ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински помещения

Със заповед № РД-00-287/14.03.2022 година на Кмета на Община Кюстендил на 30.03.2022 година от 10,00часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Кюстендил и одобрена схема за поставяне на рекламно – информационни елементи, съгласно Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Кюстендил.

I. За отдаване под наем на общински терени и помещения:
1. Сектор №2 – търговци с регистрирани фирми за продажба на плодове и зеленчуци – за отдаване под наем на 3 /три/ броя преместваеми съоръжения /маса/ с номер №1, №2 и №4 съгласно схема, за продажба на плодове и зеленчуци, находяща се в УПИ VІІІ, кв.257, ул. ”Харковска” по плана на гр. Кюстендил – 3,70 м2 площ на масата и 0,81кв.м. складова, с начална тръжна цена 25,00 лева/м2 за търговска площ на месец без ДДС.
2. Помещение в гр. Кюстендил, ул.“Колушко дере“ с площ 20,00 м2 търговска площ и 80,00 м2 складова площ за магазин за хранителни стоки с начална тръжна цена 5,10 лева/м2 без ДДС на месец.

II. За отдаване под наем на следните общински терени за поставяне на рекламно – информационни елементи - билборд:
1.Терен в гр.Кюстендил  на  ул. „П. Ников” срещу ЧЕЗ за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №55 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
2.Терен в гр.Кюстендил на ул. „Петър Берон” – срещу складовете за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №66 с начална тръжна цена  150 лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
3.Терен в гр.Кюстендил на ул. „Цар Освободител” и ул. „Осоговска” под казармите за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №40 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
4.Терен в гр.Кюстендил на ул. „Цар Освободител” и ул. „Нов живот” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд  позиция №45 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
5.Терен в гр.Кюстендил ъгъла на ул. „Хаджи Димитър” и ул. „Александър Димитров”
за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №62 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
6.Терен в гр.Кюстендил ул. „Македония”, зелената площ м/у платната срещу магазин „Кауфланд” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №25 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
7.Терен в гр.Кюстендил - ул. „Гороцветна” зад театъра за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №52 с начална тръжна цена  200лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
8.Терен в гр.Кюстендил -  ул. „Гороцветна” пред закусвалня „Рибката” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №65 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
9.Терен в гр.Кюстендил югозападния ъгъл на ул. „Македония” и ул. „Гороцветна” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №59 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
10.Терен в гр.Кюстендил северния ъгъл на ул. „Бузлуджа” и ул. „Хаджи Димитър” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №46 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
11.Терен в гр.Кюстендил западния ъгъл на ул. „Александър Стамболийски” с ул. „Цар Освободител” – срещу „Млечния бар” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №29 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
12.Терен в гр.Кюстендил юго-западния ъгъл на ул. „Гороцветна” с ул. „Цар Освободител” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №64 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
13.Терен в гр.Кюстендил южната страна на ул. „Г. С. Раковски” – преди кръговото на плажа за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №39 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
14.Терен в гр.Кюстендил северната страна на ул. „Г. С. Раковски” – в кръговото на плажа за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №44 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
15.Терен в гр.Кюстендил  ъгъла на ул. „Цар Освободител” с ул. „Цар Борис” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №50 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
16.Терен в гр.Кюстендил на ул. „Цар Освободител” под паметника на Ильо Войвода за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №42 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
17.Терен в гр.Кюстендил на ъгъла ул. „Хаджи Димитър” и ул. „Цар Симеон I” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №38 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
18.Терен в гр.Кюстендил на ъгъла ул. „Хаджи Димитър” –  кръговото на м.„Фантастико” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №4 с начална тръжна цена 200лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
19.Терен в гр.Кюстендил на ъгъла ул. „Хаджи Димитър” и ул. „Цар Освободител” кръговото на м.„Фантастико” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №48 с начална тръжна цена 200лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
20.Терен в гр.Кюстендил на входа от Дупница - ъгъла с ул. „Цар Самуил” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №43 с начална тръжна цена 200лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
21.Терен в гр.Кюстендил на входа от София - ул. „Цар Освободител”пред КЗК за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №61 с начална тръжна цена 200лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
22.Терен в гр.Кюстендил на ул. „Цар Освободител” между бензиностанцията и пътното за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №60 с начална тръжна цена 200лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
    
      Цените са съобразени с Приложение №1 за наем на рекламно – информационни елементи към чл.24, ал.5 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Кюстендил, приета с Решение №767/31.07.2014г. на Общински съвет - Кюстендил.
За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
      При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 06.04.2022 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
Достигнатите на публичния търг цени подлежът на облагане с ДДС.
Цената за складова и помощна площ за обекти с №1 и №2 е 35% от цената за търговска площ.

Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 29.03.2022 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 05.04.2022 година.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 1098 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт