ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Списък с допустими и недопустими

Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Кюстендил“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал“, представяме следното:


I. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕТО:

№ ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ МОТИВИ
1. Даря Милчева Иванова Отговаря на изискванията
2. Мария Йорданова Вучкова Отговаря на изискванията
3. Красимир Пенев Митов Отговаря на изискванията
4. Инж. Маруся Симеонова Богданска Отговаря на изискванията
5. Анелия Мишкова Иванова Отговаря на изискванията

 

Прочетена 163 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517