ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление за обществено обсъждане на Частично изменение на действащ ОУП и ПУП-ПЗ на Община Кюстендил

Постъпила е молба на възложителите "ЕВРОДИЗАЙН-2" ЕООД и "СБМ РЕВОЛФ" ЕООД за промяна на предназначението на земеделски имот в землището на с. Ръсово за неземеделски нужди с цел реализиране на инвестиционно намерение - изграждане на "фотоволтаична централа". Обявлението може да видите тук.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517