари 2023г. Крайният срок е 2 май 2023г. за повече информация

  Споделете в социалните мрежи:

 • Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че от 09.01.2023 год. започна събирането на данък върху превозните средства за 2023г. Предплатилите до 02.05.2023 год. могат да се възползват от 5% отстъпка от размера на задължението си. 09 Ян 2023
  Плащането на данъка върху превозните средства може да се извърши и на две равни вноски до 30.06.2023 год. и до 31.10.2023 год. на касите в дирекция „Местни приходи” от 8:00 часа до 17:00 часа, без прекъсване. В паричния салон може да се плаща освен в брой и чрез ПОС-устройства. За Ваше удобство плащанията на данъците може да се извършва и на касите на Изипей, Фастпей и Български пощи в цялата страна, както и безкасово за клиентите на „Първа инвестиционна банка“ АД, посредством интернет банкиране. Напомняме, че плащания могат да се извършват чрез банков превод или онлайн през сайта на Община Кюстендил. За удобство и улеснение на гражданите е въведена услуга за онлайн плащане на задължения по местни данъци и такси.…

  Споделете в социалните мрежи:

 • РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОДСТАНЦИЯ НА ЕСО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СМУЩЕНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В KЮСТЕНДИЛ И НЕВЕСТИНО 06 Ян 2023
  Краткотрайните прекъсвания са възможни на 09.01.2023 г. от 08:00 ч. и 17:00 ч. СОФИЯ, 06.01.2023 г. – Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, че извършва реконструкция на енергийни съоръжения в своята подстанция „Пауталия“, което налага промяна в схемата на електрозахранване от подстанцията. Това може да доведе до краткотрайни прекъсвания на електрозахранването в населените места на територията на общините Кюстендил и Невестино, в област Кюстендил, в периода между 08:00 ч. и 17:00 ч. на 09.01.2023 г. Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Прекъсване на връзката с пунктовете за технически прегледи, плащания и плащания чрез посредници 05 Ян 2023
  Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че от 17 ч. на 06.01.2023 год. до 24:00 ч. на 08.01.2023г., поради извършване на годишно облагане на моторните превозни средства, временно ще бъде спряна комуникацията с всички пунктове за годишен технически преглед и всички възможности за заплащане на задълженията за местни данъци и такси, в т. ч. „Изипей“ , „Фаст Пей“, безкасовите разплащания за клиентите на „Първа инвестиционна банка“, както и възможността за заплащане на задълженията през интернет страницата на Общината с КИН или ПИК. Моля да ни извините за причиненото неудобство!

  Споделете в социалните мрежи:

 • Стартира новата програма за енергийна ефективност на многофамилни сгради 30 Дек 2022
  На 20.12.2022г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува пакет с насоки за кандидатстване и приложения по новата програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Във връзка с това и в отговор на засиления обществен интерес по темата, Община Кюстендил представя на своите граждани синтезирани разяснения по отношение на етапи за кандидатстване, допустимост на сгради, дейности за финансиране, стъпки за кандидатстване и критерии за оценка. може да видите тук

  Споделете в социалните мрежи:

 • На основание чл. 8, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, обявявам Картотека на граждани за настаняване под наем в общински жилища за 2023 г. 29 Дек 2022
  На основание чл. 8, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, обявявам Картотека на граждани за настаняване под наем в общински жилища за 2023 г.може да видите тук

  Споделете в социалните мрежи:

 • Покана за набиране на предложения за изготвяне на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на община Кюстендил 22 Дек 2022
  Програмата за управление качеството на атмосферния въздух на територията на Община Кюстендил е със срок на действие 2016 – 2020 г. Поради изтичане на срока на действащата Програма се налага изготвянето на актуална такава. Община Кюстендил разполага с четири сезонни измервания по основни компоненти на атмосферния въздух на територията на общината от мобилната лаборатория на Изпълнителната агенция по околна среда и води. В тази връзка каним всички заинтересовани лица, притежаващи съответната правоспособност и компетентност да подадат офертни предложения в срок до 17:00 часа на 16 януари 2023 г. в деловодството на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, партер ет. 1 или на официалният имейл на Общината – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Работно време на 30.12.2022 г. 22 Дек 2022
  Община Кюстендил уведомява своите съграждани, че във връзка с годишното приключване на финансовата 2022 г. касите в дирекция „Местни приходи“ и в сградата на общинска администрация – Кюстендил ще работят с граждани до 12:00 ч. на 30.12.2022 г. (петък). След посочения час ще може да платите задълженията си в офисите на EasyPay и FastPay, в зависимост от тяхното работно време. Платформата за интернет плащания ще бъде активна до 24:00 ч. на 29.12.2022 г. На 30.12.2022г. ПОС-терминалните устройства в дирекцията няма да работят.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект за изменение и допълнение на Тарифата за определяне размера на таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Кюстендил и мотиви към него 20 Дек 2022
  Предоставям на вниманието на заинтересованите страни Проект за изменение и допълнение на Тарифата за определяне размера на таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Кюстендил и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 30-дневен срок от настоящата публикация. Проекта и мотивите към него може да видите тук

  Споделете в социалните мрежи:

 • "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД набира кандидати за включване в курс за придобиване на правоспособност "Стрелочник, маневрен". 16 Дек 2022
  "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД набира кандидати за включване в курс за придобиване на правоспособност "Стрелочник, маневрен". Информация относно курса:∙ Курсът ще се проведе в Център за професионално обучение към БДЖ на адрес: гр. София, кв. Триъгълника, ул. "Стефансон" 1 и се заплаща изцяло от работодателя.∙ Всеки одобрен за включване в курса преминава през медицински прегледи и проверка на психолическата пригодност в НМТБ " Цар Борис III" гр. София. ∙ Сключва се договор за обучение по Кодекса на труда.∙ По време на обучението на курсистите се изплаща ежемесечно минимална работна заплата за страната под формата на издръжка. ∙ Продължителност на курса - 3 месеца. ∙ След полагане на държавни изпити, завършилите успешно ще бъдат назначени на трудов договор за минимален срок 3…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 09.03.2023 г. до 17.03.2023 г., във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка 16 Дек 2022
  Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 09.03.2023 г. до 17.03.2023 г., във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/objava_klp-260_12.2022.pdf

  Споделете в социалните мрежи:

 • Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 16 Дек 2022
  Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/objava_klp_12.2022.pdf

  Споделете в социалните мрежи:

 • Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 11.05.2023г. до 23.05.2023г., 16 Дек 2022
  Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 11.05.2023г. до 23.05.2023г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Плевен, https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/objava_sv_12.2022.pdf

  Споделете в социалните мрежи:

 • „Гергина“: програма за личностно развитие за момичета от малките населени места 07 Дек 2022
  Започна набирането на участнички за третото издание на програма за личностно развитие за момичета от малките населени места „Гергина“, която включва онлайн трейнинг, възможности за менторство и летен лагер за трансформация. Програмата се организира от Фондация “Солидарност в действие”, младежка организация със седалище в с. Друган, общ. Радомир.Да живееш в малък град или село не означава непременно да мечтаеш на дребно. Търсим момичета на възраст 15-25 год., които знаят, че светът е голям и пълен с възможности, и искат да изградят живот извън представите си за възможното. Условие за участие е момичетата да живеят в село или град с население до 40 000 души и да са завършили основно образование. Програмата предлага 3 възможности, специално разработени, за да развият уменията…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Срокът за подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на физически и юридически лица изтича на 31.12.2022г. 05 Дек 2022
  Уважаеми съграждани, Община Кюстендил Ви напомня, че на 31.12.2022 год. изтича срокът за подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на физически и юридически лица за имоти, които няма да се използват през 2023 г., както и на декларация за определяне на таксата за битови отпадъци според количеството битови отпадъци и честотата на сметоизвозване за нежилищни имоти на юридически лица за следващата 2023 год. Декларациите може да подадете електронно чрез електронните услуги на сайта на Община Кюстендил – kustendil.bg, чрез Системата за сигурно електронно връчване, на един от следните имейл адреси – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Електронно подадените декларации следва да бъдат подписани с електронен подпис от всички данъчно задължени лица, посочени в декларацията. Остава възможността декларациите…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка за отразяване на постъпили предложения по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кюстендил 01 Дек 2022
  На основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил, заедно с мотивите към него е публикуван на 21.10.2022 г. на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища. В 30-дневния срок за обществени консултации по чл. 26, ал. 4 изр. първо от Закона за нормативните актове са постъпили следните предложения и становища по изработения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил: Организация Предложения и становища Приема/не приема предложението Обосновка за неприетите предложения Група общински…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка за отразяване на получени предложения при съгласуването на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кюстендил 01 Дек 2022
  На основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кюстендил, заедно с мотивите към него е публикуван на 14.10.2022 г. на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища. В 30-дневния срок за обществени консултации по чл. 26, ал. 4 изр. първо от Закона за нормативните актове има постъпили следните предложения и становища по изработения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кюстендил: Организация Предложения и становища Приема/не приема предложението Обосновка за неприетите предложения Група общински съветници на „БСП за България“ Екологичният компонент да се определя…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект на картотеката на граждани за настаняване под наем в общински жилища за 2022 г. 01 Дек 2022
  На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, възражения по проекта на картотека на граждани за настаняване под наем в общински жилища за 2023 г. се правят в 14-дневен срок до Кмета на Община Кюстендил, считано от датата на обявяване – 01.12.2022 г. може да видите тук It still seems strange to me that this big bookmaker is still not known in our country, because mostbet-az90-yukle.com It is a true world leader in the sports betting industry and a brand to keep an eye on

  Споделете в социалните мрежи:

 • Открива се процедура по създаване на Културен съвет към Община Кюстендил. В тази връзка се обявява покана за кандидатстване за членове към съвета 01 Дек 2022
  Културният съвет към Община Кюстендил се учредява в изпълнение на проект “Ritual Gatherings: Традиционни ритуали и интерактивно съвременно изкуство – механизми за изграждане на общности и постигане на устойчиви културни екосистеми“ BGCULTURE-2.001-0117-C01 и ще представлява устойчив механизъм за развитие на местните културни екосистеми. Предвижда се Съветът да се състои от нечетен брой участници с максимален брой 7. Основни цели на Културния съвет са: Подпомагане на частни лица и организации, заети в сферата на изкуството и културата в Община Кюстендил чрез обмен на опит и добри практики с културните съвети в Община Троян и Община Шумен, както и с партньорските организации на сдружение „АСОРИ“ Музей на живото изкуство (Исландия) и Pikene pa Broen(Норвегия); Повишаване капацитета и финансовата устойчивост на културните оператори;…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Покана за заключителна пресконференция 28 Ное 2022
  По проект BG16RFOP001-1.030-0008-СО2 „Основно обновяване на незастроени със сгради площи в УПИ VIII, кв.176 по плана на гр. Кюстендил, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.030 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 – Кюстендил“, част от процедура BG16RFOP001-1.039Община Кюстендил има удоволствието да Ви покани на заключителната пресконференция за представяне на изпълнението на дейностите по проект „Основно обновяване на незастроени със сгради площи в УПИ VIII, кв.176 по плана на гр. Кюстендил. Събитието е в изпълнение на дейностите по проекта, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.Заключителната пресконференция ще се състои на 29.11.2022 г. от 11:00 ч. в Килийното училище, гр. Кюстендил.Каним всички желаещи…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка за отразяване на получени възражения при съгласуването на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил 21 Ное 2022
  На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил, заедно с мотивите към него е публикуван на 21.10.2022 г. на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища. В 30-дневния срок за обществени консултации по чл. 26, ал. 4 изр. първо от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на автомобилното движение на територията на Община Кюстендил 21 Ное 2022
  На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на автомобилното движение на територията на Община Кюстендил заедно с мотивите към него, е публикуван на 21.10.2022 година на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища. В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 изр. второ от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка за за отразяване на получени възражения при съгласуването на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кюстендил 15 Ное 2022
  На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кюстендил, заедно с мотивите към него е публикуван на 14.10.2022 г. на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища. В 30-дневния срок за обществени консултации по чл. 26, ал. 4 изр. първо от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кюстендил.

  Споделете в социалните мрежи:

 • ПЪРВА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ,,ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ- ИСТОРИЯ, СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ, ИНОВАЦИИ“ 01 Ное 2022
  ПЪРВА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ,,ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ- ИСТОРИЯ, СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ, ИНОВАЦИИ“ПОСВЕЩАВА СЕ НА СПОРТНИТЕ ГЕРОИ НА КЮСТЕНДИЛ3 ноември 2022г. четвъртъкПосрещане и регистрация на участниците в конференцията09.00- 10.00ч. Драматичен театър Кюстендил- малка залаОфициално откриване на конференцията 10.00ч.Драматичен театър Кюстендил- малка залаОрганизатори:Асоциация на спортните педагози Община КюстендилРегионален исторически музей „акад. Йордан Иванов“- гр. Кюстендил3 – 4 ноември 2022г.КюстендилПРОГРАМАПърво заседаниеПредседател: професор дн Симеон Йорданов10.10 Професор дн Симеон Йорданов/АСП_Бг/- Физическо възпитание и спорт в Кюстендил, деятели и спортисти с най- голям принос за развитието им10.30 Владимир Велинов/Баскетболен клуб,,Велбъжд“/- Баскетболът в Кюстендил през периода от 1989 до 2022 година10.45 Владимир Табаков/ Кюстендил/- Леката атлетика в Кюстендил11.00 Невина Къралиева/СУ,,В.Левски“ Кюстендил/- СУ,,В.Левски“ Кюстендил, постижения и перспективи за развитие11.15 Доцент д-р Владимир Ангелов/НСА,,В.Левски“/- Развитие на спорта акробатика в Кюстендил11.30…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Община Кюстендил се включи в Националната кампания „Научи симптомите на инсулт! Всяка минута е ценна!“ 28 Окт 2022
  Световният ден за борба с инсулта ще бъде отбелязан на 29 октомври под егидата на Световната организация за инсулт (WSO), съобщиха от Асоциацията за инсулт и афазия в България. На територията на нашата община, кампанията преминава под патронажа на кмета Петър Паунов Тази година кампанията се подкрепя от Министерството на здравеопазването, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, Националното сдружение на общините в България и много представители на българския бизнес. През месец октомври, Асоциацията за инсулт и афазия стартира Национална кампания за разпространяване на адекватна информация сред населението, свързана с превенцията на инсулта. Община Кюстендил се присъедини към повече от 70 общини в България, които подкрепят борбата с инсулта. Акцент в кампанията на национално равнище е осветяването на обществени сгради…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Презентация по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -eтап I“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ) 28 Окт 2022
  Презентация по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -eтап I“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ)

  Споделете в социалните мрежи:

 • Покана към заинтересованите страни за среща, касаеща процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -eтап I“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ) 25 Окт 2022
  Община Кюстендил отправя покана до всички заинтересовани страни за участие в информационна среща за представяне на актуална и полезна информация относно публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -eтап I“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Срещата ще се проведе на 27.10.2022г. /четвъртък/ в сградата на читалище „Братство“, с адрес: ул. „Патриарх Евтимий“ 18 от 10:00 часа, синя зала.В програмата на информационната среща е предвидено общо представяне на условията и реда за кандидатстване по процедурата, както и консултиране на заинтересованите лица по конкретни въпроси.Заповядайте!

  Споделете в социалните мрежи:

 • ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. 26 Сеп 2022
  Уважаеми граждани на община Кюстендил, Община Кюстендил е в процес на разработка на План за устойчива градска мобилност за периода 2021-2027 г. Планът за устойчива градска мобилност на община Кюстендил представлява стратегически средносрочен документ за количествено и качествено удовлетворяване потребностите от мобилност на хората и бизнеса. Той служи за планиране и управление на мобилността (на хора и стоки) за функционални градски/крайградски райони. Планът за устойчива градска мобилност на община Кюстендил обхваща периода 2021-2027 години и формулира общинските приоритети в сферата на транспортната инфраструктура и управлението на мобилността на територията на общината. Планът за устойчива градска мобилност цели стимулиране на балансираното развитие и подобрената интеграция на различните видове градска мобилност. В тази концепция за планиране се подчертава, че градската мобилност е…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на автомобилното движение на територията на община Кюстендил 21 Окт 2022
  На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на автомобилното движение на територията на община Кюстендил и Мотивите може да видите тук. Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1. Срокът за провеждане на обществени консултации е след 30 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за нормативните актове на Общинския съвет.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил 21 Окт 2022
  На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил Проекта и Мотивите може да видите тук. Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1. Срокът за провеждане на обществени консултации е след 30 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка за постъпили предложения по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кюстендил 17 Окт 2022
  Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кюстендил, заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения, становища и възражения на 15.09.2022 г., в съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.В нормативно определения 30–дневен срок няма постъпили предложения за изменение на разработения проект.Няма неприети предложения по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кюстендил.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кюстендил 14 Окт 2022
  На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кюстендил Проекта и Мотивите може да видите тук. Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1. Срокът за провеждане на обществени консултации е след 30 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за нормативните актове на Общинския съвет.

  Споделете в социалните мрежи:

 • На 13 октомври 2022 година от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Кюстендил ще се проведе встъпителна пресконференция по проект № BGLD-2.003-0004 12 Окт 2022
  На 13 октомври 2022 година от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Кюстендил ще се проведе встъпителна пресконференция по проект № BGLD-2.003-0004 „Образование и грижи в ранна детска възраст в Община Кюстендил“, финансиран с Договор № BGLD-2.003-0004-C01 по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г. Проектът е на стойност 977 178,92 лв., от които 830 602, 08 лв. финансирани от ФМ на ЕИП и 146 576, 84 лв. национално финансиране. Бенефициент: Община Кюстендил в партньорство със Сдружение "Център за регионално развитие РОМА".Продължителност на проект: 18.04.2022 г. - 30.04.2024 г. (25 месеца) Основната цел на проект „Образование и грижи в ранна детска възраст в…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Крайният срок за подаване на заявление за регистриране на кладенци е 28 ноември 2022г. 12 Окт 2022
  Заявлението за регистрация на водоземно съоръжение от подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите може да видите тук.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности 11 Окт 2022
  Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина във военно формирование 24430 – гр. Троян https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/vgs_-_za_publikuvane.pdf

  Споделете в социалните мрежи:

 • Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности 11 Окт 2022
  за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/objava_2022.pdf

  Споделете в социалните мрежи:

 • Световен ден на ходенето 08.10.2022 г. 03 Окт 2022
  БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТ ЗА ВСИЧКИ /БФСВ/ организира за 30-ти пореден път Национална спортна проява Световен ден на ходенето 2022 с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта. Проявата се осъществява под патронажа на министъра на младежта и спорта г-жа Весела Лечева. Световният ден на ходенето е проява от Държавния спортен календар на федерацията за 2022 г., по „Програма за развитие на спорта за всички“ на ММС и е в изпълнение на Националната програма за физическа активност и развитие на българското население „БУЛФАР’2021 - 2024”. За поредна година Община Кюстендил подкрепя инициативата на Българска федерация „Спорт за всички“ за популяризиране здравословния начин на живот и по традиция ще се включи в отбелязването на Световния ден на ходенето 2022. Заедно с…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кюстендил 15 Сеп 2022
  На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил Проекта и Мотивите може да видите тук. Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1. Срокът за провеждане на обществени консултации е след 30 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Национален и балкански шампионат по маратон - Кюстендил 2022 13 Сеп 2022
  ПРОГРАМА16 септември (петък)10:00 – 19:00 – Получаване на стартови пакети за Маратон Кюстендил (площад Велбъдж в центъра на града на старт-финала)17 септември (събота)10:00 – 19:00 – получаване на стартови пакети за Mаратон Kюстендил (площад Велбъдж)18 септември (неделя)9:00 – Старт на маратон и полумаратон9:10 – Старт на 2 км за любители – fun run9:16 – 9:30 – Финал 2 км9:50 – Награждаване 2 км10:40 – Награждаване на полумаратон – мъже10:50 – Награждаване на полумаратон – жени12:10 – Награждаване на маратон – мъже12:20 – Награждаване на маратон – жени12:30 – Награждаване на балканския маратон – мъже12:40 – Награждаване на балканския маратон – жени12:45 – Награждаване на националния шампионат по маратон – мъже12:50 – Награждаване на националния шампионат по маратон – жени15:00 –…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Покана за пресконференция по проект " Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко" 08 Сеп 2022
  Община Кюстендил има удоволствието да Ви покани на пресконференция за напредъка на проект № BG16M1OP002-2.002-0002 „Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“, финансиран по ОП „Околна среда 2014 - 2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.002, „Комбинарана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварителна третиране на битови отпадъци“. Събитието ще се състои на 12.09.2022г., 11.00ч., заседателна зала.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Приемът за безплатните ИТ обучения за ученици на Училищна Телерик Академия в Кюстендил е отворен 02 Сеп 2022
  Ученици от 5-12 клас могат да кандидатстват онлайн до 2 октомври Кюстендил, 1 септември 2022 г. – Училищна Телерик Академия - най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 3-ти до 12-ти клас, обяви нов прием за школите си през учебната 2022/2023 година. Над 2900 деца и младежи в 3-12 клас ще имат възможност да се обучават безплатно на програмиране и дигитални технологии в 140 школи в 47 населени места. От кандидатите не се изискват предварителни познания в областта на технологиите. Кандидатстването е отворено онлайн през сайта на Училищна Телерик Академия до 2 октомври.Обученията ще се провеждат в рамките на 72 часа през учебната година, започвайки от края на октомври, а форматът им (онлайн или присъствен) ще бъде съобразен с препоръките…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина 29 Авг 2022
  Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/objava_sks_08.2022.pdf

  Споделете в социалните мрежи:

 • Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности 23 Авг 2022
  Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 25.10.2022 г. и 26.10.2022 г. в Националната гвардейска част – гр. София ngch_08.2022.pdf

  Споделете в социалните мрежи:

 • Покана за финална пресконференция по проект "Обновяване/реконструкция на Общински театър Кюстендил и изграждане и възстановяване на зона за отдих парк „Театъра“ 23 Авг 2022
  Община Кюстендил има удоволствието да Ви покани на финална пресконференция за приключване на проект „Обновяване/реконструкция на Общински театър Кюстендил и изграждане и възстановяване на зона за отдих парк „Театъра“. Събитието се организира във връзка с изпълнените дейности по проект, финансиран по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.030 „Изпълнение но интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Кюстендил”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 ” № от ИСУН – BG16RFOP001-1.030-0009-C02 № РД-02-37-69/02.09.2020 г и сключен Договор за финансиране на допустим проект № 20F-000762/29.06.2020 г. с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”, „Обединена българска банка” АД и „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД.Пресконференцията ще се състои на 29.08.2022…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Покана за обществено обсъждане изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Кюстендил за 2021 г. и състоянието на общинския дълг към 31.12.2021 година. 18 Авг 2022
  На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Кюстендил, Председателят на Общински съвет – Кюстендил организира обществено обсъждане на Изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Кюстендил за 2021 г. и състоянието на общинския дълг към 31.12.2021 година.Председателят на ОбС – Кюстендил отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяваме, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.Обсъждането ще се проведе на 26…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Реда за изготвяне на републиканската транспортна схема, задълженията на превозвача, контрола и възлагане на автобусния транспорт на пътници от Община Кюстендил 17 Авг 2022
  Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви за: реда за изготвяне на републиканската транспортна схема, задълженията на превозвача, контрола и възлагане на автобусния транспорт на пътници от Община Кюстендил Ред за изготвяне на републиканската транспортна схема – това са линиите за София, Пловдив, Ахтопол (съгласно чл.12 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Наредба № 2))Изготвя от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" Утвърждава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице.Министърът назначава Комисията за разглеждане и решаване на постъпилите предложения със заповед, определя срока за получаване на предложенията и утвърждава приетите промени в републиканската транспортна схема. (чл.12, ал.5 от Наредба№2)Постъпилите предложения се…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка за постъпили предложения и становища по проект на Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил 17 Авг 2022
  Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по проект на Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил заедно с мотивите към него, е публикуван на 15.07.2022 година на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища. В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 изр. второ от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Покана до всички заинтересовани лица да предложат оферти за автобусен превоз на пътници по линията Кюстендил- София- Кюстендил 17 Авг 2022
  Във връзка с уведомително писмо от „Юнион Ивкони“ ООД с вх. № 04-07-01/16.08.2022г. за прекратяване на автобусен превоз по линията Кюстендил – София – Кюстендил, на основание чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, каним всички заинтересовани лица да входират в Деловодството на община Кюстендил до 17:00часа на 18.08.2022ч., оферти за автобусен превоз на пътници по линията Кюстендил – София – Кюстендил, съгласно маршрутно разписание с часове на тръгване както следва:Разписание с часове на тръгване от Кюстендил:05:30ч.; 06:15ч.; 07:45ч.; 08:30ч.; 12:15ч.; 13:40ч.; 15:00ч.; Разписание с часове на тръгване от София:08:45ч.; 09:30ч.; 11:00ч.; 11:45ч.; 15:45ч.; 17:15ч.; 18:45ч.; Офертата трябва да съдържа:1.Ед. цена на билет без ДДС за автобусен превоз на пътници по линията Кюстендил – София – Кюстендил;2.Списък на основни и резервни автобуси,…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Съобщение до обществеността и гостите на град Кюстендил отностно изпълнението на курсовете Кюстендил- София- Кюстендил с възложител Община Кюстендил 16 Авг 2022
  Уважаеми съграждани и гости на град Кюстендил, Поради наложени санкции за извършени нарушения на превозвач, същият е заявил, че от утре прекратява изпълнението на възложените му по договор автобусни курсове: Часове на тръгване от Кюстендил: 05:30 ч.; 06:15 ч.; 07:00 ч.; 07:45 ч.; 08:30 ч.; 09:15 ч.; 11:30 ч.; 12:15 ч.; 13:00 ч.; 13:40 ч.; 14:20 ч.; 15:00 ч.; 18:00 ч.(курсът се изпълнява от 30.04.2022г. до 30.10.2022г.) Часове на тръгване от София: 08:45 ч.; 09:30 ч.; 10:15 ч.; 11:00 ч.; 11:45 ч.; 14:00 ч.; 15:00 ч.; 15:45 ч.; 16:30 ч.; 17:15 ч.; 18:00 ч.; 18:45 ч.; 20:00 ч.(курсът се изпълнява от 30.04.2022г. до 30.10.2022г.) Съжаляваме за причиненото неудобство на всички наши съграждани, но се придържаме стриктно към законовите разпоредби и…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности 15 Авг 2022
  Oбява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина fff_-_kkipko Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина obyava_matrosi Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 28.09.2022 г. до 30.09.2022 г. в Съвместното командване на специалните операции obqva-sks

  Споделете в социалните мрежи:

 • Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности 02 Авг 2022
  Сухопътни войски обявява конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 08.12.2022г. до 21.12.2022г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Казанлък, Плевен, Шумен и Мусачево. Повече информация obqwa-sv.pdf (comd.bg) Логистична поддръжка обявява конкурс за войнишки длъжности във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Повече информация oh-klp.pdf (comd.bg) Логистична поддръжка обявява конкурс за офицерска длъжност във военно формирование 48960 – София за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Община Кюстендил набира приемни семейства 21 Юли 2022
  Община Кюстендил изпълнява проект "Приеми ме 2015". в партньорство с Агенцията за социално подпомагане. Целта е да се затвърди предоставянето на услугата "Приемна грижа" на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Приемната грижа може да бъде: Доброволна - семействата полагат грижи за децата безвъзмездно, като получават само месечни средства за издръжката на децата; Професионална - семейства и лица, които приемат грижата за децата като свое професионално призвание. Професионалните приемни семейства сключват договор с кмета на Община Кюстендил. На тях, освен средства за издръжката на детето, се изплаща и трудово възнаграждение. Размерът му се определя от броя на настанените деца и е обвързан с минималната работна заплата. Всеки кандидат за приемен родител е…

  Споделете в социалните мрежи:

 • От 18.07.2022 г. Община Кюстендил предоставя на местното население дърва за огрев, добити при сечта на потенциално опасните дървета на територията на гр. Кюстендил 18 Юли 2022
  От 18.07.2022 г. Община Кюстендил предоставя на местното население дърва за огрев, добити при сечта на потенциално опасните дървета на територията на гр. Кюстендил, до изчерпване на складираните количества, които са около 70 пространствени кубически метра. Дървесината се намира на ул. “Дондуков“ №64 (зеленчуковата борса). Цената е определена с Решение №753/26.05.2022 г. на Общински съвет-Кюстендил, като един пространствен кубически метър дърва да огрев е 45,00 лв. и 57,00 лв. ОЗП без ДДС. Заплащането на дървесината се извършва предварително на касата в административната сграда на Община Кюстендил на адрес пл. “Велбъжд“ №1Максималното количество, което едно лице може да закупи за собствени нужди без право на продажба, съгласно Решението на Общински съвет-Кюстендил е до 7 пространствени кубически метра дърва за огрев и…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил 15 Юли 2022
  На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил Проекта и Мотивите може да видите тук. Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административен контрол върху стопанската дейност и разходването им може да видите тук. Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1. Срокът за провеждане на обществени консултации е след 30 дни публикуване на…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Финална пресконференция във връзка с реализация на проект: „Създаване на привлекателна градска среда в Община Кюстендил“. 13 Юли 2022
  На 12.07.2022 г. от 12:00 ч. в заседателната зала в сградата на Община Кюстендил се проведе финална пресконференция във връзка с реализация на проект: „Създаване на привлекателна градска среда в Община Кюстендил“. Събитието е в изпълнение на дейностите по проекта, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.Във връзка със задължение по договор BG16RFOP001-1.030-0007-С02 на Община Кюстендил за осигуряване на Дейност „Публичност и визуализация“ по проект „Създаване на привлекателна градска среда в Община Кюстендил са сключени договори със следните фирми:- ,,АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ" ООД, която организира финалната пресконференция, като изготви присъствен списък, подготви свързана със събитието информация до…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Община Кюстендил връчи почетен плакет на Христо Тодоров за високи постижения в областта на компютърните науки 27 Юни 2022
  На 20 юни 2022 г. се проведе церемония по дипломиране на учениците от ПМГ “Проф. Емануил Иванов“ гр. Кюстендил. На това събитие от името на кмета Петър Паунов, почетното отличие връчи г-н Иван Андонов, председател на Общинския съвет в Кюстендил. Христо Тодоров е зрелостник от Випуск 2022 на ПМГ гр. Кюстендил. Редовен участник и първенец в олимпиади по информатика, информационни технологии, национални и международни конкурси и състезания в областта на компютърните науки. Успехите на Христо през последните 2 години са: Финалист на Regeneron ISEF 2022 (6-14 май 2022 г. в Атланта, Джорджия); Grand Award Winner на Bulgarian Innovation Fair (17-18 февруари 2022 г., онлайн); Трета награда на Тайванския панаир на науката в категория “Компютърни науки” (януари 2022 г., онлайн) Почетна…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Във връзка с провеждане на „Празника на Черешата“ 23 Юни 2022
  Във връзка с провеждане на „Празника на Черешата“ от 24.06.2022г. до 26.06.2022г. Община Кюстендил въвежда временно ограничение на движението на МПС в района на събитието. От 06:00 ч. на 25.06.2022 г.(събота) до 15:00 ч. 26.06.2022 г. (неделя) се спира движението на МПС по ул. „Цар. Михаил“ от пресечката ѝ с булевард „Демокрация“ в гр. Кюстендил.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка за постъпили предложения и становища по Проект на Устройствен правилник на Общински драматичен театър – Кюстендил 21 Юни 2022
  Справка за постъпили предложения и становища по Проект на Устройствен правилник на Общински драматичен театър – Кюстендил Проектът на Устройствен правилник на Общински драматичен театър – Кюстендил, заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения, становища и възражения на 20.05.2022 г. в съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове. В нормативно определения 30-дневен срок няма постъпили предложения за изменение на разработения проект. Няма неприети предложения по горецитирания Проект на Устройствен правилник на Общински драматичен театър – Кюстендил.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект на Устройствен правилник на Общински драматичен театър – Кюстендил 20 Май 2022
  На основание чл.26.ал.3 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица за обществено обсъждане изготвения Проект на Устройствен правилник на Общински драматичен театър – Кюстендил и мотиви към него, които може да намерите тук и тук. Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1. Срокът за изпращане на становища, предложения и мнения е определен на основание чл. 26, ал. 4 изречение второ от Закона за нормативните актове е 30 дни от датата на публикуването му на сайта на община Кюстендил.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка за постъпили предложения по проект на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кюстендил 2022 – 2023г. 17 Юни 2022
  Проектът на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кюстендил 2022 – 2023 г., заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения, становища и възражения на 16.05.2022 г., в съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове. В нормативно определения 30–дневен срок няма постъпили предложения за изменение на разработения проект. Няма неприети предложения по проекта на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кюстендил 2022 – 2023г.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Областна администрация Кюстендил информират, че е открит оперативен телефон: 0879400678 на БД“ЗБР“ за предоставяне на информация за възникнали проблеми, причинени от вредното въздействие на водите. 10 Юни 2022
  Уважаеми съграждани, поради лошите метеорологични условия, от Областна администрация Кюстендил информират, че е открит оперативен телефон: 0879400678 на БД“ЗБР“ за предоставяне на информация за възникнали проблеми, причинени от вредното въздействие на водите.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Покана за участие в процедура на преговори за избор на инвестиционен посредник за организиране и пласмент на емисия ценни книжа на община Кюстендил по дългосрочен общински дълг (облигации), при условията на частно предлагане 10 Юни 2022
  На основание чл.52г от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Кюстендил (Наредбата – приета с Решение №526/30.12.2013 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 653/29.12.2017 г. на ОбС – Кюстендил; изм. с Решение № 120/05.06.2020 г. по адм. дело № 373/2019 г. на КАС, в сила от 29.06.2020 г.), Кметът на Община Кюстендил отправя покана до всички заинтересовани лица за участие в процедура на преговори за избор на инвестиционен посредник за поемане от Община Кюстендил на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа – облигации, при условията на частно предлагане, при параметри, одобрени…

  Споделете в социалните мрежи:

 • ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ КЮСТЕНДИЛ 02 Юни 2022
  От 01 до 25 Юни 2022 г. се ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕДОВНИ ИЗПИТИ/ТЕСТОВЕ И ЗА КЛАСИРАНЕ ПО БАЛ в сградата на Тракийски университет в гр. Кюстендил, бул. "Цар Освободител" № 2, Езикова Гимназия – западен вход. тел. за контакти и информация: 0889 11 55 20http://www.uni-sz.bg/прием/

  Споделете в социалните мрежи:

 • Във връзка с постъпила молба, за съдействие от страна на Областна администрация – Кюстендил 26 Май 2022
  Във връзка с постъпила молба, за съдействие от страна на Областна администрация – Кюстендил, следната информация да достигне до вниманието на украинските бежанци, които са настанени на територията на Община Кюстендил, Уведомяваме, че от правителствения щаб молят и тези, които имат временна закрила, но нямат нужда от държавно настаняване, също да подадат своите данни, за да знае щабът кои хора имат нужда от помощ и само към тях да насочи ресурсите и усилията си. Срокът за попълване на анкетата е до 27ми май. https://ukraine.gov.bg

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по проект на Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 17 Май 2022
  На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил заедно с мотивите към него, е публикуван на 15.04.2022 година на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища. В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 изр. второ от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил

  Споделете в социалните мрежи:

 • Уведомление до Кюстендилската общественост относно протесните действия на транспортните фирми 16 Май 2022
  Съгласно постъпилото Уведомление По чл.8 и чл.11 от Закона за събиранията, митингите и манифестациите / ЗСММ/, Ви информираме, че на 18.05.2022г. от 09.00ч. до 17.00ч. линията София- Кюстендил - София, изпълнявана от Юнион Ивкони, ще бъде преустановена.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект на Общинската стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Кюстендил 2022- 2023 година 16 Май 2022
  На основание чл.26.ал.3 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица за обществено обсъждане изготвения Проект на Общинската стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Кюстендил 2022- 2023 година и Мотивите към него, които може да видите тук. Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1. Срокът за изпращане на становища, предложения и мнения е определен на основание чл. 26, ал. 4 изречение второ от Закона за нормативните актове е 30 дни от датата на публикуването му на сайта на община Кюстендил.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка за постъпили предложения и становища по Проекта за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища 16 Май 2022
  Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения, становища и възражения на 15.04.2022 г. в съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове. В нормативно определения 30-дневен срок няма постъпили предложения за изменение на разработения проект. Няма неприети предложения по горецитирания Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Зам. – министърът на регионалното развитие и благоустройството и РУО на ОПРР Деляна Иванова ще представи новия подход в регионалното и трансграничното развитие през 2021-2027 г. на информационно събитие в Кюстендил 13 Май 2022
  Събитието ще се проведе на 16 май 2022 г. от 11,00 ч., в Парк хотел „Кюстендил“Г-жа Деляна Иванова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., ще даде начало на информационната кампания за представяне на новия подход в регионалното и трансграничното развитие през програмен период 2021-2027 г. Началното събитие от информационната кампания ще се проведе на 16 май 2022 г. в град Кюстендил, Парк хотел „Кюстендил“, зала „Пауталия“. Регистрацията на участниците ще започне в 10,30 ч., а официалното откриване е с начален час 11,00 ч.Участниците ще имат възможност да се запознаят с актуална информация за Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., възможностите за финансиране по програмите за трансгранично сътрудничество…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Дамско авто шоу вдига адреналина този уикенд в Кюстендил 13 Май 2022
  Красота и мощ ще можем да наблюдаваме в Кюстендил предстоящата неделя.Прецизност и реална преценка на възможностите са качествата, с които се отличават жените зад волана. На 15 май Авто шоу "На високи токчета" ще бъде празник за дамите, които обичат да шофират и се отнасят с грижа към автомобилите си. За първи път събитието се провежда в гр. Кюстендил и протича под мотото "Ние шофираме с отговорност".Официалното откриване започва в 11:00 часа, на площад Велбъжд, като от 9:00 часа ще се провеждат записванията на участничките и преглед на собствените им автомобили. Елементите ще предизвикат майсторлъка в шофирането на дамите, като предизвикателствата са общо 4 схеми. Победител ще стане най-бързият, най-точният и най-смелият дамски тандем. Автомобилите на екипажите ще бъдат разделени…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Община Кюстендил осигурява площадка за безвъзмездно предаване на отпадъци 11 Май 2022
  Уведомяваме всички заинтересовани лица, че Община Кюстендил е осигурила площадка за безвъзмездно предаване на отпадъци по реда на чл. 19, ал. 3, т. 11 от Закона за управление на отпадъците, като е сключила договор с фирма „Унитрейд 2011“ ООД, гр. София.Площадката на фирмата се намира на ул. „Цар Освободител“ № 342 (срещу Животинскя пазар), гр. Кюстендил.На площадката се приемат едрогабаритни отпадъци и отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.За повече информация относно вида на приеманите отпадъци може да позвъните на следния телефон:„Унитрейд 2011“ ООД – 0887 23 44 67Заявка за събиране на ИУЕЕО от местата на образуване може да подавате и на единен телефонен номер на „ЕЛТЕХРЕСУРС“ АД, гр. София - 0 8000 14 100.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Жителите на Кюстендил искат повече театрални постановки и музикални фестивали, показа проучване на културната публика в града 10 Май 2022
  Фестивалът за музика и съвременно изкуство Ritual Gatherings пристига на 14 май в Хисарлъка за специално събитие с музикална програма с DJ сетове, творчески работилници с артисти от града и дневна програма за децаПроучването на публиката е инициирано от Културният фестивал Ritual Gatherings и цели да идентифицира желанията, мотивацията, честотата и вида събития, които предпочита местната публика. В него се включиха 150 човека, на възраст между 18 и 55+ години, постоянно живеещи и работещи в града. Паралелно бяха изследвани и местното културно и фолклорно наследство, в частност специфичните ритуали и традиции в община Кюстендил, тяхното опазване, развиване и популяризиране чрез интерактивни методи. На база тази информация, организаторите ще изготвят и културен профил на общината, с която тя да бъде подпомогната…

  Споделете в социалните мрежи:

 • На 27.04.2022г. Община Кюстендил ще извърши пролетни дезакаризационни мероприятия на тревните площи 26 Апр 2022
  Във връзка с покачването на температурите и повишаването на популацията на кърлежите, община Кюстендил ще извърши пролетни дезакаризационни мероприятия на тревните площи в град Кюстендил. Обработката ще се състои след 21:00 часа на 27.04.2022 г. и ще бъде извършена от ДДД-Кюстендил ЕООД, в качеството на изпълнител на услугата.Обработката ще се осъществи с помощта на подвижен многофункционален генератор за влажна дезинсекция от ново поколение, монтиран на високо проходим автомобил, предназначен за мащабни, аерозолни обработки срещу бълхи, кърлежи, ларвицидни форми на комари, дървесни вредители и др. ULV /ултрамалообемно третиране/ и термоаерозолни обработки срещу имагоцидни форми на комари. Обработки срещу хлебарки в канализационна мрежа и влажна дезинсекция на складови помещения. Използва елекростатичен заряд, чрез който се осигурява сила на привличане и прилепване на…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка за постъпили предложения по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил 19 Апр 2022
  Справка за постъпили предложения по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил, заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения, становища и възражения на 18.03.2022 г., в съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.В нормативно определения 30–дневен срок няма постъпили предложения за изменение на разработения проект.Няма неприети предложения по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил 15 Апр 2022
  На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил Проекта и Мотивите може да видите тук. С Докладна записка с вх. № 92-00-213/ 21.04.2022г. от Директора на ХГ "Владимир Димитров- Майстора" е постъпило предложение за изменение към горецитираната Наредба относно цените на услугите, предоставяни от Художествената галерия. Докладната записка може да видите тук. Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1. Срокът за провеждане на обществени консултации…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища е в съответствие с правото на Европейския съюз 15 Апр 2022
  На основание чл.26.ал.3 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица за обществено обсъждане изготвения Проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища е в съответствие с правото на Европейския съюз и Мотивите към него, които може да видите тук. Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1. Срокът за изпращане на становища, предложения и мнения е определен на основание чл. 26, ал. 4 изречение второ от Закона за нормативните актове е 30 дни от датата на публикуването му…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Авто шоу „На високи токчета“ ще се проведе на 15 май 2022 г. 14 Апр 2022
  Поради обявени лоши метеорологични условия, предвиденото за 17 април събитие - Авто шоу „На високи токчета“ - ще се проведе на 15 май 2022 г.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Община Кюстендил Ви напомня, че до 03.05.2022 год. включително може да заплатите задълженията си за местни данъци и такси с 5 % отстъпка. 12 Апр 2022
  Уважаеми съграждани,Община Кюстендил Ви напомня, че до 03.05.2022 год. включително може да заплатите задълженията си за местни данъци и такси с 5 % отстъпка.За Ваше удобство плащанията може да се извършват и на касите на Изипей, Фастпей и Български пощи в цялата страна, безкасово за клиентите на „Първа инвестиционна банка“ АД, както и в брой или с ПОС-устройства на място в дирекцията на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Христо Смирненски“ № 1Годишните задължения за местни данъци и такси с 5 % отстъпка могат да се платят и чрез банков превод или онлайн през сайта на Община Кюстендил (kustendil.bg), където по всяко време, лицата могат да заплатят данъците си чрез своя клиентски идентификационен номер (КИН), издаден от Община Кюстендил и персонален идентификационен…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Община Кюстендил обявява процедура за кандидатстване по Схема за предоставяне на финансова помощ чрез Общински фонд за подкрепа на местни инициативи, Приоритетна област 11 Апр 2022
  Община Кюстендил обявява процедура за кандидатстване по Схема за предоставяне на финансова помощ чрез Общински фонд за подкрепа на местни инициативи, Приоритетна област: "Ремонти, благоустрояване и опазване на околната среда в община Кюстендил".Основната цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се подобри физическата и жизнената среда на територията на община Кюстендил като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие. Програмата има следните цели: Да стимулира собствениците в етажната собственост за:- подобряване, поддържане и опазване на околоблоковото пространство;- разделно събиране на отпадъците от домакинствата. Да подобри състоянието на общинския сграден фонд, дейностите, извършвани в него, благоустрояването, поддръжката, парковото и др. обзавеждане в…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Община Кюстендил стартира кампания по разделно събиране на отпадъци. По желание на жителите на града ще бъдят осигурявани компостери за биоразградим отпадък 11 Апр 2022
  „Всеки работен четвъртък от тази седмица, за времето от 9:00 до 13:00 часа, всеки може да се освободи от излишната пластмаса и хартия на цирковата площадка в Кюстендил. Ще има пункт, колеги, които ще могат веднага да сортират, така че да не е част от общия отпадък”, коментира кмета Петър Паунов. Той уточни, че тази възможност не е само за домакинствата, но и за търговците, собствениците на магазини, които да бъдат улеснени и да не изхвърлят кашони в контейнерите в града. „Молбата ни е хартията и картона да бъдат сгънати на купчинки, завързани по някакъв начин, да не се разпиляват и това да улеснява логистиката. Пластмасата също - бутилките да бъдат смачкани с премахнати капачки, в които знаете се събират…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Днес се проведе срещата с директора на болница Лозенец 08 Апр 2022
  Днес, 08 април 2022 г. кметът на Община Кюстендил - Петър Паунов, бе домакин на работна среща на ръководния екип на УМБАЛ „Лозенец“ с общопрактикуващи местни лекари. На срещата присъстваха Радмила Рангелова - Зам.-кмет на Община Кюстендил, Доц. д-р Олег Чолаков и Д-р Величков - Директор на МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ – гр. Кюстендил.В рамките на срещата Директорът на болница „Лозенец“ - д-р Христо Стоянов презентира възможностите на болничното заведение, екипа и медицинското оборудване и апаратура пред кюстендилските си колеги, както и възможностите за дългосрочно партньорство за лечението на пациенти от цялата страна. Д-р Стоянов акцентира на добрите практики в клиниките и отделенията по кардиология , съдова хирургия, коремна хирургия, образна диагностика, АГ, неонатология, ортопедия и травматология, както и възможностите…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Покана за провеждане на публично обсъждане на пна намерение за поемане на общински дългосрочен заем 07 Апр 2022
  Кметът на община Кюстендил Петър Паунов, на основание чл.15 от Закона за общинския дълг, кани кюстендилската общественост на 14 април 2022 г. (четвъртък) от 12,00 часа в залата на общинска администрация (пл.Велбъжд №1) на публично обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен заем. Със средствата от заема се предвижда да се финансират публични задължения – главници и лихви общо на стойност 8 500 000 лева (осем милиона и петстотин хиляди лева), които след разплащането им ще се използват за доизграждане на цялостна система за разделно събиране на отпадъци, за закупуване на сметосъбираща и сметоизвозваща техника, за доставка на специализирани съдове за разделно събиране на отпадъци, за изграждане на нови системи, съоръжения и техника за третиране на битови и строителни…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Поздравителен адрес от Петър Паунов, Кмет на Община Кюстендил 07 Апр 2022
  Честит Световен ден на здравето и на всички хора, свързали живота си с най-хуманната професия – лекари, зъболекари, медицински сестри, фармацевти и всички работещи в областта на здравеопазването! Във времена на пандемия, радостта се измерва с броя на спасените и излекувани пациенти, за които сте водили ежеминутна битка за живот. Но именно в такива моменти солидарността и съпричастността ни обединяват, за да преодолеем успешно изпитанието. Благодарим Ви за професионализма, отдадеността и благородството, с които се борите за всеки един от нас. Честит празник! Петър Паунов Кмет на Община Кюстендил

  Споделете в социалните мрежи:

 • Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община Кюстендил. 10 Мар 2022
   Справка, по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по проект на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община Кюстендил. На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община Кюстендил, заедно с мотивите към него, е публикуван на 21.01.2022 година на интернет страницата на Община Кюстендил за…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил и Мотивите към него 18 Мар 2022
  На основание чл.26.ал.3 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица за обществено обсъждане изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил и Мотивите към него, които може да видите тук. Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1. Срокът за изпращане на становища, предложения и мнения е определен на основание чл. 26, ал. 4 изречение второ от Закона за нормативните актове е 30 дни от датата на публикуването му на сайта на община Кюстендил.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Община Кюстендил набира предложения за членове на съвета на децата 23 Мар 2022
  Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и деца от уязвими групи. Желаещите да кандидатстват трябва да бъдат на възраст от 13 до 16 години. Кандидатстването става в следните направления: а. Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.; б. Представители на детски…

  Споделете в социалните мрежи:

 • С голям конкурс-спектакъл за 55-и път бе избрана “Девойка Кюстендилска пролет“ 22 Мар 2022
  Носителка на короната и символ на града стана Мадлен Манова под номер 11, а нейни подгласнички са – Ралица Тодорова – с номер 16 и Юлиана Манева– с номер 2. „Девойка на публиката“ е номер 8 - Йоанна Мукленова която бе избрана чрез SMS гласуване, продължило и по време на спектакъла. Водещи на програмата бяха Емануела Миланова и Чавдар Ненов, а за празничното настроение се погрижиха обичаните кюстендилски изпълнители Симона Петрова (Мона), Йоана Сашова, Кристиян Янкулов и цирковия артист Бояна Николова. За втора поредна година от създаването на конкурса, форматът се проведе онлайн, като беше набюдаван повече от 18 хил. души, директно в социалните мрежи, ТВ Запад и на диоден екран на пл. „Велбъжд“. Победителката в конкурса „Девойка Кюстендилска пролет“…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Общински съвет – Кюстендил със свое Решение № 792/24.02.2011 г. е Обявил 21 март за празничен и неприсъствен ден на територията на Община Кюстендил 16 Мар 2022
  Общински съвет – Кюстендил със свое Решение № 792/24.02.2011 г. е Обявил 21 март за празничен и неприсъствен ден на територията на Община Кюстендил. Решението може да видите тук.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Поздравителен адрес от Петър Паунов, Кмет на Община Кюстендил 15 Мар 2022
  УВАЖАЕМИ СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ЗАЕТИ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Приемете моите поздравления по случай Деня на социалната работа. Позволете ми в този ден да засвидетелствам своето дълбоко уважение към Вашата нелека, отговорна и социално значима дейност, посветена на хората, нуждаещи се от подкрепа. Работата на социалния работник не е само професия, а кауза, която носят в сърцето си. Кауза – която изисква емпатия, себеотдаване, състрадание, желание да помогнеш. Благодаря за упорития труд, постоянство, усърдие и всеотдайност, с които реализирате своята благородна и хуманна професия! На всички Вас пожелавам здраве, благоденствие и неизменна вяра в силата на споделеното и подкрепеното добро! Честит празник!

  Споделете в социалните мрежи:

 • Покана за провеждане на обществено обсъждане на проекта за бюджет на Община Кюстендил за 2022г. 15 Мар 2022
  Уважаеми съграждани, Предстои приемането на бюджета на Община Кюстендил за 2022 година и средносрочната бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. По традиция, и водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за нашата община и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, Кмета на общината Ви кани да участвате в общественото обсъждане на проекта за бюджет на община Кюстендил за 2022 г. Публичното обсъждането ще се проведе на 22.03.2022 г. (вторник) от 12:00 часа в Заседателната зала на общинска администрация Кюстендил, пл.“Велбъжд“ № 1. Проектът за бюджет на община Кюстендил за 2022 г. и проектът на Поименен списък на капиталовите разходи по бюджета за 2022 г. са обявени на официалната…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Стартира кампанията с изнесени каси по малките населени места 14 Мар 2022
  Тази година кампанията с изнесени каси по малките населени места на Дирекция „Местни приходи” към Община Кюстендил, за заплащане с 5% отстъпка на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозното средство и такса куче, ще започне от 23.03.2022 г. Тя ще продължи до 14.04.2022 г. в 28 населени места съгласно следния график: 23.03.2022 г. / сряда / - с. Ябълково - с. Николичевци - с. Копиловци 24.03.2022 г. /четвъртък / - с. Коняво - с. Горна Гращица - с. Долна Гращица - с. Катрище 28.03.2022 г. /понеделник/ - с. Шишковци - с. Драговищица - с. Горановци / с. Полетинци - с. Стенско 29.03.2022 г. /вторник/ - с. Дворище - с. Шипочано - с. Раждавица 30.03.2022 г. /сряда/ - …

  Споделете в социалните мрежи:

 • 79-годишнината от спасяването на българските евреи бе отбелязана в Кюстендил. 09 Мар 2022
  79-годишнината от спасяването на българските евреи бе отбелязана в Кюстендил. С минута мълчание кюстендилски общественици и граждани почетоха паметта на жертвите от Холокоста. Венци и цветя на паметника на Димитър Пешев в центъра на града поднесоха зам.-областният управител Любомир Терзийски, кметът Петър Паунов, зам.-кметовете Радмила Рангелова, Надя Каратова и Светослав Василиев, председателят на Общински съвет Кюстендил Иван Андонов, общински съветници, представители на Кюстендилска Духовна околия, граждани, представители на политически партии и на Организация на евреите в България и нейното представителство "Шалом" в Кюстендил. „Трябва отново да се знае величието на Спасението. Да честитим днес и Св. Четиридесет мъченици. Празник, който кюстендилци почитат от десетилетия и това са закрилници на нашия регион. Величието на Спасението и особено в тези мрачни мигове…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Община Кюстендил и Фестивалът Ritual Gatherings събират информация за интереса към културни събития в града 08 Мар 2022
  До края на проучването остават няколко дни, а данните ще служат за изготвяне на динамичен архив и стратегия за привличане и ангажиране на съществуваща и нова публика в града Културният фестивал Ritual Gatherings, съвместно с община Кюстендил, вече няколко седмици провежда проучвания чрез публична анкета, насочена към местните публики на културни събития и идентифициране на техните желания, предпочитания, честота и вид на посещавани мероприятия, както и мотивация за посещаване на културни събития. Анкетата е част от серия проучвания, целящи да направят анализ на моментното състояние на културната екосистема в общината. Паралелно ще бъдат изследвани и местното културно и фолклорно наследство, в частност специфичните ритуали и традиции в община Кюстендил, тяхното опазване, развиване и популяризиране чрез интерактивни методи. На 13 и…

  Споделете в социалните мрежи:

 • С тържествена церемония Кюстендил отбеляза 144 години от Освобождението на България 03 Мар 2022
  В знак на признателност към загиналите за свободата на България на паметника на Ларгото, венци и цветя бяха поднесени от зам.-областния управител Любомир Терзийски, кметът Петър Паунов, зам.-кметовете Росица Плачкова, Надя Каратова и Светослав Василев, председателят на Общински съвет Кюстендил Иван Андонов, общински съветници, народни представители,представители на Кюстендилска Духовна околия, политически партии, граждани, граждански сдружения и организации. Тържестената програма започна с рецитал на стихотворението “Аз съм българче” и спомени за великата българска история и подвизите на нашите безстрашни войни, а след това запазиха минута мълчание и се поклониха пред подвига на великите ни войни. По традиция за Националния празник на България бяха раздадени над 1000 знамена на гражданите и гостите на Община Кюстендил.

  Споделете в социалните мрежи:

 • На 19 март 2022 г. от 19:00 часа ще се проведе 55-тият конкурс за избор на „Девойка Кюстендилска пролет“ 2022. 01 Мар 2022
  На 19 март 2022 г. от 19:00 часа ще се проведе 55-тият конкурс за избор на „Девойка Кюстендилска пролет“ 2022. И тази година изборът ще се проведе в онлайн формат и ще бъде излъчван директно на официалния YouTube канал на отдел „Култура и духовно развитие“, официалната фейсбук страница на Община Кюстендил, на специално монтиран диоден екран на пл. Велбъжд и телевизия „Запад“.За празничното настроение ще се погрижат любимите кюстендилски изпълнители Йоана Сашова, Симона Петрова (Мона) и Кристиян Янкулов. Журито ще се състои от носителки на титлата „Кюстендилска пролет“ през годините, а момиче на публиката по традиция ще се избира чрез SMS – гласуване.Победителката в "Девойка Кюстендилска пролет 2022" ще получи парична награда от 1500 лв., а двете й подгласнички и…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Избор на Девойка "Кюстендилска пролет" 2022 01 Мар 2022
  Конкурсът ще се проведе на 19 март от 19:00 часа. И тази година в онлайн формат . Ще бъде излъчван директно на официалния YouTube канал на отдел „Култура и духовно развитие“, официалната фейсбук страница на Община Кюстендил, на специално монтиран диоден екран на пл. "Велбъжд" и по телевизия „Запад“. Журито ще се състои от носителки на титлата „Кюстендилска пролет“ през годините. ОЧАКВАЙТЕ СКОРО снимки на кандидатките и номерата за SMS – гласуване за избор на Момиче на публиката! Предоставяме ви кратка информация за 16-те момичета, които ще станат част от спектакъла за Избор на Девойка „Кюстендилска пролет“ 2022 г.: № 1 Елизабет Георгиева Попова, на 17 години, ученичка в ПГИМ „Йордан Захариев” № 2 Юлиана Юлианова Манева, на 16 години,…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Община Кюстендил се присъединява към националната благотворителна кампания на БЧК за пострадалите от конфликта в Украйна 01 Мар 2022
  Кутия за дарения за пострадалите от конфликта в Украйна ще бъде поставена във фоайето на първи етаж на общинска администрация. Събраните средства ще бъдат преведени по откритата банкова сметка на Българският Червен кръст (БЧК). Всеки, който иска може да направи директно дарение на следната сметка: БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД BG23UNCR76301077778563 UNCRBGSF (За пострадалите от конфликта в Украйна) В подкрепа на каузата към всички областни центрове на БЧК са сформирани доброволчески екипи за набиране на дарения. В съответствие с изискванията за изпращане на стоки и дарения с хуманитарен конвой по време на пандемия, се спазват насоките на СЗО и Международния Червен кръст, според които всички дрехи и обувки, спално бельо, топли завивки и хигиенни материали трябва да бъдат нови.…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Покана за провеждане на обществено обсъждане относно изработен горскостопански план на горите, собственост на Община Кюстендил 28 Фев 2022
  Община Кюстендил уведомява обществеността и заинтересованите органи, че са изработени инвентаризация, горскостопански план и план за защита от пожари на горските територии, собственост на Община Кюстендил. Горскостопанския план е с период на действие десет години и влиза в сила след утвърждаването му от Директора на Регионална дирекция по горите-Кюстендил.На основание чл.37, ал.4 от Наредба №18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горски територии на 16.03.2022 г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала, ет.2, в сградата на Община Кюстендил, с адрес област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1 ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕна изработените инвентаризация, горскостопански план и план за защита от пожари на горските територии, собственост на Община Кюстендил. Материалите от изработените инвентаризация, горскостопански план и план…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Кметът на Община Кюстендил Петър Паунов и директорът на на ХГ „Владимир Димитров – Майстора“ Валентин Господинов участваха в откриването на изложбата "Войната! И подлуде светът…”, която отбелязва 110 години от обявяването на Балканската война и 140 г 23 Фев 2022
  Кметът на Община Кюстендил Петър Паунов и директорът на на ХГ „Владимир Димитров – Майстора“ Валентин Господинов участваха в откриването на изложбата "Войната! И подлуде светът…”, която отбелязва 110 години от обявяването на Балканската война и 140 години от рождението на Владимир Димитров-Майстора в Софийска градска художествена галерия (СГХГ). „Балканската война не успя да разреши проблемите на Балканите. Войните продължават в следващите години, баталното изкуство тепърва ще се разраства. Днес, макар и събрано в колекции на отделни музеи и галерии, както и в различни частни сбирки, изкуство, създадено по бойните полета на Балканите, все още очаква своето цялостно събиране, изследване и публикуване не само като произведения, но и като разказ за съдбите на художниците от онези години“, заяви при откриването…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Възстановява се сутрешния курс в 7:40 ч. до Дупница 22 Фев 2022
  Считано от 28.02.2022 г. /понеделник/ се възстановява изпълнението на сутрешния курс в 7:40 ч. за Дупница. Той ще се изпълнява от понеделник до петък. Разписанието на автобусите по направление Кюстендил – Дупница е както следва: от Кюстендил: от Дупница: 7:40 /от понеделник до петък/ 7:20 /всеки ден/ 9:20 /всеки ден/ 9:20 /от понеделник до петък/ 12:20 /делнични дни/ 11:20 /делнични дни/ 13:40 /от понеделник до петък/ 13:40 /събота и неделя / 15:20 /събота и неделя/ 15:20 /от понеделник до петък/

  Споделете в социалните мрежи:

 • Кюстендил отбеляза 149 години от гибелата на Апостола на свободата - Васил Левски 21 Фев 2022
  Кюстендил отбеляза 149 години от гибелата на Апостола на свободата - Васил Левски Венци и цветя бяха поднесени на паметника на Дякона на Ларгото от областния управител Катя Димитрова, зам.-областен управител Любомир Терзийски, кметът Петър Паунов, председателят на Общински съвет - Кюстендил Иван Андонов, зам.-кметовете Росица Плачкова и Надя Каратова,народни представители, общински съветници, представители на политически партии и организации и много граждани. С рецитал и едноминутно мълчание започна тържественото поклонение пред паметника на Апостола в центъра на Кюстендил. Много са светлите имена в пантеона на българската история, но Апостола на свободата винаги е бил неизчерпаем извор за национално самочувствие. Няма друга историческа фигура, която паметта на народа ни е опазила толкова чиста и свята. Днес – повече от всякога, Левски…

  Споделете в социалните мрежи:

 • В навечерието на 149-ата годишнина от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски, кметът на Кюстендил Петър Паунов и председателят на Общински съвет Иван Андонов, посетиха българската общност в Босилеград. 18 Фев 2022
  В навечерието на 149-ата годишнина от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски, кметът на Кюстендил Петър Паунов и председателят на Общински съвет Иван Андонов, посетиха българската общност в Босилеград.  Двамата положиха венец пред паметника на Васил Левски в града, а след това посетиха и културно-информационния център, където се срещнаха с ръководството и се запознаха с актуалните проблеми поставени пред нашите сънародници. Те подариха мартеници, православни букварчета, списания и детски книжки за децата от Босилеград. 

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка за постъпили предложения и становища по проект на Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 15 Фев 2022
  Справка, по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения  и становища по проект на Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил. На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил заедно с мотивите към него, е публикуван на  14.01.2022 година на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища. В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 изр. второ от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Претендентки за титлата "Девойка Кюстендилска пролет“ 2022 09 Фев 2022
  В мразовития 8 февруари долетя първия „пролетен полъх“ в нашия град. В сградата на читалище „Братство 1869“ се проведе предварителен кръг за избор на "Девойка Кюстендилска пролет“ 2022. Явиха се 30 прекрасни млади момичета от Кюстендил, предварително записали се за участие. Тази година комисията допусна 16 девойки, които да се борят за титлата. Конкурсът ще се проведе на 19 март в залата на Общински драматичен театър. Предоставяме ви кратка информация за 16-те момичета, които ще станат част от спектакъла за Избор на Девойка „Кюстендилска пролет“ 2022 г. № 1 Елизабет Георгиева Попова, на 17 години, ученичка в ПГИМ „Йордан Захариев” № 2 Юлиана Юлианова Манева, на 16 години, ученичка в ПГИМ „Йордан Захариев” № 3 Лилия Емилова Антонова, на 17…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия, организира информационна онлайн среща на 16.02.2022 г. от 13:15 ч. 04 Фев 2022
  Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия, организира информационна онлайн среща на 16.02.2022 г. от 13:15 ч. с всички кандидати за курсанти и студенти за обучение през учебната 2022/2023 година, и всички имащи интерес към учебната дейност, професионални направления и специалности, по които училището провежда обучение. Домакин на срещата ще бъде заместник-началникът по учебната и научна част на учебното заведение – полковник доцент д-р инж. Асен Ангелов МАРИНОВ. Събитието ще бъде проведено чрез платформата за създаване и провеждане на онлайн срещи – ZOOM (от посечения линк при необходимост предварително може да изтеглите приложението: https://zoom.us/download). За безпрепятствен достъп до срещата на желаещите е необходимо същите да ни предоставят електронна поща за обратна връзка на която да получат указания и…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Заповед № РД-01-27 от д-р Златко Величков, директор на Регионална здравна инспекция — Кюстендил (РЗИ-Кюстендил) 27 Ян 2022
  може да видите тук.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Община Кюстендил връчи почетен плакет на Атанас Георгиев Иванов за високи постижения в областта на географските науки и завоюваното I място и златен медал на XVII Международна OLGENAS олимпиада по География 04 Фев 2022
  От името на кмета Петър Паунов, наградата връчи зам.-кметът Светослав Василев. Атанас Георгиев Иванов е бивш възпитаник на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Кюстендил с учител по география Иво Славчев Пенев. Понастоящем е ученик на НПМГ „Акад.Любомир Чакалов“ гр. София с учител Василка Йорданова. Неизменен участник в националния отбор по география. Успехите на Атанас през последните 2 години: На проведената онлайн XVII Международна OLGENAS олимпиада по География от 19 до 21 януари 2022 г. (Джокякарта, Индонезия), отборът на България завоюва златен медал и бе обявен за абсолютен шампион. В отбора участват Атанас Георгиев Иванов и Даниел Димитров от МГ „Петър Берон“ Варна. На Международна олимпиада по география iGeo през 2021 г. в онлайн формат с домакин Турция - успешно…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Фестивалът Ritual Gatherings и Община Кюстендил стартират публична анкета за проучване на местната културна екосистема 02 Фев 2022
  Проучването се реализира във връзка с изпълнението на проект "Ritual Gatherings: Традиционни ритуали и интерактивно съвременно изкуство – механизми за изграждане на общности и постигане на устойчиви културни екосистеми”, в рамките на който ще бъдат проведени няколко проучвания и събития на териториите на общините Кюстендил, Троян и Шумен - партньори по проектаКултурният фестивал Ritual Gatherings, съвместно с Община Кюстендил, стартира провеждането на публична анкета, с цел проучване на местните публики на културни събития и идентифициране на техните желания, предпочитания, честота и вид на посещавани мероприятия, както и мотивация за посещаване на културни събития. Публичната анкета за местната публика е част от серия проучвания, целящи да направят анализ на моментното състояние на културната екосистема в общината. Паралелно с ще бъдат проведени…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Обява дърва 01 Фев 2022
  От 31.01.2022г. Община Кюстендил започва записване на лица с постоянен адрес в гр. Кюстендил, желаещи да добиват строителна дървесина и дърва за огрев за собствени нужди без право на продажба от общинските и държавните гори съгласно чл.111, ал.5 и 6 от Закона за горите за отоплителен сезон 2022/2023год. до 15.02.2022 год. Максималното количество дърва за огрев е до 10 пространствени кубически метра иглолистни или широколистни. Във връзка с въведената противоепидемична обстановка и в интерес на гражданите записването ще се извършва и дистанционно. Гражданите могат да звънят всеки работен ден от 8,00 до 16,30 часа на мобилен телефонен номер 0882 885 128

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Кюстендил 21 Ян 2022
  На основание чл.26.ал.3 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица за обществено обсъждане изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община Кюстендил и Мотивите към него, които може да видите тук. Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл.»Велбъжд» № 1. Срокът за изпращане на становища, предложения и мнения е определен на основание чл. 26, ал. 4 изречение второ от Закона за нормативните актове е 30 дни от датата на…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Стартира новата данъчна кампания в Община Кюстендил Гражданите могат да плащат онлайн и през официалния сайт на общината 18 Ян 2022
  Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че от 18.01.2022 год. започна събирането на местни данъци и такси за текущата година. Предплатилите целия размер на годишния си данък до 03.05.2022 год. могат да се възползват от 5% отстъпка от размера на задължението. Плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства може да се извърши и на две равни вноски до 30.06.2022 год. и до 31.10.2022 год. на касите в дирекция „Местни приходи”, намираща се на ул. „Христо Смирненски” №1 от 8:00 часа до 17:00 часа, без прекъсване. В паричния салон може да се плаща освен в брой и чрез ПОС-устройства. Препоръчваме, за Ваше удобство плащанията на данъци да се извършва и чрез всички създадени от общината възможности,…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил 14 Ян 2022
  На основание чл.26.ал.3 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица за обществено обсъждане изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил и Мотивите към него, които  може да видите тук. Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл.»Велбъжд» № 1. Срокът за изпращане на становища, предложения и мнения е  определен на основание чл. 26, ал. 4 изречение второ от Закона за нормативните актове е 30 дни от датата на публикуването му на сайта на община Кюстендил.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Военно окръжие Кюстендил обябява ранен прием за курсанти с 5 годишен срок на обучение 11 Ян 2022
  За повече информация прочетете тук. sexomalta.com

  Споделете в социалните мрежи:

 • От утре /08.01.2022 г./ курсовете по автобусната линия до ски пистите и хотел Руен в Осоговската планина 07 Ян 2022
  От утре /08.01.2022 г./ курсовете по автобусната линия до ски пистите и хотел Руен в Осоговската планина ще се изпълняват всяка събота със следното маршрутно разписание: от автогара Кюстендил: 9:00 ч. и 15:05 ч. от хотел Руен: 10:00 ч. и 16:00 ч. Спирките по маршрута в града са: автогара, ул. „Шести септември”, ул. Отец Паисий, ДЗИ, Пазара, Ильо войвода, МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ и ж.к. Герена

  Споделете в социалните мрежи:

 • Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по проект на Проект на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил 23 Дек 2021
  На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил, заедно с мотивите към него е публикуван на 22.11.2021 г. на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища. В 30-дневния срок за обществени консултации по чл. 26, ал. 4 изр. първо от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Празнично разписание на автобусите от обществения транспорт в община Кюстендил 22 Дек 2021
  Празничното разписание на автобусите може да видите тук. Повече информация на тел. 078-55 01 41; 0882 900 772

  Споделете в социалните мрежи:

 • Даяна Димитрова от клуб по художествена гимнастика „Велбъжд” е спортист на годината на Кюстендил, а отбор на годината е Ансамбъл Девойки старша възраст- Клуб по художествена гимнастика „Велбъжд” 21 Дек 2021
  За 22-ви път Oбщина Кюстендил, съвместно с „Дарик радио“, организират анкетата за избор на „Спортист на Кюстендил 2021“, както и за най-добър състезател от всеки спортен клуб и най-добър отбор. През 2021 година Даяна Димитрова печели 27 медала от държавни и международни турнири. Треньори на Даяна Димитрова са Валя Машова и Елена Близнакова. На второ място в престижната класация е Тодор Настев от СК „Дарис „Кюстендил”. Третият също е състезател по карате- Юлиян Захариев от спортен клуб „Чикара- ли”. Титлата отбор на годината грабна Ансамбъл Девойки старша възраст- Клуб по художествена гимнастика „Велбъжд”. Та са държавни шампионки за 2021г. в най-високата категория в художествената гимнастика – категория Елит, в конкуренцията на 21 отбора от страната. Отличените спортисти получиха плакети и…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Работно време на 31.12.2021 17 Дек 2021
   Община Кюстендил уведомява своите съграждани, че във връзка с годишното приключване на финансовата 2021 г. касите в дирекция „Местни приходи“ и в сградата на общинска администрация – Кюстендил ще работят с граждани до 12:00 часа на 31.12.2021 г. (петък). След посочения час ще може да платите задълженията си в офисите на EasyPay и FastPay, в зависимост от тяхното работно време. Платформата за интернет плащания на www.kustendil.bg ще бъде активна до 24:00 ч. на 30.12.2021 г. На 31.12.2021г. ПОС-терминалните устройства в дирекцията няма да работят.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Напомняне декларации за ТБО 09 Дек 2021
  Уважаеми съграждани, Община Кюстендил Ви напомня, че на 31.12.2021 год. изтича срокът за подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на физически и юридически лица за имоти, които няма да се използват през 2022 г., както и на декларация за определяне на таксата за битови отпадъци според количеството битови отпадъци и честотата на сметоизвозване за нежилищни имоти на юридически лица за следващата 2022 год. Декларациите може да подадете електронно чрез електронните услуги на сайта на Община Кюстендил – kustendil.bg, чрез Системата за сигурно електронно връчване, на един от следните имейл адреси – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Електронно подадените декларации следва да бъдат подписани с електронен подпис от всички данъчно задължени лица, посочени в декларацията. Остава възможността декларациите…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Годишни награди в туризма 2021 19 Ное 2021
  Започна електронното гласуване за шестите Годишни награди в туризма - 2021. Онлайн вотът ще определи носителите на призове в 10-те категории в конкурса на Министерството на туризма.Община Кюстендил е одобрена за участие във финалната фаза на конкурса и ще се бори в четири категории – за специализиран туризъм, туристическа дестинация, туристическа атракция, както и за специалната награда, насочена само за българските общини - „Туристическа община – специална награда 2021 г “.Голямата награда в категория „Изборът на българите“ традиционно ще бъде определена сред всички туристически обекти, включени в „100-те национални туристически обекта“ и „50-те малко познати места“.Желаещите да подкрепят Кюстендил могат да го направят до 00:00 часа на 22.11.2021 г. на уебстраницата на Министерството на туризма: https://tourismawards.bg/cat/specializiran-turizm/ https://tourismawards.bg/cat/turisticheska-destinacia/ https://tourismawards.bg/cat/turisticheska-atrakcia/ https://tourismawards.bg/cat/turisticheska-obshtina/ Наградите…

  Споделете в социалните мрежи:

 • Използване на израелският опит за организация на спешна помощ 19 Ное 2021
  Д-р Йоси Барац, старши медицински консултант в MASHAV - Израелската агенция за международно сътрудничество за развитие, се запозна с организацията и предизвикателствата пред спешната помощ в Община Кюстендил. Той представи пред директора на МБАЛ „Д-р Никола Василев“ д-р Александър Величков и кмета на града г-н Петър Паунов израелските достижения в спешната медицина.Д-р Йоси Барац е в България, за да проучи възможностите за изготвяне на рамка за сътрудничество между Израел и България в медицинската област, а Община Кюстендил е сред първите, заявили желание да приложат израелския опит и модел за организация на мултифункционални звена за спешна помощ. Обсъждат се и възможности за трейнинги и обучения на българските спешни медици в Израел.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Заедно за Оги 19 Ное 2021

  Споделете в социалните мрежи:

 • Обществено обсъждане на частично изменение 18 Ное 2021
  По молба на възложител "П ЕНЕРДЖИ" ООД Община Кюстендил публикува:ОбявлениеЗа Обществено обсъждане на Частично изменение на действащия Общ устройствен план на Община Кюстендил и Подробен план (ПУП-ПЗ)На основание чл.127 ал.1 от Закона за устройство на територията УВЕДОМЯВАМ всички заинтересувани физически и юридически лица,че е организирано обществено обсъждане на "Частично изменение на действащия Общ устройствен план Община Кюстендил и Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор № 57319.726.6,землище с.Полска Скакавица,за неземеделски нужди с цел реализиране на инвестиционно намерение - изграждане на "фотоволтаична централа"Срещата ще се проведе на 24/11/2021 г. от 13.00 часа в кметството на с.Полска СкакавицаПроектът за изменение на ОУП е предоставен на Община град Кюстендил.

  Споделете в социалните мрежи:

 • Обществено обсъждане 18 Ное 2021
  По молба на възложител "П ЕНЕРДЖИ" ООД Община Кюстендил публикува:ОбявлениеЗа Обществено обсъждане на Частично изменение на действащия Общ устройствен план на Община Кюстендил и Подробен план (ПУП-ПЗ)На основание чл.127 ал.1 от Закона за устройство на територията УВЕДОМЯВАМ всички заинтересувани физически и юридически лица,че е организирано обществено обсъждане на "Частично изменение на действащия Общ устройствен план Община Кюстендил и Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор № 67790.42.128,землище с.Соволяно,за неземеделски нужди с цел реализиране на инвестиционно намерение - изграждане на "фотоволтаична централа"/Срещата ще се проведе на 24/11/2021 г. от 10.00 часа в кметството на