ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

РЕГИСТРИ

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЕНИТЕ ИСКАНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ. 5, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГАНИТЕ КЪМ ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ НА АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ. 5, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГАНИТЕ КЪМ ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ НА АКТОВЕ ЗА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ. 5, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГАНИТЕ КЪМ ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ. 5, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГАНИТЕ КЪМ ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ

РЕГИСТЪР НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА "КЮСТЕНДИЛ"

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ ДЕКОРАТИВНИ ДЪРВЕТА И ДЪРВЕТАТА С ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ

Споделете в социалните мрежи:

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Община Кюстендил за 2023г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и от ЗПКОНПИ за 2023г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 и от ЗПКОНПИ за 2023г.

Служители, които не са подали декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2023г. -няма

 

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Община Кюстендил за 2022г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и от ЗПКОНПИ за 2022г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 и от ЗПКОНПИ за 2022г. част 1

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 и от ЗПКОНПИ за 2022г. част 2

Служители, които не са подали декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2022г. -няма

 

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Община Кюстендил за 2021г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и от ЗПКОНПИ за 2021г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 и от ЗПКОНПИ за 2021г.

Служители, които не са подали декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2021г. -няма

 

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Община Кюстендил за 2020г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и от ЗПКОНПИ за 2020г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 и от ЗПКОНПИ за 2020г.

Служители, които не са подали декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2020г. -няма

 

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Община Кюстендил за 2019г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и от ЗПКОНПИ за 2019г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 и от ЗПКОНПИ за 2019г.

Служители, които не са подали декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2019г.

 

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Община Кюстендил за 2018г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и от ЗПКОНПИ за 2018г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 и от ЗПКОНПИ за 2018г.

Служители, които не са подали декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2018г.

 

Споделете в социалните мрежи:

Декларации по чл.12, т.1 и т.2

Структурни звена и длъжностни наименования

Име, фамилия

Декл. чл. 12, т. 1

Декл. чл.12, т. 2

 КМЕТ на Община Кюстендил  Петър Паунов  Петър Паунов  Петър Паунов
 Зам.-кмет "Икономика и финанси"  Надя Каратова  Надя Каратова  Надя Каратова
 Зам.-кмет "Инвестиционна политика"  Росица Плачкова  Росица Плачкова  Росица Плачкова
 Зам.-кмет "Култура, образование, туризъм, младежки дейности и спорт"  Светослав Василев  Светослав Василев  Светослав Василев
 Зам.-кмет "Социални услуги, програми и проекти"  Радмила Рангелова-Тодорова  Радмила Рангелова-Тодорова  Радмила Рангелова-Тодорова
 Кмет на село Слокощица  Румен Калфин  Румен Калфин  Румен Калфин
 Кмет на село Жиленци        Камен Златков  Камен Златков  Камен Златков
 Кмет на село Жабокрът     Десислава Стоянова  Десислава Стоянова  Десислава Стоянова
 Кмет на село Пиперков чифлик    Стефан Котев  Стефан Котев  Стефан Котев
 Кмет на село Ябълково   Бисер Златков   Бисер Златков  Бисер Златков
 Кмет на село Коняво     Даниела Божилова  Даниела Божилова  Даниела Божилова
 Кмет на село Лозно  Пламен Матуски  Пламен Матуски  Пламен Матуски
 Кмет на село Соволяно    Пламен Илиев  Пламен Илиев  Пламен Илиев
 Кмет на село Багренци   Иван Христов  Иван Христов  Иван Христов
 Кмет на село Граница     Лъчезар Гергов  Лъчезар Гергов  Лъчезар Гергов
 Кмет на село Копиловци     Людмила Пухова  Людмила Пухова

 Людмила Пухова

Кмет на село Шишковци  Климент Терзийски  Климент Терзийски  Климент Терзийски
Кмет на село Драговищица   София Плачкова  София Плачкова  София Плачкова
Кмет на село Горна Гращица   Румен Чучков  Румен Чучков  Румен Чучков
Кмет на село Николичевци  Спаска Методиева  Спаска Методиева  Спаска Методиева
Кмет на село Богослов  Румен Веселинов  Румен Веселинов  Румен Веселинов
Кмет на село Раждавица  Стоян Ръждавички  Стоян Ръждавички  Стоян Ръждавички
Кмет на село Вратца   Валентин Точев  Валентин Точев  Валентин Точев
Кмет на село Таваличево  Даниела Точева  Даниела Точева  Даниела Точева
Кмет на село Гърляно  Венелин Енчев  Венелин Енчев  Венелин Енчев
Кмет на село Скриняно  Кирил Стоименов  Кирил Стоименов  Кирил Стоименов
Кмет на село Гюешево  Татяна Георгиева  Татяна Георгиева  Татяна Георгиева
Кмет на село Гирчевци  Александър Йорданов  Александър Йорданов  Александър Йорданов
Кмет на село Нови чифлик  Гюла Малчова  Гюла Малчова  Гюла Малчова
Кмет на село Долна Гращица  Екатерина Николова  Екатерина Николова  Екатерина Николова
Кмет на село Дворище  Руска Кръстева  Руска Кръстева  Руска Кръстева
Кмет на село Берсин  Емил Емилов  Емил Емилов  Емил Емилов
Кмет на село Стенско  Огнян Янев  Огнян Янев  Огнян Янев
Кмет на село Търновлаг  Благовесна Николова  Благовесна Николова  Благовесна Николова
Кмет на село Радловци  Цветанка Кьосева  Цветанка Кьосева  Цветанка Кьосева
Кметски наместник  с. Блатец, с. Леска, с. Лисец, с. Дождевица      
Кметски наместник с. Бобешино, с. Жеравино, с. Коприва, с. Црешново Христина Илиева  Христина Илиева  Христина Илиева
Кметски наместник на с. Буново      
Кметски наместник с. Горановци, с. Полетинци Румен Алексов  Румен Алексов  Румен Алексов
Кметски наместник с. Горна Брестница      
Кметски наместник с. Горно Уйно, с. Долно Уйно      
Кметски наместник с. Ломница, с. Гурбановци, с. Ивановци, с. Режинци, с. Чудинци Кирил Георгиев  Кирил Георгиев  Кирил Георгиев
Кметски наместник с. Грамаждано Йоана Гогова    
Кметски наместник с. Долно село, с. Ръсово, с. Цървендол Лозан Тасков    
Кметски наместник с. Каменичка Скакавица      
Кметски наместник с. Катрище  Васил Василиев  Васил Василиев  Васил Василиев
Кметски наместник с. Мазарачево, с. Кършалево  Красимир Тодоров  Красимир Тодоров  Красимир Тодоров
Кметски наместник  с. Лелинци, с. Търсино  Венета Тодорова  Венета Тодорова  Венета Тодорова
Кметски наместник с. Ново село, с. Савойски, с. Сажденик, с. Цървена ябълка      
Кметски наместник с. Полска Скакавица  Емил Димитров  Емил Димитров  Емил Димитров
Кметски наместник с. Преколница      
Кметски наместник с. Цървеняно  Виолета Симеонова  Виолета Симеонова  Виолета Симеонова
Кметски наместник с. Раненци  Мирослав Малинов  Мирослав Малинов  Мирослав Малинов
Кметски наместник с. Церовица, с. Кутугерци      
Кметски наместник с. Шипочано, с. Гърбино  Андрей Милев  Андрей Милев  Андрей Милев
Ръководител на звено за вътрешен одит  Николай Иванов  Николай Иванов  Николай Иванов
Вътрешен одитор  Десислава Стойкова  Десислава Стойкова  Десислава Стойкова
Стажант одитор      
ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР  Борислава Харалампиева    
СЕКРЕТАР      
Началник отдел "КУС и ЧР"  Мирослав Миланов  Мирослав Миланов  Мирослав Миланов
Главен експерт "Управление при кризи и ОМП"  Ивайло Чалъков  Ивайло Чалъков  Ивайло Чалъков
Старши специалист "Деловодител"  Ренета Йорданова  Ренета Йорданова  Ренета Йорданова
Старши специалист "Деловодител"  Розалия Чобанова  Розалия Чобанова  Розалия Чобанова
Старши специалист "Деловодител"  Соня Фотева-Владимирова  Соня Фотева-Владимирова  Соня Фотева-Владимирова
Технически сътрудник "Секретар"      
Главен експерт "Информационно обслужване"  Лилия Станкова  Лилия Станкова  Лилия Станкова
Главен експерт "Информационно обслужване"  Мирослава Гаврилова  Мирослава Гаврилова  Мирослава Гаврилова
Главен специалист "Информационно обслужване"      
Главен специалист "Личен състав"  Христина Христова  Христина Христова  Христина Христова
Старши специалист "Охрана на труда и организатор"  Десислава Савова  Десислава Савова  Десислава Савова
Главен специалист "Временна трудова заетост" Даниела Владимирова  Даниела Владимирова  Даниела Владимирова
Директор на дирекция "ФСДБ"  Маргарита Апостолова  Маргарита Апостолова  Маргарита Апостолова
Главен експерт - зам. главен счетоводител  Светла Цолова  Светла Цолова  Светла Цолова
Главен експерт "Бюджет и финанси"      
Старши експерт "Бюджет и финанси"      
Старши счетоводител      
Старши счетоводител  Мирослава Ранчева    
Старши счетоводител  Станислава Борисова  Станислава Борисова  Станислава Борисова
Старши счетоводител  Иванка Павловa  Иванка Павловa  Иванка Павловa
Старши счетоводител  Людмила Кашкина  Людмила Кашкина  Людмила Кашкина
Старши счетоводител  Румяна Райчова    Румяна Райчова
Старши счетоводител  Борислава Стоименова  Борислава Стоименова  Борислава Стоименова
Старши счетоводител  Живка Такова  Живка Такова  Живка Такова
Старши счетоводител-касиер  Антоанета Пенева  Антоанета Пенева  Антоанета Пенева
Старши счетоводител-касиер  Ели Димова  Ели Димова  Ели Димова
Началник отдел "АО и ЕСГРАОН"  Таня Атанасова-Здравкова  Таня Атанасова-Здравкова  Таня Атанасова-Здравкова
Старши специалист "Административно обслужване"  Ева Начова    
Старши специалист "Административно обслужване"  Райна Велинова   Райна Велинова  Райна Велинова
Старши специалист "Гражданска регистрация ЕСГРАОН"  Силвия Веселинова  Силвия Веселинова  Силвия Веселинова
Старши специалист "Гражданска регистрация ЕСГРАОН"  Мариета Илиева  Мариета Илиева  Мариета Илиева
Старши специалист "Гражданско състояние"  Мариета Кашкина-Андонова  Мариета Кашкина-Андонова  Мариета Кашкина-Андонова
Старши специалист "Гражданско състояние"  Елза Първанова    Елза Първанова
Старши специалист "Гражданско състояние"  Ирина Качанска    
Директор на дирекция "Правни дейности и главен юрисконсулт"  Албена Паунова    
Старши юрисконсулт      
Старши юрисконсулт      
Юрисконсулт  Даниела Кръстева    
Юрисконсулт      
Началник отдел "Обществени поръчки"  Десислава Алайкова-Стоева  Десислава Алайкова-Стоева  Десислава Алайкова-Стоева
Главен експерт "Обществени поръчки"  Ганка Рублева  Ганка Рублева  Ганка Рублева
Юрисконсулт  Силвия Петрова  Силвия Петрова  Силвия Петрова
Юрисконсулт      
Юрисконсулт  Ани Шопкина    Ани Шопкина
Началник сектор "Протокол и връзки с обществеността"      
Главен специалист "Протокол"  Ангелина Иванчева  Ангелина Иванчева  Ангелина Иванчева
Главен  специалист "Връзки с обществеността"  Зоя Александрова  Зоя Александрова  Зоя Александрова
Главен експерт "Подпом. и осиг. работата на  Общ. съвет"  Аделина Йорданова Аделина Йорданова  Аделина Йорданова
Началник отдел "Местни приходи"  Биляна Станимирова  Биляна Станимирова  Биляна Станимирова
Старши "Данъчен инспектор"  Марияна Стоянова  Марияна Стоянова  Марияна Стоянова
Старши "Данъчен инспектор"  Соня Христова  Соня Христова  Соня Христова
Старши "Данъчен инспектор"  Десислава Помпулска  Десислава Помпулска  Десислава Помпулска
Старши "Данъчен инспектор"  Цветелина Райчева  Цветелина Райчева  Цветелина Райчева
Юрисконсулт      
Старши специалист "Местни приходи"  Юлия Джонева  Юлия Джонева  Юлия Джонева
Старши специалист "Местни приходи"  Таня Матуска  Таня Матуска  Таня Матуска
Старши специалист "Местни приходи"  Магдалена Цветкова  Магдалена Цветкова  Магдалена Цветкова
Старши специалист "Местни приходи"      
Старши специалист "Местни приходи"  Румяна Кирилова  Румяна Кирилова  Румяна Кирилова
Старши счетоводител  Красимира Кирилова-Панайотова  Красимира Кирилова-Панайотова  Красимира Кирилова-Панайотова
Старши счетоводител  Мила Георгиева  Мила Георгиева  Мила Георгиева
Старши счетоводител-касиер приходи  Маряна Павлова  Маряна Павлова  Маряна Павлова
Старши юрисконсулт  Мартин Скрипкин  Мартин Скрипкин  Мартин Скрипкин
Старши инспектор "Проверка, ревизии и контрол"  Емилия Цветкова  Емилия Цветкова  Емилия Цветкова
Старши инспектор "Проверка, ревизии и контрол"  Людмила Яначкова  Людмила Яначкова  Людмила Яначкова
Старши инспектор "Проверка, ревизии и контрол"  Станислава Николова
   Станислава Николова
Директор на Дирекция "Икономически дейности"  Аделина Йовева  Аделина Йовева  Аделина Йовева
Главен експерт "Разпореждане с общ.собственост"  Капка Йорданова  Капка Йорданова  Капка Йорданова
Главен експерт "Отдаване под наем на общ. собственост"  Галя Милушева    Галя Милушева
Старши специалист "Отчуждаване и продажби"  Гергана Аначкова  Гергана Аначкова  Гергана Аначкова
Старши специалист "Актуване на общ. собсв. и поддърж. на архива"  Елвира Цонева  Елвира Цонева  Елвира Цонева
Старши специалист "Отдаване под наем на общ. собственост"  Ваня Михайлова  Ваня Михайлова  Ваня Михайлова
Главен експерт "Лесничей"  Анелия Алексова  Анелия Алексова  Анелия Алексова
Старши специалист "Отдаване под наем на общ. собств. общ. друж. и предприятия"  Кристина Петрова  Кристина Петрова  Кристина Петрова
Старши специалист "Горски надзирател"  Румен Апостолов  Румен Апостолов  Румен Апостолов
Старши специалист "Горски надзирател"  Николай Николов  Николай Николов  Николай Николов
Старши специалист "Горски надзирател"      
Старши специалист "Горски надзирател"      
Главен експерт "Земеделие"  Екатерина Златанова  Екатерина Златанова  Екатерина Златанова
Старши експерт "Стопански дейности"      
Главен специалист "Стопански дейности"  Теодор Георгиев    Теодор Георгиев
Главен експерт "Организация на транспорта"  Георги Борисов  Георги Борисов  Георги Борисов
Главен експерт "Организация на обществения транспорт"  Даниела Бакалска    
Юрисконсулт  Виктория Стамболийска  Виктория Стамболийска  Виктория Стамболийска
Главен архитект  Стояна Чавдарова  Стояна Чавдарова  Стояна Чавдарова
Началник отдел "Кадастър, регулация и УП"  Йордан Тасев  Йордан Тасев  Йордан Тасев
Главен експерт "Устройствено планиране"  Венцеслав Кръстев  Венцеслав Кръстев  Венцеслав Кръстев
Старши експерт "Кадастър и регулация"  Иво Иванов    Иво Иванов
Старши експерт "Устройство на територията"      
Старши специалист "Поддържане на планове"  Диана Андреева    
Старши специалист "Кадастър и регулация"  Сашка Струканска  Сашка Струканска  Сашка Струканска
Старши специалист "Кадастър и регулация"      
Старши специалист "Кадастър и регулация"      
Старши специалист "Устройствено планиране"  Елена Стоянова  Елена Стоянова  Елена Стоянова
Началник отдел "Инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството"  Надежда Таринска  Надежда Таринска  Надежда Таринска
Старши експерт "Инвестиционно проектиране"      
Главен специалист "Технически архив"  Валентина Бояджиева  Валентина Бояджиева  Валентина Бояджиева
Старши специалист "Технически секретар и секретар на ОбЕСУТ"  Росица Цветкова  Росица Цветкова  Росица Цветкова
Старши специалист "Инвестиционно проектиране"  Елка Златкова-Симеонова  Елка Златкова-Симеонова  Елка Златкова-Симеонова
Старши експерт "Зелена система"  Андрей Димитров  Андрей Димитров  Андрей Димитров
Старши юрисконсулт  Марина Цекова-Христова
 Марина Цекова-Христова  Марина Цекова-Христова
Началник отдел "Контрол по строителството"  Евгения Петрова  Евгения Петрова  Евгения Петрова
Главен експерт "Контрол по строителството"  Йордан Трайков  Йордан Трайков  Йордан Трайков
Главен експерт "Контрол по строителството"  Ели Карамфилова  Ели Карамфилова   Ели Карамфилова 
Старши експерт "Контрол по строит. и въвежд. в експлоатация"  Елена Тодорова
 
Старши специалист "Контрол по строителството"  Райна Спасова  Райна Спасова   Райна Спасова 
Старши специалист "Контрол по строителството"  Антоанета Йорданова  Антоанета Йорданова   Антоанета Йорданова
Старши специалист "Контрол по строителството"  Теменужка Методиева  Теменужка Методиева   Теменужка Методиева 
Старши специалист "Контрол по строителството"  Юлияна Стоименова  Юлияна Стоименова   Юлияна Стоименова 
Началник отдел "Капиталово строителство и екология"  Илиян Фусков  Илиян Фусков   Илиян Фусков 
Главен експерт "Архитектура и строителство"  Емил Кирилов
 Емил Кирилов 
Главен експерт "Архитектура и строителство"  Румяна Стоянова  Румяна Стоянова   Румяна Стоянова 
Главен експерт "Екология"  Ирина Велкова  Ирина Велкова   Ирина Велкова
Старши експерт  "В и К"  Милена Христова  Милена Христова   Милена Христова 
Старши експерт  "Пътно строителство"  Кирил Арнаудов  Кирил Арнаудов   Кирил Арнаудов 
Старши експерт  "Озеленяване"  Велизар Иванов  Велизар Иванов   Велизар Иванов 
Старши експерт  "Електрообзавеждане и електрооборудване"      
Старши специалист "Ценообразуване и ремонтни дейности"  Димитринка Кръстева  Димитринка Кръстева   Димитринка Кръстева
Старши специалист "Екология"  Евгения Дедьова    
Директор на Дирекция "Култура, образование, младежки дейности и спорт"  Нели Петкова  Нели Петкова   Нели Петкова 
Началник отдел "Култура и дух. развитие"  Димитринка Укалска  Димитринка Укалска   Димитринка Укалска 
Старши специалист "Координатор-напр. програми и инф. култ. дейн."  Емануела Дюлгерска-Миланова  Емануела Дюлгерска-Миланова   
Старши специалист "Координатор-направление ХС, читалища"  Слава Соколова  Слава Соколова   Слава Соколова 
Старши специалист "Координатор-направл. реклама и адм. дейност"  Ралица Стойчева  Ралица Стойчева   Ралица Стойчева 
Старши специалист "Координатор-направл. духовно разв. и раб. с подр."  Любляна Начева    Любляна Начева 
Старши специалист "Координатор-направл. култ. инст. прогр. на култ. инст."    
 
Главен експерт "Образование"      
Старши специалист "Организатор ИО"  Татяна Станкова  Татяна Станкова   Татяна Станкова
Старши експерт "Технолог, консултант по храненето"  Анастасия Бояджиева    Анастасия Бояджиева
Старши експерт "Младежки дейности"      
Старши експерт "Спорт"  Стоян Стоянов  Стоян Стоянов   Стоян Стоянов 
Главен експерт "Маркетинг"  Ива Брусарска  Ива Брусарска   Ива Брусарска 
Главен специалист "Лицензиране и категоризиране"  Стоян Дертлийски  Стоян Дертлийски   Стоян Дертлийски 
Старши експерт Туристическа дейност"      
Старши експерт "Публична информация"  Десислава Петрова  Десислава Петрова   Десислава Петрова 
Старши експерт "Туристическа реклама"      
Началник отдел "Планиране и подготовка на проекти"  Мила Иванова  Мила Иванова   Мила Иванова 
Главен  експерт "Планиране и подготовка на проекти"      
Главен  експерт "Планиране и подготовка на проекти"  Лила Бояджиева    Лила Бояджиева 
Главен  експерт "Планиране и подготовка на проекти"  Детелина Фускова    Детелина Фускова 
Старши експерт "Подготовка на проекти"  Елиза Мандалска  Елиза Мандалска   Елиза Мандалска 
Старши експерт "Подготовка на проекти"  Десислава Любенова  Десислава Любенова   Десислава Любенова 
Младши експерт "Технически сътрудник и архив"      
Началник отдел "Социални дейности"  Светослава Макенджиева    
Старши експерт "Социална политика"  Ивона Кирилова  Ивона Кирилова   Ивона Кирилова
Старши експерт "Социални дейности"  Емилия Иванова  Емилия Иванова   Емилия Иванова 
Старши експерт "Социални дейности"  Росица Амзова-Божкова  Росица Амзова-Божкова   Росица Амзова-Божкова 
Старши експерт "Социални дейности и програми"      
Главен специалист "Социални дейности"  Анна Стойнева  Анна Стойнева   Анна Стойнева 
Старши специалист "Социални дейности и програми"  Теменужка Горчовска  Теменужка Горчовска   Теменужка Горчовска 
Началник отдел "Здравеопазване и жилищна политика"  Васил Велинов  Васил Велинов  Васил Велинов
Главен експерт "Жилищна политика"  Галя Вангелова  Галя Вангелова  Галя Вангелова
Старши експерт  "Жилищна политика"  Радостина Георгиева  Радостина Георгиева  Радостина Георгиева
Старши експерт "Здравеопазване"  Любка Караджова-Ковачева  Любка Караджова-Ковачева  Любка Караджова-Ковачева
Главен специалист "Жилищна политика"  Ивета Христова    
Главен специалист  "Общински жилищен фонд"  Десислава Пилитова  Десислава Пилитова  Десислава Пилитова

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт