ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №704, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 31.03.2022 г. с протокол №31/31.03.2022 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план –план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на територията, заключе-на между: ул. „Цар Освободител“, ул. „Тинтява“, ул. „Шипка“, край на регулацията на гр. Кюстендил-източно от ул. „Студен кладенец“, част от границата с лесопарк „Хисар-лъка“, ул. „Шейново“, ул. „Калосия“ до ул. „Цар освободител“.
С решението се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е Община Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517