Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU

Земеделие

Протокол за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на община Кюстендил може да видите тук.

Обява за провеждане на заседание на комисията по чл.37ж, ал.4 във връзка с чл.37в, ал.1  от ЗСПЗЗ за община Кюстендил може да видите тук.

Протокол за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на община Кюстендил може да видите тук.

Обява във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за 2020/2021 година може да видите тук.

Обява във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за 2020/2021 година може да видите тук.

Днес, 02.07.2020 г. в Община Кюстендил в изпълнение на Решение №319/28.05.2020 г. и Решение №389/18.06.2020 г. на Кюстендилски районен съд и на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади - общинска собственост на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ се събра назначената със Заповед №РД-00-545/01.06.2020 г. на Кмета на Община Кюстендил, комисия в състав: може да видите тук.

Протокол за разпределение на пасища, мери, ливади от ОПФ за индивидуално ползване на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в ИИС на БАБХ може да видите тук.

Предоставяне на 6 броя заповеди на директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Кюстендил, издадени на основание чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ, ведно с одобреното споразумение по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ и карти на ползването за землищага на с. Горна Брестница, с. Гърляно, с. Жиленци, с. Преколница и с. Раненци, както следва

Обява за провеждане на заседание на комисията по чл.37ж, ал.4 във връзка с чл.37в, ал.1  от ЗСПЗЗ за община Кюстендил може да видите тук.

Заповед, на основание чл.37, ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в ИИС на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Богослов, с. Горна Брестница, с. Гърляно, с. Преколница, с. Жиленци и с. Раненци, община Кюстендил за календарната 2020 година се определят комисии в състав както следва

Обява за провеждане на заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на община Кюстендил на 25.09.2019г. от 11.00ч в общинска служба по земеделие- Кюстендил може да видите тук.

Обява за провеждане на заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на община Кюстендил на 13.09.2019г. от 10.00ч в общинска служба по земеделие- Кюстендил може да видите тук.

Заповед относно сключване на споразумения  между собствениците и ползвателите за създаване на на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Кюстендил за стопанската 2018/2019 година може да видите тук.

Приложено, изпращаме Ви 4 /четири/ броя заповеди на директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Кюстендил, издадени на основание чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ, ведно с одобреното споразумение по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ и карти на ползването за землищага на с. Гърляно, с. Преколница, с. Раненци и с. Лозно, както следва

Протокол за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади- общинска собственост на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на  БАБХ за стопанската 2019/ 2020г. може да видите тук.

На основание чл.34 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от общински поземлен имот в срок от 1 до 4 септември се подават заявления по образец в деловодството на Община Кюстендил за ползване под наем на общински земеделски имоти за стопанската  2019/2020 година. Заявлението може да изтеглите тук.

Отдаване на дървесина на корен

Документация по провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект № 20001 в землището на с. Радловци може да видите тук.

Протокол от дейността на комисията, провела явния търг за Обект № 20001 може да видите тук

Заповед за класиране на участниците може да видите тук

Договор на продаване на стояща дървесина на корен за обект №20001 може да видите тук

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Документация по провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект № 19001 в землището на с. Горна Брестница и с. Лозно може да видите тук.

Лесовъдска документация за Обект № 19001

1. подотдели 138 може да видите тук

2. подотдели 343 част 1 може да видите тук

3. подотдели 343 част 2 може да видите тук

4. подотдели 343 част 3 може да видите тук

5. подотдели 344 част 1 може да видите тук

6. подотдели 344 част 2 може да видите тук

7. подотдели 345 може да видите тук

8. подотдели 346 част 1 може да видите тук

9. подотдели 346 част 2 може да видите тук

10. подотдели 349 може да видите тук

11. подотдели 350 може да видите тук

Протокол от дейността на комисията, провела явния търг за Обект № 19001 може да видите тук

Заповед за класиране на участниците може да видите тук

Предавателно- приемателен протокол за обект №19001 може да видите тук

Договор на продаване на стояща дървесина на корен за обект №19001 може да видите тук

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Документация за провеждане на явен търг за продажба на стояща дървесина на корен за Обект №18001 в землището на с. Горна Брестница може да видите тук.

Документация за провеждане на явен търг за продажба на стояща дървесина на корен за Обект №18002 в землището на с. Горна Брестница може да видите тук.

Документация за провеждане на явен търг за продажба на стояща дървесина на корен за обект №18003 в землището на с. Горна Брестница може да видите тук.

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни