ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Класиране на оценените кандидати в 3 бр. „център за грижа за лица с умствена изостаналост“, с. Вратца

КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ

За персонал в социалните услуги 3 бр. "Център за грижа за лица с умствена изостаналост" и „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ по проект „Нова грижа за хората с увреждания в община Кюстендил”, Договор № BG05M9OP001-2.090-0011-С01 процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – ЕТАП 2 – предоставяне на новите услуги“, финансиран от
 Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020


І. КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ В 3 БР. „ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ“, С. ВРАТЦА

Социален терапевт
№       ИМЕ НА КАНДИДАТА                  ТОЧКИ
1.        Даниела Стефанова Борова         12
2.        Димитринка Веркова Стоянова     12
3.        Жана Райчова Алексова              12
4.        Здравка Якимова Якимова            12
5.        Мая Силвиева Иванова                10
6.        Вяра Василева Костадинова        10
7.        Зоя Живкова Илиева                  10
8.        Нели Изидарова Манкина            10
9.        Гюлка Кирилова Йорданова          9
10.        Елена Драганова Иванова           8


І І. КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ  КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С РАЗЛИЧНА ФОРМА НА ДЕМЕНЦИЯ“

Социален терапевт
№    ИМЕ НА КАНДИДАТА         ТОЧКИ
1.    Таня Тодорова Василева       9
2.     Мая Силвиева Иванова         6           В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Прочетена 237 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517