ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следният кандидат, с окончателен резултат:

Първо място: вх. № 93-00-816/18.04.2024 г.

Споделете в социалните мрежи:

До Емилия Ганчова Станойкова от гр. Кюстендил, ж.к. „Бузлуджа“ бл. 96, вх. Б, ет. 5, ап. 41
                          
Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план -  план за застрояване (ИПУП-ПЗ) и работен устройствен план (РУП) в обхвата на УПИ XI-„За балнеоложки комплекс и СПА център“ и УПИ IX -„За обществено обслужване“ в кв. 294 по плана за регулация на ЦГЧ, гр. Кюстендил.
Възложител на проекта е Емил Ивайлов Христов, гр. Кюстендил.
Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.
Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Сдружение „Балканка” всяка година организира акции в различни части от България, като основното послание, което се опитват да предадат е: „Да върнем живота в реките ...”. Основна мисия на сдружението е опазването на биологичното разнообразие в българските реки, с фокус върху опазване и възстановяване на популациите от балканската(македонската) пъстърва.
Почистването на река Драговищица има за цел и да отбележи Световния ден на мигриращите риби.
Международната общност оценява положително усилията за почистване на една от най-красивите български реки, отбелязвайки събитието като част от организация в световен мащаб и в последствие ще бъде отразено отново на сайта на организацията https://www.worldfishmigrationday.com/
Река Драговищица е в режим „Хвани и пусни“ и подържа популацията на една от най-известните и красиви мигриращи риби- балканската(македонската) пъстърва.
Накратко за организацията:
 – 09:00 – Сборен пункт
 Събираме се при моста в село Драговищица, общ. Кюстендил – 42.373065, 22.652287;
 – 09:20 – Инструктаж на участниците;
 – 09:30 – Разделяне на екипите и раздаване на чували;
 – 10:00 – Начало на почистването;
 – 13:30 – Чувалите трябва да се изнесат на удобно за извозване място посочено от отговорниците по пунктове.
Събраният боклук ще се извози по съгласувана с Община Кюстендил схема.
Реката ще бъде разделена предварително на пунктове, като всеки пункт ще има отговорник, който ще държи връзка с главния организатор.
„Тъй като ще чистим река, който има ботуши или гумен гащеризон да ги носи. Кепове с дълга дръжка или помощен инструмент също би бил от полза. Който няма, по брега има достатъчно боклуци.
Чувалите, ръкавиците и извозването на боклука са наша грижа, от вас искаме да дойдете, да си вземете най-доброто настроение и да свършим хубава работа за една от „перлите“ в района.
Вземете си, ако искате сандвич и вода, защото събитието ще приключи чак в ранния следобед. Ние също ще осигурим известно количество.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Правилник за организацията , дейността и управлението на общински фонд за подкрепа на местни самоинициативи. Проектът и мотивите към него.

Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1.

Срокът за провеждане на обществени консултации е след 14 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за нормативните актове на Общинския съвет.

Споделете в социалните мрежи:

Конкурсна комисия определена със Заповед № РД-00-824/08.05.2024 година на Кмета на Община Кюстендил реши :
Допуснатият кандидат следва да се явя за решаване на тест на 21.05.2024 г. от 09.00 ч. в административната сграда на община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ № 1, заседателна зала ет. 2.

Интервюто с успешно издържалият теста кандидат ще се проведе на 21.05.2024 г. в 11.00 ч. на посочени по – горе адрес.

Система за определяне на резултатите от конкурса:

1.Коефициентите при формиране резултатите от конкурса:
-за тест – коефициент 4;
-за интервюто – коефициент 5.

2.Начина за формиране на резултатите от конкурса:
Кандидатите решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на останалите кандидати.

Конкурсната комисия  одобрява следната система за определяне на резултатите от теста:
•Всеки един от трите варианта на тест съдържа 20 /двадесет/ въпроса, верните отговори на всеки въпрос се оценяват с по 1 /една/ точка. Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е 20 /двадесет/.
•До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 13 /тринадесет/ точки при решаването на теста.
•Продължителността на интервюто е до 20 минути.
•    При провеждане на интервюто комисията определи минимален резултат „4“ /четири/, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 6 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС. Общият резултат от интервюто е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия.
•Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените по т. 1 коефициенти.

Всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на  интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kyustendil.bg.
Настоящият протокол се състави и подписа от комисията на 10.05.2024 г.

Споделете в социалните мрежи:

      Българска федерация спорт за всички организира за 31-ви път Национална спортна проява Световен ден на предизвикателството‘2024, с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта, по „Програма за развитие на спорта за всички“. Проявата е част и в изпълнение на Националната програма за физическа активност и развитие на българското население „БУЛФАР’2021-2024”. Световният ден на предизвикателството е кампания от програмата на Международната асоциация спорт за всички ТАФИСА.
ПРОЯВАТА Е ПОСВЕТЕНА НА 17 МАЙ - ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ.
      Национална  кампания Световен ден на Предизвикателството 2024 цели да насърчи и популяризира системните занимания с физически упражнения и спорт и тяхната роля за здравето, добрата форма, работоспособността и дълголетието на хората, независимо от тяхната  възраст, пол, социален и здравен статус. В проявата могат да вземат участие всички желаещи, чрез практикуване на даден вид спорт или конкретна двигателна активност поне 15 минути без прекъсване, в зависимост от собствените физически възможности.
На 18.05.2024 г. в лесопарк „Хисарлъка" от 10:30 ч. /на сцена "Базилика"/ ще се проведе „Зелено семейно приключение" организирано от Обединен детски комплекс съвместно с Община Кюстендил. Спортният празник е посветен на Деня на българския спорт – 17 май. Събитието ще представи различни спортни активности поне 15 минути без прекъсване, в зависимост от физическите възможности: обща физзарядка на участниците; разходка в лесопарк „Хисарлъка“ по определен маршрут, подходящ за деца и възрастни, включващ известната в миналото „Пътека на здравето“, като дължината на трасето е около 2 км.; спортни игри и др. Могат да участват деца и родители, като деца над 12 години могат да участват и самостоятелно.
      Това е една възможност за участие в  индивидуални или отборни спортни занимания и тренировки. В събитието могат да се включат начинаещи, активно спортуващи, хора от различни възрастови групи и хора в неравностойно положение.  Нашето желание е да предоставим съвместно един прекрасен и незабравим спортен ден на всички желаещи, които приемат спорта за предизвикателство, където е важно участието, а не победата.  
Присъединете се към инициативата на Българска федерация спорт за всички  – Световен ден на предизвикателството 2024 г. - спортувайте, забавлявайте се, усетете удоволствието от спорта.

Споделете в социалните мрежи:

ДО
МИРА МИТОВА, ЯНКО МИЛАНОВ, ТАСЕ МОМЧИЛОВ,ИСКРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА,СТОЯН КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ,САША ЦВЕТКОВ, АЛЕКСАНДАР САМАРДЖИЙСКИ, БОЯН ГЕОРГИЕВСКИ, ЕЛЕНА МЛАДЕНОВИЧ,ТОНИ ВЕЛИЧКОВСКИ, МИЛЕНА НАЦЕВА и СТЕФАН САНДЕВ
с адм.адрес: гр. Кюстендил, ул.“Манастирска“№5А
и
ГОЦЕ СТОЙМЕНОВ И ГОРАНЧО СТОИЛЕВ
с адм.адрес:гр.Кюстендил, ул.“Спартак“№47

На основание чл.26,ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс/АПК/,Ви уведомяваме,че във връзка с постъпила молба  с вх.Рег.№-94-00-2426/07.05.2024г. от собствениците  на имот с административен адрес: гр.Кюстендил, ул.“Манастирска“ №5А и молба с вх.Рег.№94-00-2427/07.05.2024г. от собственика на имот с административен адрес: гр.Кюстендил, ул.“Спартак“ №47, е започната процедура по чл.99б от Закона за гражданската регистрация/ЗГР/.
На основание чл.34,ал.1и ал.3 във връзка с чл.35 от  АПК,в 3-дневен срок от обявяване на настоящото уведомление  можете да се запознаете с документите по административната преписка, както и да направите писмени искания и/или възражения в 7-дневен срок  в сградата на Община Кюстендил ,пл.“Велбъжд“ №1, стая №28,дирекция „АО“. При непредставяне в указания срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи нови факти и обстоятелства, различни от приложените по преписката, процедурата по чл.99б от ЗГР ще продължи.

Споделете в социалните мрежи:

Покана за стартова пресконференция по проект „Младежки център Кюстендил – ключов фактор за по-добро бъдеще“, Договор № BG-RRP-1.008-0006-C01 Национален план за възстановяване и устойчивост, стълб 1 „Иновативна България” компонент 1 „Образование и умения” Инвестиция 4: „Младежки центрове”
Община Кюстендил има удоволствието да Ви покани на стартова пресконференция за представяне на дейностите по проект „Младежки център Кюстендил – ключов фактор за по-добро бъдеще“.
Събитието е в изпълнение на дейностите по проекта, финансиран с Договор № BG-RRP-1.008-0006-C01 по Националния план за възстановяване и устойчивост, стълб 1 „Иновативна България” компонент 1 „Образование и умения” Инвестиция 4: „Младежки центрове”.
Пресконференцията ще се състои на 29.04.2024 г. от 15:00 ч. в заседателната зала на Община Кюстендил.
Каним всички желаещи да присъстват на събитието!

Споделете в социалните мрежи:

Център за работа с деца на улицата „Kокиче“  определя график за събеседване с допуснатите кандидати, както следва:

ДАТА

КАНДИДАТ

ЧАС

24.04.2024 г. (сряда)

1.

24.04.2024г.

 Вх.№31/10.04.2024г.

15.10 ч.

 2.

 24.04.2024г.

 Вх.№47/17.04.2024г.

15.20 ч.

 3.

 24.04.2024г.

 Вх.№33/10.04.2024г.

15.30 ч.

 4.

 24.04.2024г.

 Вх.№48/17.04.2024г.

15.40 ч.

5.

 24.04.2024г.

 Вх.№50/17.04.2024г.

15.50 ч.

 6.

 24.04.2024г.

 Вх.№41/16.04.2024г.

16.00 ч.

7.

 24.04.2024г.

 Вх.№53/18.04.2024г.

16.10 ч.

 8.

 24.04.2024г.

 Вх.№40/16.04.2024г.

16.20 ч.

 9.

 24.04.2024г.

 Вх.№29/08.04.2024г.

16.30 ч.

 10.

 24.04.2024г.

 Вх.№49/17.04.2024г.

16.40 ч.

11.

 24.04.2024г.

 Вх.№36/12.04.2024г.

16.50 ч.

 Събеседването ще се проведе на 24.04.2024 г. /сряда/ в сградата на Община Кюстендил – Кабинет 45

Споделете в социалните мрежи:

Страница 1 от 68

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт