ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

Длъжност

телефон

вътр.

пряк

Кмет 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2001

078/55 10 05

Зам. кмет "Икономика и финанси"
e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2006

078/55 10 08

Зам. кмет "Инвестиционна политика"
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2002

078/55 03 51

Зам.-кмет "Култура, туризъм, социални, младежки дейности и спорт"
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2004

078/55 01 31

Зам.-кмет "Интегрирано планиране и регионално развитие"
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2003

078/55 00 25

Зам.-кмет "Образование, здравеопазване, жилищна политика и транспорт "
e-mail:

2005

 078/55 10 04

Главен архитект на Община Кюстендил
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2007

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ "КАНЦЕЛАРИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Директор на дирекция

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2033

 

Главен експерт "Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка"

 

 

Старши специалист "Деловодител"

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2035, 2036,2037, 2038

 

Системен администратор
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2039, 2040

 

Главен специалист "Информационно обслужване" 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2039

 

Главен експерт "Подпомагане и осигуряване работата на ОбС" 
e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2052, 2053

 

Главен специалист "Личен състав"

2041

 

Главен специалист "Временна трудова заетост"

2043

 

Главен специалист "Човешки ресурси"

2042

 

ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И БЮДЖЕТ" 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Директор на дирекция

2021

 078/55 10 12

Главен счетоводител

2027

078/55 10 27

Главен експерт "Бюджет и финанси"

2026

078/55 10 27 

Старши експерт "Бюджет и финанси"

2100

 

Старши счетоводител

2022, 2023, 2024, 2025

 

Старши счетоводител - касиер /разходна каса/

2031

 

Старши счетоводител - касиер /приходна каса/

2029

 

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ" 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Директор на дирекция

2046

078/55 01 35

Старши специалист "Административно обслужване"

2045, 2044

078/55 01 35

Старши специалист "Гражданска регистрация ЕСГРАОН"

2047, 2049

078/55 01 35

Старши специалист "Гражданско състояние"

2048, 2050

078/55 01 35

ДИРЕКЦИЯ"ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Директор и главен юрисконсулт

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2010

 

ОТДЕЛ "ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ И КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ"
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Началник отдел

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2009

 

Юрисконсулт

2015

 

Юрисконсулт

2012, 2013,2014

 

Технически сътрудник "Секретар"

2011

 

ОТДЕЛ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Началник отдел
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2016

078/55 10 26

Главен експерт "Обществени поръчки"
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2017

 

Старши юрисконсулт

2018

 
Юрисконсулт 2018  

СЕКТОР "НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА, ПРОТОКОЛ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Началник сектор

2120

078/55 11 66

Главен специалист "Протокол"

2051

 

Главен специалист "Връзки с обществеността" 

2051

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ръководител на звено за вътрешен одит
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 2020

 

Вътрешен одитор

 2020

 

Стажант одитор

2020

 

ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" 
пряк тел. 078/ 55 20 42 старши инспектори "Проверки ревизии и контрол"
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Директор на дирекция

3001

078/ 55 10 22

Старши Юрисконсулт

3005

 078/55 10 25

Старши инспектор "Проверка, ревизии и контрол"

3004, 3006, 3007, 3008

078/ 55 10 28

078/55 10 28

078/ 55 11 35

Старши специалист "Местни приходи"

3009, 3002, 3011, 3012

 078/ 55 10 23

Старши "Данъчен инспектор"

3003

078/ 55 10 07

Старши счетоводител

3010

 

Старши счетоводител - касиер приходи

 

 

ДИРЕКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ" 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Директор на дирекция

2054

 

Старши специалист "Отдаване под наем на общинска собственост, общински дружества и предприятия"

2060

 

Старши специалист  "Отдаване под наем на общинска собственост"

2060

 

Главен експерт  "Отдаване под наем на общинска собственост"

2060

 

Старши специалист "Отчуждаване и продажби"

2058

 

Главен експерт "Разпореждане с общинска собственост"

2057

 

Старши специалист "Актуване на общинска собственост и поддържане на архива"

2059

 

Главен експерт "Лесничей"

2055

 

Старши специалист "Горски надзирател"

2055

 

Главен експерт "Земеделие"

2056

 

ДИРЕКЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"

Директор на дирекция

 

 

ОТДЕЛ "КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИЯ И УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ"

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Началник отдел
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2061

 078/ 98 60 64

Главен експерт "Устройствено планиране"
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2072  

Старши експерт "Кадастър и регулация"

2063

 

Старши специалист "Кадастър и регулация"

2066

 

Старши специалист "Поддържане на планове"

2068  

Старши специалист "Устройствено планиране"

2069

 

Старши експерт "Устройство на територията"

   

ОТДЕЛ "РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ЗЕЛЕНА СИСТЕМА, ТЕХНИЧЕСКИ АРХИВ"
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Началник отдел

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2071

 

Старши експерт "Инвестиционно проектиране"

 

 

Главен експерт „Технически архив, регистри и дигитализация“

2073

 

Главен експерт „Разрешаване на строителството и градска среда“

 

 

Старши специалист "Технически секретар и секретар на ОбЕСУТ"

2074

 

Старши експерт „Разрешаване на строителството“

2117

 

Главен специалист „Технически архив"

2076

 

ОТДЕЛ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО" 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Началник отдел

2075

 

Главен експерт "Контрол по строителството"

2083

 

Главен експерт "Контрол по строителството"

2077

 

Старши експерт "Контрол по строителството и въвеждане в експлоатация"

2078

 

Старши специалист "Контрол по строителството"

2081

 

ОТДЕЛ "КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО"

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Началник отдел

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2086

 

Главен експерт "Архитектура и строителство"

2085

 

Старши експерт "Електрообзавеждане и електрооборудване"

2089

 

Старши специалист "Ценообразуване и ремонтни дейности"

2089

 

Старши експерт "В и К"

2087

 

Старши експерт "Пътно строителство"

2084

 

Старши специалист "Инвеститорски контрол и ценообразуване"

2088

 

ОТДЕЛ "ЕКОЛОГИЯ"

Началник отдел

 

 

Главен експерт "Управление на отпадъците"

 

 

Главен експерт "Екология"

2070

 

ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ТУРИЗЪМ, СОЦИАЛНИ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ"

Директор на дирекция

208

 078/55 00 26

ОТДЕЛ "ТУРИЗЪМ, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ"
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Началник отдел

 

078/55 00 35

Главен експерт "Спорт"

 

 

Старши експерт "Спорт"

2093

 

Старши експерт Туристически дейности"

2090

 

Старши експерт "Младежки дейности"

2094

 

Главен специалист "Лицензиране и категоризиране"

2091

 

Старши експерт "Туристическа реклама"

2092

 

ОТДЕЛ "КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ "

ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ "
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Началник отдел

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

ДИРЕКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ"

Директор на дирекция

2095

 

ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА"

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Началник на отдел

2097

 

Главен експерт "Образование"

2032

 

Главен експерт "Жилищна политика"

2096

 

Старши експерт  "Жилищна политика"

 2098  

Главен специалист "Образование"

2101  

ОТДЕЛ "ТРАНСПОРТ" 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Началник отдел

 2103

 

Главен експерт "Организация на обществения транспорт"

 2104

 

Специалист "Организация на обществения транспорт"

 2102

 

ДИРЕКЦИЯ "ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

Директор на Дирекция

 

 

ОТДЕЛ "ПЛАНИРАНЕ И ПОДГОТОВКА  НА ПРОЕКТИ"

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Началник отдел

2104

078/ 98 60 08

Главен експерт "Планиране и подготовка на проекти"

2108

 

Главен  експерт "Интегрирано планиране"

2106

078/ 98 60 08
Главен  експерт "Планиране и подготовка на проекти" 2107 078/ 98 60 08

Главен  експерт "Планиране и подготовка на проекти"

2105

078/ 98 60 08 

ОТДЕЛ "УСТОЙЧИВО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

e-mail:

Началник на отдел

   

Главен  експерт "Устойчиво регионално развитие"

 

 

Главен  експерт "Регионално развитие"

 

 

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт