ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ”АКАДЕМИК ЙОРДАН ИВАНОВ”

Приложение № 11

1. 

(изм. и доп. с Решение № 481/25.05.2017 г. ) Заснемане, дигитализиране на ръкописи, архивни документи,

старопечатни книги и други за 1 страница 

3.00

2.

Предоставяне за ползване на негативи , диапозитиви и дигитални изображения  от фонда на музея  за отпечатване във вестници, списания и др.за 1 брой

2.00

3.

(изм. с Решение № 481/25.05.2017 г. ) Заснемане с цифрова камера на:

 

3.1.

-           музейни          експонати-археологически, етнографски, нумизматични и др. – по договаряне

От 50.00 до 150.00

3.2.

(отм. с Решение № 481/25.05.2017 г. )  

 

4.

(отм. с Решение № 481/25.05.2017 г. )  

 

5.

Ксерокопиране – 1 страница

 

5.1.

(отм. с Решение № 481/25.05.2017 г. )  

 

5.1.1

-формат А 4

0.10

5.1.2

-формат А 3

0.30

5.2.

(отм. с Решение № 481/25.05.2017 г. )  

 

5.2.1.

(отм. с Решение № 481/25.05.2017 г. )  

 

5.2.2.

(отм. с Решение № 481/25.05.2017 г. )  

 

6. 

Репродуциране по компютърен път на изображение (копие)

1.00

7.

Презаписи на минута от диск

0.80

8.

(изм. с Решение № 481/25.05.2017 г. )  Заснемане на рекламни видеофилми и видеоклипове

 

50-500

9.

(отм. с Решение № 481/25.05.2017 г. )  

 

9.1.

(отм. с Решение № 481/25.05.2017 г. )  

 

9.2.

(отм. с Решение № 481/25.05.2017 г. )  

 

9.3.

(отм. с Решение № 481/25.05.2017 г. )  

 

10.

Ползване на движими културни ценности от фонда на музея за проектиране и изработка на етикети, печати, монограми, сувенири и други (с рекламна и търговска цел) – на експонат

 

 

50-300

10.1.

(отм. с Решение № 481/25.05.2017 г. )  

 

10.2.

(отм. с Решение № 481/25.05.2017 г. )  

 

11.

Извършване на експертни оценки (идентификация) от музейни специалисти за стойността на движими културни ценности – по договаряне

 

 

10-100

11а.

Извършване на експертна оценка (идентификация) на художествени творби, които не са движима културна ценност на един обект

5.00

11б.

Изготвяне на справки за недвижими културни ценности (археологически и други) на един обект

 8.00

11в.

Издаване на служебни бележки и удостоверения за статута на недвижими културни ценности

5.00

12.

Оказване на методическа помощ и изготвяне на тематико – експозиционни планове и участие в аранжиране на изложби,

 

 

 

музейни сбирки и др. за фирми, предприятия и др. на музейни специалисти

 

12.1.

(изм. с Решение № 481/25.05.2017 г. )  -извършване на събирателска работа

По договор

12.2.

(изм. с Решение № 481/25.05.2017 г. )  -изготвяне на тематико

– експозиционни планове – по договаряне

По договор

12.3.

(изм. с Решение № 481/25.05.2017 г. )  Участие в аранжиране на изложбите – по договаряне

По договор

13.

Изнасяне на лекции по заявка от фирми, училища и др. извън музея и обектите му

 

13.1.

-пред учащи ипенсионери

10

13.2.

-възрастни

15

14.

Оказване методическо ръководство за подготовка на автореферати, курсови работи , дипломни работи и др.- по договаряне

 

14.1.

-методически указания

10-50

14.2.

-научни консултации

30-100

14.3.

-научно ръководство

50-250

14.4.1. 

-рецензии: - за статии

10-50

14.4.2.

                   - за научни изследвания

100-200

15.

Годишен читателски абонамент за специализирана библиотека на РИМ-Кюстендил

5.00

15.1.

Библиографски справки – устна

3.00

15.2.

                                         - писмена

15.00

16.

Журиране по викторини, състезания, конкурси и др. на историческа тематика, на които музея не е съорганизатор

15.00

17.

Организиране и провеждане на радио и телевизионни предавания, в които музея не е съорганизатор (с участието на музейни материали) – на минута

2.00

18.

(изм. и доп. с Решение № 481/25.05.2017 г. )  Представяне на материали за радио и телевизионни предавания без директно участие на музейни специалисти – на експонат

 

 

15.00

19.

Участие на експонати от музея в изложби-по договаряне:

 

19.1.

- за чужбина                                                    

500-5000

19.2.

- за страната

50-500

20. 

Предоставяне за ползване на музейни зали и експозиции за семинари, презентации, събрания и други прояви, без участието на музея

 

20.1.

за 1 час: м. май-м.октомври

25.00

20.2.

за 1 час: м.ноември-м.април

30.00

20.3.

(изм. с Решение № 481/25.05.2017 г. )  Ползване на открити площи в музея и обектите му за временно ползване: репетиции,концерти и др. – на час на кв.м.

 

 

3.00

20.4.

(нова с Решение № 481/25.05.2017 г. )  Ползване на открити площи в музея за сватбени тържества

50

21.

 Входни такси:   

 

21.1.

Входни билети за индивидуални посещения:

 

21.1.1.

 - възрастни 

3.00

21.1.2.

- учащи и пенсионери  

2.00

21.2.

Входни билети за групови посещения:

 

21.2.1.

- възрастни 

2.00

21.2.2.

- учащи и пенсионери

1,00

21.3.

Входни билети за посетители с деца:

2.00

 

21.4.

Входни такси за индивидуални посетители за всички музейни експозиции

 

21.4.1

-възрастни

7,00

21.4.2

-учащи и пенсионери

3,00

21.5.

Входни такси за групови посещения (над 10 лица) за три или повече музейни експозиции

 

21.5.1

- възрастни

5,00

21.5.2

-учащи и пенсионери

2,00

21.6.

Входна такса за посещение на детски музеен кът

2,00

21.7.

(нова с Решение № 481/25.05.2017 г. )  Входна такса за музейна работилница

 

2.00

Забеле жка:

За детския музеен кът няма безплатен ден за посещение. За останалите обекти безплатно посещение-всеки четвъртък от седмицата

 

22.

Беседи       

 

22.1.

- за една музейна експозиция на български език

6.00

22.2.  

за една музейна експозиция на чужд език

12.00

22.3.

(изм. с Решение № 481/25.05.2017 г. )  - за еднодневен маршрут, включващ музейните експозиции и ПК в гр.Кюстендил

 

 

40.00

22.4.

(изм. с Решение № 481/25.05.2017 г. ) -  за еднодневен маршрут в региона

 

80.00

23.

(отм. с Решение № 481/25.05.2017 г. )  

 

24.

(отм. с Решение № 481/25.05.2017 г. )  

 

25.

(отм. с Решение № 481/25.05.2017 г. )  

 

26.

Предоставяне за ползване на изложбен инвентар – витрина за 5 дни

30

27.

Компютърен набор на текст за 1 страница

0.50

28.

(изм. с Решение № 481/25.05.2017 г. )  Консервация и реставрация на материали, движими културни ценности – за 1 брой

 

 

30-150

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт