ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община Кюстендил.

  • 10 Мар 2022

 Справка, по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по проект на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община Кюстендил.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община Кюстендил, заедно с мотивите към него, е публикуван на 21.01.2022 година на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища.

В 30-дневния срок за обществени консултации по чл. 26, ал. 4 изр. второ от Закона за нормативните актове са постъпили следните предложения и становища по изработения проект:

 

  1. Промяна на предназначението на преместваем обект без промяна на функционалното разпределение по одобрената проектна документация, въз основа на която е поставен обекта, се извършва след издаване на разрешение за поставяне от главния архитект на Община Кюстендил, при наличие на писмено искане и представени приложимите положителни становища от съответните компетентни органи относно спазване на изискванията, определени с нормативен акт за новото предназначение. Издаденото разрешение за поставяне по този ред, важи до края на срока на предходното разрешение, издадено за обекта по одобрената проектна документация.

Мотиви: С изменението на ЗУТ, публикувано в ДВ, бр. 16 от 2021 г. се въвежда режим за промяна на предназанчението на  сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи, на база издадено разрешение от главния архитект на общината. Аналогично на разпоредбата на чл. 147а от ЗУТ, следва да се въведе облекчен режим, т.е. без одобряване на проектна документация, за промяна на предназначението и на преместваеми обекти.

 

  1. Да се добави преместваем обект – каравана за търговска дейност.

Мотиви: В Действащата наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Кюстендил не фигурира каравана за търговска дейност, а има инвестиционни намерения за такива преместваеми обекти. Те са заложени в наредбите по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ на повечето общини в Р. България.

 

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 2171 пъти Последно променена в 07 Апр 2022

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт