ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Топъл обяд в община Кюстендил

Община Кюстендил продължава да изпълнява програма „Топъл обяд в Община Кюстендил“, финансирана по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. съфинансирана от Европейски социален фонд плюс на Европейския съюз, Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, която  стартира от 03.10.2022 г. до 30.09.2025 г. или общо 755 работни дни и ще обхване 300 лица от целевите групи.

Стойността на проекта е 759 458,88 лв.
Проекта се финансира по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. съфинансирана от Европейски социален фонд плюс на Европейския съюз
С изпълнението на проект „Топъл обяд Община Кюстендил“, ще се постигне основната цел, а именно справяне с материалните лишения чрез предоставяне на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване.    

Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава.

ТОПЛИЯТ ОБЯД  ВКЛЮЧВА :
СУПА,  ОСНОВНО ЯСТИЕ,  ХЛЯБ И ПОНЕ ВЕДНЪЖ СЕДМИЧНО ДЕСЕРТ

     Потребителите на  горе цитираната помощ ще получават и безвъзмездна подкрепа за социално включване, в лицето на социален работник.
       Социални работници на КСУ ще предоставят през целия период на изпълнение на проекта следните съпътстващите мерки за целевата група:
- закупуване на хранителни продукти или продукти от първа необходимост, със средства на лицата или с други средства, различни от тези на финансиращата програма;
- консултации за възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ;
- консултации за ползването на административни общински услуги и за осигуряване на временен подслон на бездомните лица, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене и др.;
- други консултации, съобразно конкретни потребности на лицата от целевата група.
Потребителите ще  получават  помощта - БЕЗВЪЗМЕЗДНО.

Целевите групи, които могат да се възползват от услугата са:
1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
5. скитащи и бездомни лица;
6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
Желаещите да получават топъл обяд следва да подадат следните документи:
1.    Заявление – декларация по образец /Приложение 1/;
2.    Декларация за разкриване на данъчна и осигурителна информация – 2 бр. /Приложение 6/;
3.    ЕР на ТЕЛК/НЕЛК /ако е приложимо/;
4.    Удостоверение/служебна бележка или друг документ от детско или учебно заведение, че детето не ползва безплатен обяд /ако е приложимо/.


Желаещите и отговарящи на критериите да бъдат включени за участие в програмата ще се извършва чрез социалните работници към Комплекс за социални услуги- Кюстендил.

Програмата предвижда да бъдат обхванати 300 лица, като до момента все още има свободни места. Продължава прием на документи за социалната услуга „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ „ и издирване на лица с голяма степен на уязвимост и лишения.

Кандидатите за потребители могат да потърсят съдействие за включване в програмата  на тел. 078550473, 078552037, както и в  Общинска социална трапезария, с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“, Павилион №2 от понеделник до петък от 08.00 до 17.00 часа., Общинска поликлиника каб. №119 ет.1 от понеделник до петък от 08.00 до 17.00 часа.
Моля, ако имате познати в нужда да се свържете с нас.
 
Всяко подадено заявление подлежи на проверка от Дирекция „Социално подпомагане“ – Кюстендил за принадлежност към допустимите целеви групи.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт