Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU

Покана за подаване на проектни идеи за финансиране от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи към Община Кюстендил

На 2 септември 2020 г. Община Кюстендил обявява процедура за набиране на проектни идеи за финансиране от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи към Община Кюстендил. Общият размер на средствата в рамките на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи е  100 000,00 лв.

За отделните проекти, които могат да бъдат финансирани в рамките на предвидения финансов ресурс по схемата, важат следните размери на минималната и максималната стойност:

  • минимална сума на финансова помощ:  1 000,00 лв. с ДДС.
  • максимална сума на финансова помощ:  5 000,00 лв. с ДДС.
  • Бенецифиентите с проектни предложения с искане за БФП на стойност до 2000 лв. с ДДС,  осигурят нефинансов принос /доброволен труд/ към изпълнение на проектните инициативи.

Бенецифиентите с проектни предложения с искане за БФП на стойност между 2000 и 5000 лв. с ДДС, осигуряват собствен финансов принос в размер минимум на 50% от исканата помощ за горницата над 2000 лв. и нефинансов принос /доброволен труд/ към изпълнение на проектните инициативи.

Подробна информация за Изискванията за кандидатстване, както и пълния пакет документи може да изтеглите от тук

Крайният срок за подаване на предложенията е 28 септември 2020 г.

 

кедония може да видите тук

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за Модернизация на железопътна линия Радомир-Гюешево-граница с Република Северна Македония

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за Модернизация на железопътна линия Радомир-Гюешево-граница с Република Северна Македония може да видите тук

Поставяне под закрила на общински вековни гори чрез определянето им със статут „гори във фаза на старост“ в землището на с. Дождевица, с.Жиленци и с.Гюешево, общ.Кюстендил

По предложение на кмета на Община Кюстендил – Петър Паунов, Общински съвет – Кюстендил на свое заседание, проведено на 28.05.2020 г., прие да бъдат поставени под закрила 1690 декара общински вековни гори, чрез определянето им със статут „гори във фаза на старост“ в землището на с. Дождевица, с. Жиленци и с. Гюешево, общ. Кюстендил.
Районът е част от зоните на Натура 2000, а предложението е направено от Сдружение „WWF – Световен фонд за дивата природата, Дунавско-карпатска програма България“ след теренно проучване през периода 2017-2019 г., при което „горите във фаза на старост“ са възприети като девствени гори, представляващи екосистеми със запазена структура и са най-ценни от екологична гледна точка, тъй като са дом на удивително биологично разнообразие. Най-старите гори са с определена възраст от 170 години. В защитените територии не се допуска лесовъдна намеса и добив на дървесина. Отговорността към следващите поколения, налага да защитим това безценно природно наследство, тъй като старите гори, в които не се извършват сечи, обособени като „гори във фаза на старост“ са естествен резервоар за генетичен материал и зона за спокойствие за много видове, чието съществуване е зависещо от горските екосистеми.
Опазването на старите естествени гори е поставено като приоритет в Националната стратегия и в плана за опазване на биологичното разнообразие, както и в Националната стратегия за развитие на горското стопанство в България. Важни са за опазването на водите, предотвратяват ерозията и наводненията, пречистват въздуха и обогатяват почвите, поради което имат огромно значение за хората и за поддържането на среда на живот в условията на климатични промени. За да продължат да предоставят тези жизненоважни екосистемни услуги обаче е необходимо да се предприемат спешни мерки за тяхното опазване.

Списък на местата за разполагане на пунктовете за изкупуване на череши в населените места

Заповед на Кмета на Община Кюстендил РД-00-549/02.06.2020г. относно определяне местата за изкупуване на череши може да видите тук

Списък на местата за разполагане на пунктовете за изкупуване на череши в населените места може да видите тук

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни