ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до събеседване и график

 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ И ГРАФИК
          
  По проект „Нова грижа за хората с увреждания в община Кюстендил”, Договор № BG05M9OP001-2.090-0011-С01 процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – ЕТАП 2 – предоставяне на новите услуги“, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020


І. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ   

№    ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
    ДЛЪЖНОСТ     МОТИВИ
1.        Валентина Милчова Соколова    Социален терапевт ЦГЛУИ      Отговаря на изискванията
2.        Даниела Стефанова Борова    Социален терапевт ЦГЛУИ         Отговаря на изискванията
3.        Димитринка Веркова Стоянова    Социален терапевт ЦГЛУИ    Отговаря на изискванията
4.        Жана Райчова Алексова    Социален терапевт ЦГЛУИ              Отговаря на изискванията
5.        Здравка Якимова Якимова    Социален терапевт ЦГЛУИ            Отговаря на изискванията
6.        Елена Драганова Иванова    Социален терапевт ЦГЛУИ            Отговаря на изискванията
7.        Соня Здравчова Борисова    Социален терапевт ЦГЛУИ            Отговаря на изискванията
8.        Таня Тодорова Василева    Социален терапевт ДЦ                  Отговаря на изискванията
9.        Мая Силвиева Иванова    Социален терапевт ЦГЛУИ и ДЦ        Отговаря на изискванията
10.        Вяра Василева Костадинова    Социален терапевт ЦГЛУИ       Отговаря на изискванията
11.        Зоя Живкова Илиева    Социален терапевт ЦГЛУИ и ДЦ         Отговаря на изискванията
12.        Нели Изидарова Манкина    Социален терапевт ЦГЛУИ          Отговаря на изискванията
13.        Гюлка Кирилова Йорданова    Социален терапевт ЦГЛУИ       Отговаря на изискванията

ІІ. НЕ ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА СЪОТВЕТНАТА ДЛЪЖНОСТ
Няма
III. КОМИСИЯТА ОПРЕДЕЛЯ ГРАФИК ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ, КАКТО СЛЕДВА:
№    ДАТА    КАНДИДАТ
    ЧАС
1.        29.09.2021    Валентина Милчова Соколова    09.00 ч.
2.        29.09.2021    Даниела Стефанова Борова       09.10 ч.
3.        29.09.2021    Димитринка Веркова Стоянова   09.20 ч.
4.        29.09.2021    Жана Райчова Алексова            09.30 ч.
5.        29.09.2021    Здравка Якимова Якимова          09.40 ч.
6.        29.09.2021    Елена Драганова Иванова          09.50 ч.
7.        29.09.2021    Соня Здравчова Борисова          10.00 ч.
8.        29.09.2021    Таня Тодорова Василева           10.10 ч.
9.        29.09.2021    Мая Силвиева Иванова              10.20 ч.
10.        29.09.2021    Вяра Василева Костадинова    10.30 ч.
11.        29.09.2021    Зоя Живкова Илиева               10.40 ч.
12.        29.09.2021    Нели Изидарова Манкина         10.50 ч.
13.        29.09.2021    Гюлка Кирилова Йорданова     11.00 ч.


Събеседването ще се проведе по обявения график в
 сградата на Община Кюстендил, кабинет 45.

Неявилите се кандидати отпадат от участие по проекта.

Прочетена 210 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517