ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Община Кюстендил обява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение и терени

Със Заповед №РД-00-847/05.07.2021г. на Кмета на Община Кюстендил на 21.07.2021 година от 09,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение и терени при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1.Помещение за производство и продажба на закуски /№10/, находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.1129.7, адрес: гр.Кюстендил на площад “Първи май“, състоящо се от 20,00 м2 търговска площ и 17,50 м2 с начална тръжна цена от 8,95 лева/м2 на месец без ДДС.

2.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №1 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

3.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №2 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

4.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №3 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

5.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №4 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

6.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №5 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

7.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №6 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

8.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №7 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

9.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №8 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

10.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №9 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

11.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №10 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

12.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №11 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

13.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №12 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

14.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №1 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

15.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №2 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

16.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №3 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

17.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №4 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

18.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №5 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

19.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №6 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

20.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №7 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

21.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №8 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

22.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №9 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

23.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №10 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.

При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 28.07.2021 година от 09,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.

Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.

Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 20.07.2021 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 27.07.2021 година.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 827 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт