ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗА ЖИВОТНИ

Приложение № 15

№ по ред

Услуга

Цена /лв./

1.

Общ диагностичен преглед

8.00

2.

Подкожна и мускулна инжекция

1.00

3.

Венозна система

8.00

4.

Сваляне на конци

5.00

5.

Превръзка - обикновена

7.00

6.

Превръзка - шинираща

25.00

7.

Категоризация на пикочен мехур- мъжко животно

20.00

8.

Категоризация на пикочен мехур- женско животно

25.00

9.

Преглед на ухо

4.00

10.

Лечебно почистване на ухо

5.00

11.

(изм. с р. № 384/26.01.2017 г.; изм. с р. 820/31.08.2022 г. на ОбС - Кюстендил) Евтаназия - куче

 

70.00

12.

Промивка на аналните торбички

10.00

13.

Почистване на аналните торбички

6.00

14.

Обработка на рана: 

 

14.1.

- без шев

6.00 – 40.00

14.2.

- с шев

6.00 – 40.00

15.

Издаване на ветеринарномедицински паспорт

5.00

16.

Обезпаразитяване 

 

16.1.

- вътрешно

5.00

16.2.

- външно с препарат

10.00

17.

Обработка на абцес

25.00

18.

Кастрация 

 

18.1.    

 мъжко куче

20.00

18.2.

- женско куче

40.00

19.

(изм. с р. 820/31.08.2022 г. на ОбС - Кюстендил)

Съществуващите цените за залавяне и транспортиране на животни до приюта се отнасят само за границите на гр. Кюстендил.

 

19.1.

- на едри животни

500.00

19.2.

(изм. с р. № 384/26.01.2017 г.; изм. с р. №

820/31.08.2022 г. на ОбС - Кюстендил)

- на дребни животни

 

 

70.00

19.3.

(нова с р. № 384/26.01.2017 г.; изм. с р. №

820/31.08.2022 г. на ОбС - Кюстендил)

Залавяне извън границите на гр. Кюстендил и транспортиране до приюта   

 

 

- на едри животни    

600.00

19.4.

(нова с р. № 384/26.01.2017 г.; изм. с р. №

820/31.08.2022 г. на ОбС - Кюстендил)

Залавяне извън границите на гр. Кюстендил и транспортиране до приюта

 

 

-     на дребни животни   

100.00

20.

Престой за един ден

 

20.1.

- на едри животни

50.00

20.2.

- на дребни животни

20.00

21.

Поставяне на абокат

7.00

22.

Венозна инфузия без апарат

5.00

23.

Вземане на кръвна проба

2.00

24.

Аплициране на лекарствени средства - маточно или ректално

7.00

25.

Клизма

15.00

26.

Изследване на устна кухина, ларингс и фарингс

10.00

27.

Външно, кутанно аплициране - втриване

2.00

28.

Аутопсия на куче

30.00

29.

Подстригване на куче

20.00

30.

Повърхностна (локална) анестезия

5.00

31.

Инфилтрационна анестезия

8.00

32.

Обща наркоза

20.00

33.

Промиване и почистване на ухо

8.00

34.

Операция на ухо (от хематом)

40.00

35.

Операция на умбиликална херния

50.00

36.

Пиометра и оварихистероектомия кучка

120.00

37.

Компрес

5.00

 

Споделете в социалните мрежи:

ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ УСЛУГИ

Приложение № 14

Вид на услугата

Цена лв.

 

ОП „Ученическо хранене”

 

1.

(изм. с р. № 863/27.10.2022 г. на ОбС - Кюстендил.)Цена за едно хранене на учениците, обхванати в целодневна организация на учебния ден  в общинските училища

3.90

2.

Цена на продукция за: учителски персонал; ученици извън целодневна организация на учебния ден; работници и служители на ОП”Ученическо хранене”

10 %  надценка над палната себестойност 

3.

За извършване на външен кетъринг услуги

40 % надценка над пълната себестойност

4.

За ведомствен кетъринг в това число произведена продукция за ДЦДМУФУ „Вяра, надежда и любов”

по  пълна

себестойност на продукцията

5.

За проекти, спечелени по социални програми на държавни агенции и организации, за организиране на детски партита и тържества

30 % надценка над пълната себестойност

6.

За реализиране на готова храна, останала неконсумирана след 17.00 часа, в рамките на същия ден и предлагаща се за вкъщи

20 % надценка над пълната себестойност

7.

За ползване на фурни и друго технологично оборудване за 1 час

10.00

8. 

За определяне на крайни продажни цени в търговските обекти – автомати за храни и напитки, бюфети, барове, сладкарници, ресторанти и други

До 70 % надценка над покупната стойност,

определена на пазарен принцип

9.

(изм. и доп. с Решение № 1052/27.04.2023 г. на ОбС – Кюстендил) 

За обслужване на кетеринг мероприятия за час

10.00

10.

(изм. и доп. с Решение № 1052/27.04.2023 г. на ОбС –

Кюстендил) 

За ползване на детския кът  за деца в Клуб

„Осогово“ 

 

-         за 1 час  такса за 1 дете   

                                          

-         за 2-рия час такса за 1 дете 

  

-         за 3-тия час такса за 1 дете 

 

   

 

 

 

 

2.00 

 

1.50 

 

1.00 

 

 

 

- За ползване на детския кът с аниматор  такса на час

 

5.00  

11.

За аранжиране на зала, двор, обличане на блок маса, обличане на стол и ползване на покривки/за изразходван материал - покривка, лента или метър плат/

 

 

1.00

12.

За ползване на кухненски инвентар и посуда /чинии, чаши, вилици, лъжици и ножове/

0.20  / брой /ден

13.

(нова Решение № 1052/27.04.2023 г. на ОбС – Кюстендил) 

Такса овъртайм за 1 час

 

 

80.00

 

Забележка:

 

 

При счупване на кухненския инвентар и посуда, същите се възстановяват.

 

 

 

 

 

ОП „ЧИСТОТА”

 (отм. с Решение № 740/26.05.2022 г. на ОбС - Кюстендил)

 

 

 

 

 

ОП „ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ” (изм. с Решение №

740/26.05.2022 г. на ОбС - Кюстендил)

 

1.

Пране на спално бельо и дрехи за 1 кг

 

1.1

-обикновена 24ч.

1.70

1.2.

-експресна 8ч.

2.50

2.

Пране на китеници, олекотени завивки и одеяла (за 1 кг)

 

2.1.

-обикновена 24ч.

1.90

2.2.

-експресна 8ч.

2.50

Забележка: Минимално количество пране за таксуване е 4 килограма.

 

Споделете в социалните мрежи:

ЦЕНИ НА УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Приложение № 13

Вид на услугата

Цена в лв.

1. 

(изм. с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС – Кюстендил) Одобряване на проектна документация за поставяне на преместваеми обекти

40.00

2. 

(изм. с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС – Кюстендил) Одобряване на схема за поставяне на преместваем обект

20.00

3.

 Одобряване и съгласуване на инвестиционен проект:

а)

(изм. с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС –

Кюстендил) за нови сгради на основното застрояване

0.5 лв./ кв.м. РЗП, но не по –малко от 100.00 лв.

б)

(изм. с Решение № 481/25.05.2017 г.; изм. с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС – Кюстендил) за преустройство, основен ремонт, реконструкция, делба, въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуващи сгради и постройки

0.5 лв./ кв.м. РЗП, но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 5 000.00 лв.

в)

(изм. с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС – Кюстендил)за сгради от допълващото застрояване, гаражи, селскостопански сгради и складове без търговска дейност

0.50 лв./кв.м. РЗП, но не по-малко от 30.00 лв. и не повече от 2 000.00 лв.

г)

(изм. с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС –

Кюстендил)за линейни обекти

0.20 лв./ л.м., но не по-малко от 100.00 лв.

д)

(изм. и доп. с Решение № 481/25.05.2017 г.;изм. с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС – Кюстендил) за съоръжения и елементи на техническата

инфраструктура с изключение на тези по т. 3, буква „г”

1.00 лв./ кв.м. РЗП, но не по-малко от 100.00 лв. 

е)

(изм. с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС –

Кюстендил)огради

0.20 лв./ л. м., но не по-малко от 50.00 лв.

ж)

за одобряване на комплексни инвестиционни проекти

цените се определят по общия ред и се увеличават с 30 %

з)

(нов. с Решение № 1146/26.07.2023 г. на ОбС – Кюстендил) за жилищни сгради (високо и средно застрояване), финансирани по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд-етап I“

200.00

Забележка: При строеж със смесено предназначение, таксите се изчисляват по отделно за всеки обект

4.

Издаване на Акт за узаконяване

в троен размер от предвидената такса по общия ред по чл.

       

 

 

 

47, ал. 1, т. 8 от наредбата

5.

Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ, съдържащ инвестиционен проект и ПУП

цени с 30 на сто увеличение спрямо дължимите по съставните му части

6.

Презаверка на Разрешение за строеж

на стойност 50% от предвидената такса за издаване на РС по общия ред, съгласно действащата наредба към датата на издаване на заповедта.

7.

Заповед за допълване на разрешение за строеж по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ, Заповед за промяна  на титуляр и др.

на стойност 50% от предвидената такса за издаване на РС по общия ред, съгласно действащата наредба към датата на издаване на заповедта.

8.

(изм. с Решение № 481/25.05.2017 г) Оценка за съответствие на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите от ОбЕСУТ (по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ)

8.1.

разглеждане на инвестиционни проекти за строежи от основното застрояване, техническата инфраструктура и съоръжения

30.00

8.2.

разглеждане на инвестиционни проекти за строежи от допълващото застрояване и огради, както и при повторно разглеждане на проекти, който са върнати за корекции в съответната календарна година

10.00

9.

Участие в съставяне на акт по чл. 170, ал. 2 от ЗУТ

1% от строителната стойност на обекта

10.

Съобщение на инвестиционно намерение /Обявява се на таблото на общината за срок от 14 дни/

20.00

11.

(изм. с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС – Кюстендил)

Разрешително за премахване на дървета по чл. 63, т. 2 от ЗУТ

а)

За дървесна растителност с височина над 1,2 м.

10.00 за 1 брой  дърво

б)

Почистване на масив от саморасли дървесни и храстови фиданки

20.00 за поземлен имот

12.

Участие в съставяне на протокол по чл. 157, ал. 2 от ЗУТ за определяне на линия и ниво

20.00

13.

Проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителна книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването (чл. 159, ал. 3 от ЗУТ)

13.1.

за обекти първа категория  

120.00

13.2.

за обекти втора категория

100.00

13.3.

за обекти трета категория

70.00

13.4.

за обекти четвърта категория

50.00

13.5.

за обекти пета категория

25.00

14.

Разрешаване на изготвяне на план-извадка по чл. 133 от

20.00

 

 

ЗУТ

 

15.

Разрешаване (допускане) на изработване на ПУП

50.00

16.

(изм. с Решение № 481/25.05.2017 г) Произнасяне на

ОбЕСУТ по друго искане на възложител

30.00

17.

Одобряване на проект за ПУП

17.1.

(изм. с Решение № 481/25.05.2017 г) до 3 имота

110.00

17.2.

(изм. с Решение № 481/25.05.2017 г) над 3 имота

 

200.00

18.

Удостоверение и скица по чл. 13, ал. 5 и ал. 6 от ППЗСПЗЗ

80.00

19.

(отм. с Решение № 367/25.02.2021 г. на ОбС – Кюстендил)

 

20.

Акт за непълноти и грешки

20.00

21.

В условията на чл. 150 от ЗУТ - за цялостно проучване за допускане изработване на КПИИ.

150.00

22.

Заверка на екзекутивна документация

20.00

23.

(изм. с Решение № 481/25.05.2017 г) Одобряване на план за безопасност и здраве

15.00

24.

Нанасяне на настъпили промени в кадастралния план - на променена или нова точка

7.00

25.

Нанасяне на настъпили промени в разписния лист на недвижимите имоти - на един имот

10.00

26.

Даване на идентификатор на недвижими имоти за нанасянето им в кадастралния регистър на

идентификаторите и промените им - на един имот

10.00

27.

Предоставяне на списък с координати на подробни точки - за една точка

1 .00 лв. но не помалко от 10.00 лв.

28.

Предоставяне на координати на точки от опорната мрежа с репераж - за една точка

                 1.20

29.

Предоставяне на цифров модел върху магнитен носител

                 20.00

30.

Нанасяне на настъпили промени в регистъра към плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - на един имот

 

10.00

31.

Производство по придобиване на собственост за поземлени имоти или части от тях, попадащи в територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

 

70.00

32.

Производство        по       изменение       на       плана         на

новообразуваните имоти за земи по §4 от ЗСПП

 

70.00

33.

Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешение за строеж за проводи на  инж. инфраструктура

 

 

20.00

34.

Издаване на разрешително за разкопаване на улици и тротоари

ГАРАНЦИЯ  за възстановяване на настилката, лв./кв.м.

За тротоар

За паваж

За асфалтова настилка 

За зелени площи

Без настилка

Забележка: внесената гаранция се възстановява при изпълнени     задължения по        разрешението           за разкопаване

 

 

 

 

80.00

80.00

100.00

50.00

40.00

 

35.

(нова с Решение № 481/25.05.2017 г.) Одобряване и съгласуване на допълнително копие от определените в чл.

144, ал. 1, т. 3 от ЗУТ копия от инвестиционен проект

15.00

36.

(нова с Решение № 481/25.05.2017 г) Одобряване на план за управление на строителните отпадъци

15.00

37.

(нова с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС – Кюстендил) Разрешаване изготвянето на проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил

 

 

 

100.00

38.

(нова с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС – Кюстендил) Одобряване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил

 

 

200.00

 

Споделете в социалните мрежи:

ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОП "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ"

1.

(изм. и доп. с Решение № 931/15.12.2022 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 1022/30.03.2023 г. на ОбС - Кюстендил) За ползване на паркоместа в зони с въведен режим на кратковременно платено паркиране чрез SMS, както и на обособени платени общински паркинги /цени с ДДС/, с изключение на изцяло електрически превозни средства с горивна клетка, които отговарят на изискванията на чл. 24, ал. 3 от НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства.

 

1.1

(изм. и доп. с Решение № 1088/25.05.2023 г. на ОбС - Кюстендил)

При самотаксуване от паркинг-автомат на паркинга, намиращ се на ул. „Яворов“ пред сградата на Общинска поликлиника:

 

 

 

 

а) За първите 30 минути (с ДДС)

0.50

 

б) За 1 час след първите 30 минути (с. ДДС)

1.00

1.2.

(изм. и доп. с Решение № 1088/25.05.2023 г. на ОбС - Кюстендил)

За енин час чрез SMS в зона за кратковременно паркиране (с. ДДС)

 

 

 

       1.00

1.3.

Месечен абонамент

   60.00

1.4.

Годишен абонамент 

600.00

1.5.

За живущи с постоянен адрес в близост до платените зони, ползващи паркоместа в същите зони:

 

1.5.1.

За един месец /без запазено паркомясто/  

5.00

1.5.1.1.

За един месец /без запазено паркомясто/ за втори автомобил

10.00

1.5.2.

За една година /без запазено паркомясто/

50.00

1.5.2.1.

За една година /без запазено паркомясто/ за втори автомобил  

100.00

1.5.3.

За един месец /със запазено място/

60.00

1.5.4.

За една година /със запазено място/

600.00

2.

(изм. и доп. с Решение № 654/29.12.2017 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 931/15.12.2022 на ОбС - Кюстендил) За ползване на платен служебен абонамент по чл.29, ал.1 от Наредбата за организацията и безопасността на автомобилното движение на територията на Община Кюстендил, извън определените с р. №256/31.08.2016г. на ОбС - гр. Кюстендил зони с въведен режим на кратковременно платено паркиране

 

 

2.1.

(изм. и доп. с Решение № 1052/27.04.2023 г. на ОбС – Кюстендил)

Годишен абонамент

 

 

1000.00

2.1.1.

Първа зона

1000.00

2.1.2.

Втора зона

600.00

2.1.3.

Трета зана

600.00

2.1.4.

Четвърта зона

300.00

2.2.

(изм. и доп. с Решение № 1052/27.04.2023 г. на ОбС – Кюстендил)

Месечен абонамент

 

 

100.00

 

2.2.1.

Първа зона

100.00

2.2.2.

Вторя зана

60.00

2.2.3.

Трета зона

60.00

2.2.4.

Четвърта зона

30.00

 

Забележка:

Зоните се определят, съгласно чл. 28, ал. 2.

 

3. 

Ползване на пазарна маса:

 

3.1.

– на месец

4.00

3.2.

- на ден

2.00

4. 

Ползване на зала в поликлиника на ул. “Яворов” № 6, за 1 час

 

4.1.

- зимен сезон

48.00

4.2.

- летен сезон 

24.00

 

 

5.

Ползване на денонощните охраняеми паркинги в рамките на града товарни МПС, ремаркета и автобуси (съгласно чл. 26, ал. 2, т. 1 от Наредбата за организиране безопасността на автомобилното движение на територията на Община Кюстендил)

 

5.1.1.

За престой до 12 часа                              

3.00

5.1.2.

За престой до 24 часа                       

4.00

5.1.3.

Абонамент за 1 месец

60.00

6. 

Предоставяне на Стадион “Осогово” за футболна среща

 

6.1.

- ПФЛ

2 000

6.2.

- Б “РФГ”

1 000

6.3.

- В “РФГ”

500

6.4.

- юноши

300

6.5.

Тренировки на отбори

 

6.5.1.

- на ПФЛ

300

6.5.2.

- на Б “РФГ”

300

6.5.3.

- на В “РФГ”

300

6.5.4.

- юноши старша възраст

200

6.5.5.

- юноши младша възраст

200

7.

Ползване на заседателните и други зали за провеждане на културно-просветни мероприятия:

 

7.1.

- с отопление – за 1 час

60.00

7.2.

- без отопление 

30.00

8. 

Ползване на открита лекоатлетическа писта:

 

8.1.

- за републикански състезания – на час

60.00

8.2.

- за спортни мероприятия на други организации  - на ден

100.00

9.

Ползване на закрита многофункционална зала за 1 час

10.00

10.

Ползване на спортни зали за състезание за 1 час

24,00

11.

(изм. и доп. с Решение № 931/15.12.2022 на ОбС - Кюстендил) Тенис-корт – шамот – на 1 лице за един час

 

5.00

11.1.

Наплитане на ракета на ишлеме

9.00

11.2.

Наплитане на ракета

18.00

12.

Тенис на маса – на час за 1 лице

 

12.1.

Възрастни

3.00

12.2.

Учащи

2.00

13.

За ползване на закрита обща площ по време на панаири – на кв.м. на ден

5.00

14.

отм. с Решение № 927/29.12.2014

 

14.1.

отм. с Решение № 927/29.12.2014

 

14.2.

отм. с Решение № 927/29.12.2014

 

 

14.3.

отм. с Решение № 927/29.12.2014

 

14.4.

отм. с Решение № 927/29.12.2014

 

15.

отм. с Решение № 927/29.12.2014

 

15.1.

отм. с Решение № 927/29.12.2014

 

15.2.

отм. с Решение № 927/29.12.2014

 

15.3.

отм. с Решение № 927/29.12.2014

 

 

Забележки:

1.                  Списъците на спортистите и специалистите, които се освобождават от заплащането на възстановителни процедури се утвърждават от кмета на общината.

2.                  При използване на спортната база не се заплащат услуги в следните случаи:

2.1.            (изм. с . р. № 289829.09.2016 г. на ОбС - Кюстендил) При провеждане на тренировъчна и състезателна дейност от спортните групи от Център за подкрепа на личностното развитие – Обединен детски комплекс град Кюстендил, СУ ”В. Левски” и местните спортни клубове, имащи съдебна регистрация за извършване на обществено – полезна дейност, които сключват договори за ползване на предоставената им спорта база.

2.2.            При провеждане на масови прояви и състезания, включени в общинския спортен календар.

 

 

16.

(доп. с р. № 384/26.01.2017 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 931/15.12.2022 на ОбС - Кюстендил) Освобождаване на принудително задържано МПС чрез използване на техническо средство „скоба“ в зоните за платено кратковременно паркиране

 

 

 

 

20.00

  

16.1.

Принудително преместване на МПС от зона за кратковременно платено паркиране в определен за целта паркинг

                   50.00

16.2.

Преместване на МПС от точка до точка на територията на община Кюстендил, за километър

1.50 лв. /1 лев      и

петдесет стотинки/ за 1 км.

17.

(изм. и доп. с Решение № 931/15.12.2022 на ОбС - Кюстендил) Освобождаване на МПС в момента на задържане за неправилно паркиране

 

 

30.00

18.

(изм. и доп. с Решение № 931/15.12.2022 на ОбС - Кюстендил) Отговорно пазене на репатрирано МПС:

 

18.1.  

до 6 часа след задържането

50.00

18.2.  

за всеки следващ час 

1.00

19.

Ползване на паркомясто на Автогара Кюстендил за автобус за 1 месец

 

42.00

20.

За         ползване         на        автоспирките и          друга             транспортна инфраструктура, на автобус

 

  15.00

21.

(отм. с Решение № 220/15.12.2017 г., доп. с Определение №

29/2018 г. на КАС по адм. д. № 231/2017 г., в сила от 01.02.2018 г.)

 

22.

(отм. с Решение № 220/15.12.2017 г., доп. с Определение №

29/2018 г. на КАС по адм. д. № 231/2017 г., в сила от

01.02.2018 г.)

 

 

23.

Първоначална регистрация на пътно превозно средство със животинска тяга 

 

20.00

24.

Пререгистрация на пътно превозно средство със животинска тяга

 

20.00

25.

Частична подмяна на регистрация на пътно превозно средство със животинска тяга 

 

10.00

 

- подмяна на талон

10.00

 

- подмяна на номера

10.00

 

- подмяна на светлоотразители

10.00

26.

(нов. с р. № 289/29.09.2016 г. на ОбС - Кюстендил)

Вход за обществени тоалетни

 

0.30

 

Забележка: 

(Отм. с Решение № 986/26.03.2015 г.)

 

 

Споделете в социалните мрежи:

ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОП "ОБРЕДЕН ДОМ"

1.

(отм. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил)

 

2.

(изм. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил)

Ползване на голяма зала за помени за 1 час

 

 

– за летен период

8.20

 

 

– за зимен период

15.00

3.

(изм. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил)

Ползване на малка зала за помени за 1 час 

 

 

– за летен период

5.20

 

– за зимен период 

12.00

4.

(изм. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил)

Вадене на кости – от 1 гроб

 

23.00

5.

(изм. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил)

Надписване на кръст

 

6.00

6.

Почистване на единично гробно място:

 

6.1. 

Еднократно 

6.00

6.2.

Абонаментно 

 

6.2.1.

- за три месеца

18.00

6.2.2.

- 6 месеца 

36.00

6.2.3.

- за една година 

72.00

7.

(изм. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил)

Използване на специализиран превоз за погребение

 

 

- за 1 км. в границите на гр.Кюстендил

3.00

 

- за 1 км. извън границите на гр.Кюстендил

1.60

8.

(изм. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил) Транспортна услуга за 1 км.

 

1.50

9.

Нормен престой – за 1 час

2.40

10.

(изм. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил)

Изготвяне на некролози

 

 

- без снимка- оригинал без снимка 

1.20

 

- със снимка - оригинал със снимка 

1.50

 

- оригинал със собствен текст 

2.50

 

- копие на некролог без снимка 

0.25

 

- копие на некролог с една голяма снимка или две малки снимки 

 

0.35

11.

(изм. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил) Изготвяне на цветен некролог за 1 бр.

 

1.50

12.

(изм. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил) Ламиниране на некролог за 1 б.

1.50

13.

Определяне на гробно място

3.60

14.

(изм. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил)

Траурен ритуал в зала

 

25.00

15.

(изм. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил)

Траурен ритуал на гробно място

 

25.00

16.

(изм. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил)

Ползване на ритуална зала на покойника

18.00

17.

(изм. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил)

Изкопаване

 

80.00

18.

(изм. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил)

Спускане – за СМР

10.00

19.

(изм. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил)

Зариване и оформяне 

 

35.00

20.

(изм. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил)

Урнополагане 

 

40.00

21.

(изм. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил)

Изравняване (равненка) на гробно място (за 40-тия ден)

 

8.00

22.

(отм. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил)

 

23.

Осигурителна вноска/право на строеж на гробно място/

 

 

23.1.

- на старо гробно място

4.00

23.2.

- на ново единично гробно място

5.00

23.3.

На двойно гробно място

7.00

24.

Даване на линия за фирми за направа на бетонна рамка на ново гробно място:

 

24.1.

За единично гробно място

5.00

24.2.

За двойно гробно място

7.00

25.

(изм. и доп. с Решение № 1146/26.07.2023 г. на ОбС - Кюстендил) Грижа за покойника:

 

21.1.

Аранжиране на ковчег

20.00

25.2.

Товарене на ковчег

30.00

25.3.

Съхранение в хладилна камера  

1.50

/за 1 час/

25.4.

Обличане на починал

50.00

25.5.

Асистиране по време на погребение

50.00

26. 

Ползване на зала за обреди „Сватба” и „Именуване”

 

26.1.

(изм. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил)

В делничен ден

 

20.00

26.2.

(изм. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил)

В празнични и почивни дни

 

35.00

27.

Обред “Сватба”:

 

27.1.

(изм. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил) - с хор

 

140.00

27.2.

(изм. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил)

- с механична музика

 

90.00

27.3

(изм. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил)

- извън сградата на Обредния дом (без осигурен транспорт)

 

190.00

28.

(изм. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил)

Юбилеен ритуал (златна и сребърна сватба) за една двойка

 

50.00

29.

Групово честване на юбилеен ритуал (за една двойка)

20.00

30.

(изм. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил)

Обред именуване с механична музика

 

25.00

31.

(ново с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил)

Разбиване на бетонна отливка върху гроб 

 

30.00

32.

(ново с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил)

Изкореняване на дърво от гроб 

 

40.00

33.

(ново с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил)

Преместване на кости от един в друг гроб 

 

150.00

34.

(ново с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил)

Ексхумация 

 

200.00

35.

(ново с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил)

Изкореняване на треви и храсти от гроб

 

13.00

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт