ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински помещения

     Със Заповед № РД-00-1613/10.12.2021 година на Кмета на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 22.12.2021 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил за отдаване под наем на общински помещения при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество както следва:
1. Помещение - склад находящ се в гр.Кюстендил, ул.“Константинова баня“ №5 с площ 17,00 м² с начална тръжна цена 2,10 лв./м² на месец без ДДС.
2. Помещение - гараж находящ се в с. Коняво, общ.Кюстендил в сградата на здравната служба с площ 18,60 м² с начална тръжна цена 1,10 лв./м² на месец без ДДС.
3. Помещение за приготвяне  и продажба на храна за вкъщи и скара на дървени въглища /№10/ находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.1129.7, с адрес: гр.Кюстендил, площад “I-ви май“, състоящо се от 37,50 м2, от които 20,00 м2 търговска площ и 17,50 м2 складова площ с начална тръжна цена от 8,95 лв./м2 на месец без ДДС.
4. Помещение за магазин за продажба на хранителни стоки /№12А/, находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.1129.5 с адрес: гр.Кюстендил на площад “I-ви май“, състоящо се от 8,06 м2 търговска площ и 14,17 м2 складова площ с начална тръжна цена от 7,40 лв./м2 на месец без ДДС.
    Цената за складова и помощна площ е 35% от достигнатата на търга цена за търговска площ на съответния обект.
    Достигнатите на публичния търг цени подлежът на облагане с ДДС.
    За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
    При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 30.12.2021 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
    Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 21.12.2021 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 29.12.2021 година.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се заплаща на касата на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 639 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт