Печат на тази страница

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите „юрисконсулт“ и „старши юрисконсулт“ в отдел „Правни дейности“ при Дирекция „Правни дейности и обществени поръчки” - Общинска администрация - Община Кюстендил

Допуснати до конкурс кандидати за длъжността „юрисконсулт“

  1. Вх. № 94-00-3051/24.08.2021 г.
  2. Вх. № 94-00-3108/27.08.2021 г.

Недопуснати до конкурс кандидати за длъжността „юрисконсулт“- НЯМА

Допуснати до конкурс кандидати за длъжността „старши юрисконсулт“

  1. Вх. № 94-00-3107/27.08.2021 г.
  2. Вх. № 94-00-3228/27.08.2021 г.

Недопуснати до конкурс кандидати за длъжността „старши юрисконсулт“- НЯМА

Прочетена 113 пъти