Печат на тази страница

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на подбор на персонал за „Център за активно включване”

Във връзка с Административен договор BG05М9ОР001-2.005-0032-С01 за изпълнение на проект „Равни възможности” по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

 

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за

 „Център за активно включване”

за следните длъжности:

 

  1. Социален работник – 2 щ. бр.;
  2. Психолог - 1 щ. бр.;

Професионален консултант – 2 щ. бр.

 

Повече информация и необходимия пакет документи може да видите тук.

Прочетена 1181 пъти