ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
Категория: ОБС НАРЕДБИ
Файла:

(Приета с Решение №765/31.01.2011 г. на ОбС-Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 971/25.08.2011 г. на ОбС – Кюстендил;  изм. и доп. с Решение № 174/20.12.2012 г. на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 194/31.01.2013 г. на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 307/30.05.2013 г.; изм. и доп. с Решение №414/29.08.2013г. на ОбС -Кюстендил; изм. и доп. с Решение №537/30.12.2013 г. на ОбС – Кюстендил;изм.и доп. с Решение №605/27.02.2014 г. на ОбС – Кюстендил; доп. с Решение № 723/25.06.2014 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 895/27.11.2014 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 927/29.12.2014 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 986/26.02.2015 г. на ОбС – Кюстендил;изм и доп. с Решение № 1050/30.04.2015 г. на ОбС – Кюстендил; изм и доп. с Решение № 289/29.09.2016 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 384/26.01.2017 г. на ОбС – Кюстендил;изм. и доп. с Решение № 481/25.05.2017 г. на ОбС – Кюстендил; изм. с Решение № 115/03.07.2017 г. на КАС по адм. д. № 85/2017 г., в сила от 02.08.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 550/31.08.2017 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 621/30.11.2017 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 654/29.12.2017 г. на ОбС – Кюстендил; изм. с Решение № 220/15.12.2017 г., доп. с Определение № 29/2018 г. на КАС по адм. д. № 231/2017 г., в сила от 01.02.2018 г.; изм. и доп с Решение № 947/28.12.2018 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с. Решение № 986/28.02.2019 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 122/30.04.2020 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 367/25.02.2021 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС - Кюстендил) изм.с Решение № 655/24.02.2022 г. на ОбС - Кюстендил;изм. и доп. с Решение № 740/26.05.2022 г. на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 863/27.10.2022 г. на ОбС - Кюстендил изм. и доп. с Решение № 931/15.12.2022 г. на ОбС - Кюстендил)

Information
Създаден 2018-02-11
Променено на 2022-12-19
Версия:
Размер 1008.03 KB
Платформа
Тегления 1 424

(Приета с Решение № 70/17.02.2012 г., изм. с Решение № 40/26.07.2012 г., изм. с Решение № 72/ 30.08.2012 г. на Общински съвет Кюстендил, изм. с Решение № 353/ 27.06.2013 г. на Общински съвет Кюстендил;изм. и доп. с Решение №594/27.02.2014 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 102/27.02.2020 г. на ОбС – Кюстендил, изм. с Решение № 214/18.10.2021 г., по адм. дело № 573/2020г. на КАС, в сила от 26.11.2021 г.)

Information
Създаден 2018-02-11
Променено на 2022-01-17
Версия:
Размер 140.27 KB
Платформа
Тегления 474

р. № 953/25.08.2011г.

Information
Създаден 2018-02-11
Променено на 2018-02-11
Версия:
Размер 187.53 KB
Платформа
Тегления 447

Приета с Решение № 1007 /28.03.2019 г. на ОбС - Кюстендил, изм. с реш. №30/ 30.01.2020. на ОбС- Кюстендил, изм. с реш. 338/28.01.2021 г. на ОбС - Кюстендил

Information
Създаден 2019-04-01
Променено на 2021-02-01
Версия:
Размер 214.24 KB
Платформа
Тегления 513

р. № 808/17.03.2011г. изм. и доп. с Решение №192/31.01.2013г., изм. и доп. с р. № 414/29.08.2013г. р. № 534/30.12.2013г.,изм. с Решение №987/28.02.2019 г. на ОбС –
Кюстендил

Information
Създаден 2018-02-11
Променено на 2019-03-01
Версия:
Размер 512.75 KB
Платформа
Тегления 982
Information
Създаден 2018-02-11
Променено на
Версия:
Размер 263.49 KB
Платформа
Тегления 439
Information
Създаден 2021-08-05
Променено на 2022-07-08
Версия:
Размер 420.13 KB
Платформа
Тегления 465

р. № 707/30.09.2010 г. изм. и доп. с р. № 414/29.08.2013г.

Information
Създаден 2018-02-11
Променено на 2018-02-11
Версия:
Размер 260.83 KB
Платформа
Тегления 483

р. № 242/26.09.2008 г., изм с р. № 347/23.12.2008 г., изм. и доп. с р. № 81/29.03.2012г. изм. и доп. с р. № 414/29.08.2013г, изм. с Решение № 147/02.07.2018 г. по адм.д №157/2018 г на КАС, в сила от 25.07.2018г., изм. с Решение № 189/25.09.2018 г. по адм. д. 176/2018 г. на КАС, в сила от 18.10.2018 г.

Information
Създаден 2018-02-11
Променено на 2018-10-18
Версия:
Размер 225.1 KB
Платформа
Тегления 615

р.№ 492/24.09.2009 г. 

Information
Създаден 2018-02-11
Променено на 2018-02-11
Версия:
Размер 48 KB
Платформа
Тегления 411

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517