ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Покана за провеждане на обществено обсъждане на проект за "Частично изменение на действащ ОУП и ПУП за промяна предназначението на земеделски имот

На основание чл.127 ал.1 от Закона за устройство на територията       УВЕДОМЯВАМ всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на проект за „Частично изменение на действащия Общ устройствен план на Община Кюстендил  и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор № 52400.20.53  в м.“НАД СЕЛОТО“  ,  с. Николичевци, общ. Кюстендил, с цел изграждане на Фотоволтаична електро-централа /ФЕЦ/.

Обсъждането ще се проведе на 19.04.2022г. от 8.30 часа в кметството на с. Николичевци, Община Кюстендил.

Проектите се намират в кметството и са на разположение на заинтересованите страни.

Възложител на проекта :  „МИКРОБУС БГ“ ЕООД

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517