ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Община Кюстендил обява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински помещения, терени и съоражения

Със Заповед №РД-00-558/17.05.2021г. на Кмета на Община Кюстендил на 27.05.2021 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните общински помещения, терени и съоръжения при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1.Терен в гр.Кюстендил, ПИ 41112.500.1905 по КККР на гр.Кюстендил с площ 47,60 м2 за разполагане на павилион предназначен за кафе и закуски (съгласно одобрена схема №7 от 04.02.2021г.) с начална тръжна цена 3,70 лева/м² на месец без ДДС.

2.Терен в гр.Кюстендил на ул. „Демокрация“ пред Окръжна поликлиника с размери 0,80/1,20м2 за разполагане на вендинг автомат за пакетирани стоки и студени напитки (съгласно одобрена схема №10/09.02.2021г.) с начална тръжна цена 45,00 лева/м² на месец без ДДС.

3.Помещение в гр.Кюстендил, ул.“Цар Освободител“ №19, част от сграда с идентификатор 41112.504.1323.1, /сладкарница „Шампиони“/ площ 350,00м2 за сладкарница, с начална тръжна цена 1 350,00 лв. на месец без ДДС.

4.Преместваемо съоръжение-павилионен тип за промишлени стоки №6 в гр.Кюстендил, на ул.”Димитър Пешев” с площ 4,50 м² при начална тръжна цена 6,25 лева/м² на месец без ДДС. 

5.Преместваемо съоръжение-павилионен тип за промишлени стоки №9 в гр.Кюстендил, на ул.”Димитър Пешев” с площ 4,50 м² при начална тръжна цена 6,25 лева/м² на месец без ДДС. 

Цената за складова и помощна площ е 35% от цената за търговска площ.

Достигнатите на публичния търг цени подлежът на облагане с ДДС.

За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.

При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 03.06.2021 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.

Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.

Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 26.05.2021 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 02.06.2021 година.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 936 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт