ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКИТЕ ОТДЕЛИ

Приложение № 12

Вид на услугата

Цена

 

Общинска администрация

 

1.

Издаване на заверено копие от решения, протоколи, заповеди, актове, договори и други документи 

 

1.1.

- за 1 страница

5.00

1.2.

- за всеки следващ документ към първия

1.00

2. 

Издаване на удостоверения от общ характер или служебна бележка – за 1 бр.

5.00

3.

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към общината

10.00

4.

Издаване на 1 бр. удостоверения за изплатен приватизиран обект

5.00

5.

За оформяне молба декларация за снабдяване с документ за собственост – за 1 бр.

10.00

6. 

Тръжни и конкурсна книжа:

 

6.1.

- за отдаване под наем на общинска собственост

30.00

6.2.

- за продажба на общински недвижим имот

60.00

6.3.

- други 

20.00

7.

Копие от документация за процедури по Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки - – за 1 страница

1,00

8.

За изготвяне на данъчна оценка на недвижими имоти на граждани и предприятия: 

 

8.1.

(изм. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил)

Обикновена (до пет работни дни) 

 

 

15.00

8.1.1.

(отм. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил)

 

8.1.2.

(отм. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил)

 

8.2.

(изм. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил)

 

 

 

Бърза (един работен ден) 

 

30.00

8.2.1.

(отм. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил)

 

8.2.2.

(отм. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил)

 

9.

Удостоверение за декларирани данни на данъчно задължени лица

7.00

10.

За издаване на заверени копия от данъчна декларация и придружаващите я документи

7.00

11.

Препис от квитанция за платени данъци и такси

1.00

12.

Издаване на справки и сведения от информационната система за местни приходи „Имеон“, относно факти и обстоятелства на данъчно задължените лица

3.00

13.

Издаване на удостоверения от емлячен регистър, ТУПО, във връзка с териториите по & 4 от ЗСПЗЗ

3.00

14. 

(отм. с Решение № 740/26.05.2022 г. на ОбС - Кюстендил)

 

15.

(изм. с Решение № 740/26.05.2022 г. на ОбС - Кюстендил) Ползване на база за отдих „обект 366“:

 

15.1.

- нощувка в стая с две легла

12.00

15.2.

- нощувка в апартамент 

50.00

15.3.

- ползване на залата за тържества  за 1 час

20.00

15.4.

- ползване на кухнята за тържества  за 1 час

20.00

16.

Издаване на пропуск за движение при зареждане на търговски и други обекти:

 

16.1.

- дневен пропуск за лек автомобил

10.00

16.2.

- месечен пропуск за лек автомобил

25.00

16.3.

- дневен пропуск за товарен автомобил

15.00

16.4.

- месечен пропуск за товарен автомобил 

40.00

17.

Издаване на пропуск за строителна механизация:

 

17.1.

За движение в централна градска зона

 

17.1.1.  

дневен пропуск за ППС до 4 тона

20.00

17.1.2.  

дневен пропуск за ППС над 4 тона

35.00

17.2.

За движение в първа градска зона

 

17.2.1.  

дневен пропуск за ППС до 4 тона

15.00

17.2.2.  

дневен пропуск за ППС над 4 тона

30.00

18.1.

(изм. с Решение. № 289/29.09.2016 г. на ОбС - Кюстендил) Издаване на разрешително за таксиметров превоз и холограмни светлоотразителни стикери

           

 

40.00

18.2.

Ползване на паркомясто на Автогара  - Кюстендил за автобус за 1 месец

 

42.00

18.3.

(нов. с Решение № 367/25.02.2021 г. на ОбС - Кюстендил) Вписване в единния таксиметров регистър и издаване на Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

 

 

 

40.00

18.4.

(нов. с Решение № 379/25.02.2021 г. на ОбС – Кюстендил)

Включване в списъците към Удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, за всяко конкретно превозно средство и за всеки конкретен водач, който ще извършва дейността от името на регистрирания превозвач, но за своя сметка.

 

Забележка: Таксата се заплаща в двоен размер, когато по искане на превозвача, съответният документ се издава в срок до 3 работни дни

 

 

 

 

10.00

 

18.5.

(нов. с Решение № 367/25.02.2021 г. на ОбС – Кюстендил) За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в Удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

 

Забележка: Таксата се заплащат в двоен размер, когато по искане на превозвача, съответният документ се издава в срок до 7 работни дни.

 

 

40.00

18.6.

(нов. с Решение № 367/25.02.2021 г. на ОбС – Кюстендил) Издаване на дубликат на Удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

 

Забележка: Таксата се заплащат в двоен размер, когато по искане на превозвача, съответният документ се издава в срок до 1 работен ден.

 

10.00

19.

Съгласуване на междинна и начална спирка на международни автобусни линии

30.00

20.

Съгласуване на маршрутно разписание

20.00

21.

Съгласуване на временна организация на движението

40.00

22.

За провеждане на културни и спортни мероприятия и рекламни кампании на терени общинска собственост извън спортните съоръжения:

 

22.1.

За терени до 500 кв.м:

 

22.1.1.

до 4 часа

50.00

22.1.2.

за 1 ден

150.00

22.1.3.

за всеки следващ ден

100.00

22.2.

За терени над 500 кв.м.:

 

 

до 4 часа

100.00

 

за 1 ден

300.00

 

за всеки следващ ден

200.00

23.

За заснемане на телевизионни продукции, рекламни и музикални клипове и фирмени мероприятия:

 

23.1.

За терени до 500 кв.м:

 

23.1.1.

до 4 часа

       200.00

23.1.2.

за 1 ден

       600.00

23.1.3.

за всеки следващ ден

       400.00

23.2.

За терени над 500 кв.м.:

 

 

до 4 часа

       400.00

 

за 1 ден

     1000.00

 

за всеки следващ ден

       800.00

 

24.

Ползване на голяма конферентна зала в бизнес-центъра – без озвучаване, за един час

 

24.1

- зимен период

25.00

24.2

- летен период

15.00

 

25.

Ползване на малка конферентна зала в бизнес-центъра – без озвучаване, за един час

 

25.1

- зимен период

20.00

25.2

- летен период

10.00

26.

Издаване на разрешение:

 

26.1.

(изм. с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС - Кюстендил) Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на до 5 бр. дървета и храсти извън горски територии, 

 

10.00 за поземлен имот

26.2.

Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на

 

 

 

дървета попадащи под режим на особена закрила 

20.00

26.3

(нова с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС - Кюстендил) Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на над 5 бр. дървета и храсти извън горски територии

   

     15.00 за поземлен имот

27.

Маркиране на дървесина извън горски територии:

 

27.1.

Маркиране и сортиране на дървесина на корен (куб.м.)

 

27.1.1.

-едра дървесина 

1.00

27.1.2.

-средна дървесина 

1.20

27.1.3.

-дребна дървесина 

1.40

27.1.4.

-дърва за огрев 

1.50

27.2.

Измерване и кубиране в лежащо състояние (куб.м.)

 

27.2.1.

-едра дървесина 

           0.70

27.2.2.

-средна дървесина 

0.80

27.2.3.

-дребна дървесина 

0.90

27.2.4.

-дърва за огрев 

0.90

27.3.

За маркиране на дървесина в лежащо състояние (куб.м.)

 

27.3.1.

-едра дървесина 

           0.90

27.3.2.

-средна дървесина 

1.00

27.3.3.

-дребна дървесина 

1.20

27.3.4.

-дърва за огрев 

1.20

27.4

Издаване на превозен билет – за брой

3.00

28.

Ползване на зала в общинската администрация от

организации, които не са на издръжка на бюджета на община Кюстендил (без озвучаване)

 

28.1.

- зимен период

100.00

28.2.

- летен период

60.00

29.

За извършване на услуги свързани със заверка на регистри за 1 брой

8.00

 30.

Такса за странични ползвания(коледни елхи)  - за 1 бр.

1,20

 31.

(изм. и доп. с Решение № 289/29.09.2016 г. на ОбС –

Кюстендил)Стоки, които рекламират общинските празници:

 

31.1.

(изм. с Решение № 740/26.05.2022 г. на ОбС - Кюстендил) тениски - детски

 

7.00

31.2.

(изм. с Решение № 740/26.05.2022 г. на ОбС - Кюстендил) тениска - големи

 

10.00

31.3.

(изм. с Решение № 740/26.05.2022 г. на ОбС - Кюстендил) аксесоари

 

5.00

31.4.

(изм. с Решение № 740/26.05.2022 г. на ОбС - Кюстендил) сувенири - едри

 

10.00

31.5.

(изм. с Решение № 740/26.05.2022 г. на ОбС - Кюстендил) сувенири – средни

 

5.00

31.6.

(изм. с Решение № 740/26.05.2022 г. на ОбС - Кюстендил) сувенири – малки

 

3.00

31.7.

(изм. с Решение № 740/26.05.2022 г. на ОбС - Кюстендил) албуми 

 

10.00

31.8.

(изм. с Решение № 740/26.05.2022 г. на ОбС - Кюстендил) брошури

 

2.00

31.9.

(изм. с Решение № 740/26.05.2022 г. на ОбС - Кюстендил) тефтер

 

5.00

31.10.

(отм. с Решение № 740/26.05.2022 г. на ОбС - Кюстендил) 

 

32.

 

 

 

32.1.

(нов. с Решение № 289/29.09.2016 г. на ОбС - Кюстендил)

Удостоверение за платени данъчни задължения

 

5.00

32.1.1.

(нов. с Решение № 289/29.09.2016 г. на ОбС - Кюстендил) 

За лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто

 

2.00

33.

(нов. с Решение № 481/25.05.2017 г.) Цени на услуги, ползвани от частни съдебни изпълнители при образувани изпълнителни дела, чрез електронен достъп до портала за еуслуги за местни данъци и такси:

 

33.1.

Справка за приети декларации

1.00

33.2.

Справка от електронно досие на физически и юридически лица

 

2.00

33.3.

Справка за наличие и липса на задължения на ДЗЛ

0.50

 

Забележка: Услугите чрез електронен достъп до портала за еуслуги за местни данъци и такси, могат да се ползват след предплатен абонамент на предварително заявен от съдебния изпълнител брой справки.

 

 

Отдел “Култура и духовно развитие

 

1.

Ползване  на зала Възрожденско училище – без озвучаване

 

1.1.

- зимен сезон – за 1 час 

50.00

1.2.

- летен сезон – за 1 час 

30.00

2. 

Озвучаване на мероприятие 

 

2.1.

В залата на Възрожденското училище за 1 час

50.00

2.2.

(изм. с Решение № 740/26.05.2022 г. на ОбС - Кюстендил)Извън залата на Възрожденското училище до 1 часа с транспортни разходи на територията на община Кюстендил

120.00

2.3.

(изм. с Решение № 740/26.05.2022 г. на ОбС - Кюстендил)Извън залата на Възрожденското училище за всеки следващ час с транспортни разходи на територията на община Кюстендил

80.00

3.

(изм. с Решение № 740/26.05.2022 г. на ОбС - Кюстендил) Участие на Духов оркестър в мероприятия на територията на община Кюстендил

 

3.1

За чествания

400.00

3.2

За тъжни ритуали 

150.00

4.

(отм. с Решение № 740/26.05.2022 г. на ОбС - Кюстендил)

 

5.

(отм. с Решение № 740/26.05.2022 г. на ОбС - Кюстендил)

 

6.

Наем на зала за Възрожденското училище за представяне на изложби – за един ден

10.00

7.

Наем фоайе на Възрожденското училище за коктейли:

 

7.1.

 - за един час

10.00

7.2.

- за всеки следващ след първия час

20.00

8.

(отм. с Решение № 740/26.05.2022 г. на ОбС - Кюстендил)

 

8.1.

(отм. с Решение № 740/26.05.2022 г. на ОбС - Кюстендил)

 

8.1.1.

(отм. с Решение № 740/26.05.2022 г. на ОбС - Кюстендил 

 

8.1.2.

(отм. с Решение № 740/26.05.2022 г. на ОбС - Кюстендил 

 

9.

(отм. с Решение № 740/26.05.2022 г. на ОбС - Кюстендил)

 

Забележка: Отдел „Култура и духовно развитие” извършва следните услуги по договаряне и след предварителна заявка на физически и юридически лица:

1.      Осигуряване на водещ за тържества;

2.      Подготовка на слово, ритуали, сценарии на мероприятия;

3.      Изработване на украса, сувенири, сценография, плакети, покани, визитки, афиши, дипляни, грамоти – срещу изготвена оферта и план-сметка;

4.      Осигуряване на програма с участие на местни изпълнители – по тарифа на изпълнителите

5.      Всяко училище има право на един ден в годината безвъзмездно ползване на зала

6.      Детски градини и ОДК ползват залата безвъзмездно

 

 

 

 

 

 

 

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт