ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИ И КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО

СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИ И КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО

проект „Патронажна грижа + в Община Кюстендил”, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал“, представяме на Вашето внимание следното класиране:


І. КАНДИДАТИ ЗА  РЪКОВОДИТЕЛ:

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ” ТРУДОВ ДОГОВОР СЕ СКЛЮЧВА С ЛИЦЕТО, КЛАСИРАНО НА 1 - ВО МЯСТО.

№     КАНДИДАТИ    Точки
   1.    Добриела Славчова Моравска    18 т.
 2.    Людмила Георгиева Александрова    15 т.
 3.    Константина Цекова Цекова    14 т.
4.    Анна Брайкова Ангелова    12 т.


ІІ.  КАНДИДАТИ ЗА  ПСИХОЛОГ:

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПСИХОЛОГ” ТРУДОВ ДОГОВОР СЕ СКЛЮЧВА С ЛИЦЕТО, КЛАСИРАНО НА 1 - ВО МЯСТО.

№     КАНДИДАТИ    Точки
1.    Боянка Бисерова Георгиева    16 т.
2.    Венко Методиев Иванов    15 т.


ІІІ.  КАНДИДАТИ ЗА  МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ:

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ” ТРУДОВ ДОГОВОР СЕ СКЛЮЧВА С ПЪРВИТЕ ПЕТ КАНДИДАТА.

№     КАНДИДАТИ    Точки
1.    Албена Руменова Гавраилова    16 т.
2.    Венета Димитрова Атанасова    15 т.
3.    Елина Стоицова Йорданова    14 т.
4.    Лилия Стоицова Йорданова    13 т.
5.    Даяна Бисерова Василева    12 т.
6.    Стефанка Стоянова Тодорова-Любенова    11 т.
7.    Павлина Василева Петрова    10 т.
8.     Лиляна Димитрова Павлова     10 т.


IV. КАНДИДАТИ ЗА КИНЕЗИТЕРАПЕВТ:

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „КИНЕЗИТЕРАПЕВТ” ТРУДОВ ДОГОВОР СЕ СКЛЮЧВА С ЛИЦЕТО, КЛАСИРАНО НА 1 - ВО МЯСТО.

№     КАНДИДАТИ    Точки
1.    Йордан Бойчов Димитров    17 т.
2.    Милена Николаева Кирилова    14 т.


V. КАНДИДАТИ ЗА СОЦИАЛЕН МЕДИАТОР:

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН МЕДИАТОР” ТРУДОВ ДОГОВОР СЕ СКЛЮЧВА С ПЪРВИТЕ ШЕСТ КАНДИДАТА.

№     КАНДИДАТИ    ТОЧКИ
1.        Валя Петкова Чомакова    18 т.
2.        Нели Красимирова Георгиева    16 т.
3.        Ива Мирославова Иванова    15 т.
4.        Катя Емилова Ангелова    14 т.
5.        Искра Стойнева Григорова    14 т.
6.        Ивона Емилова Добринова    13 т.
7.        Василка Стоянова Десподова    11 т.
8.        Екатерина Павлова Василева    11 т.
9.        Елена Симеонова Андонова    10 т.
10.        Албена Йорданова Стоименова    10т.
11.        Верка Методиева Кръстанова    10т.
12.        Ирена Стоянчова Бонева    10т.
13.        Мариана Василева Миронова    10т.
14.        Мария Иванова Петрова    10т.
15.        Румяна Стоилова Тренева    10т.
16.        Светлана Богданова Савова    10т.
17.        Валентин Викторов Стоянов    10т.
18.        Димитър Кирилов Куков    10 т.


IV. КАНДИДАТИ С ОТКАЗ ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩО УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА, ЗА КОЯТО КАНДИДАТСТВАТ:

№     КАНДИДАТИ    МОТИВИ
1.    Оля Димитрова Николова    Подадено заявление за отказ от продължаващо участие в класирането за длъжността, за която кандидатстват.

2.    Люба Кирилова Георгиева    Подадено заявление за отказ от продължаващо участие в класирането за длъжността, за която кандидатстват.

3.    Снежанка Борисова Зарева    Подадено заявление за отказ от продължаващо участие в класирането за длъжността, за която кандидатстват.

4.    Диана Димитрова Димитрова    Подадено заявление за отказ от продължаващо участие в класирането за длъжността, за която кандидатстват.V. НЕЯВИЛИ СЕ КАНДИДАТИ:  

№     КАНДИДАТИ
1.    Диана Димитрова Веселинова
2.    Марина Ивановна Васева
3.    Зоя Димитрова Милева
4.    Людмила Асенова Младенова
5.    Юлиян Янчев Костадинов


В случай, че лицето откаже да сключи договор или не започне работа в законоустановения срок,  договор се предлага на кандидата, следващ в Списъка с оценените и класирани кандидати.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Прочетена 193 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517