ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИ И КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ В „ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА - КЮСТЕНДИЛ“

По проект „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства - Кюстендил“, финансиран, Административен договор № BG05M9OP001-2.061 –0007-С01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 І. КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ:

        1.Ръководител 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Теменужка Георгиева Джагалова

6

        2.Социален работник 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Николета Антонова Иванова

14

2.

Катрин Валентинова Стойнева

13

3.

Цветелина Иванова Таскова

12

4.

Светлана Петрова Георгиева

11

5.

Весела Иванова Божкова

10

6.

Милена Христова Арсова

8

7.

Цветелина Георгиева Стойнева

8

8.

Владислав Владимиров Тасков

7

9.

Ирена Георгиева Кирилова

7

10.

Владан Винко Николов

7

          3.Кинезитерапевт

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Елена Емилова Лучанска

13

        4.Медицински специалист

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Антоанета Стоянова Атанасова

13

             5.Счетоводител/Домакин

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Нели Кирилова Александрова

15

2.

Катрин Валентинова Стойнева

9

3.

Даниела Василева Лазова

6

4.

Теменужка Георгиева Джагалова

5

          6.Трудотерапевт

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.       

Милица Вескова Якимова

15

2.       

Милена Христова Арсова

15

3.       

Светлана Петрова Георгиева

15

4.       

Величка Любенова Шушкова

14

5.       

Рени Крумова Велкова

13

6.       

Емилиян Методиев Бързачки

12

7.       

Мариана Павлова Банкова

11

8.       

Николета Иванова Василева

11

9.       

Цветелина Георгиева Стойнева

11

10.   

Илияна Кирилова Любикова

11

11.   

Антония Григорова Радойчева

11

12.   

Антоанета Асенова Атанасова

11

13.   

Марияна Кирилова Цветкова

11

14.   

Детелин Златков Иванов

11

15.   

Валери Кирилов Костадинов

10

16.   

Бойко Красимиров Георгиев

10

17.   

Веска Огнянова Златкова

10

18.   

Владислав Владимиров Тасков

10

19.   

Маргарита Лазарова Григорова

9

20.   

Даниела Йорданова Сергева

9

21.   

Ася Георгиева Иванова

9

22.   

Валентин Викторов Стоянов

9

23.   

Григор Димитров Велинов

8

24.   

Снежана Илиева Йорданова

8

25.   

Десислава Петрова Василева

8

26.   

Ирена Георгиева Кирилова

8

27.   

Даниела Тончева Зарева

7

28.   

Ваня Василева Писиос

6

29.   

Ивайло Евгениев Пейчев

6

30.   

Димитър Кирилов Куков

5

       7.Работник поддръжка

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Митко Георгиев Лучански

15

2.

Емилиян Методиев Бързачки

14

3.

Йордан Кайзеров Йорданов

13

4.

Ясен Николаев Димитров

12

5.

Детелин Златков Иванов

11

6.

Валери Кирилов Костадинов

11

7.

Васко Георгиев Христов

11

8.

Бойко Красимиров Георгиев

11

9.

Красимир Благоев Илиев

10

10.

Григор Димитров Велинов

10

11.

Любомир Йорданов Радойчев

8

12.

Ивайло Евгениев Пейчев

6

13.

Димитър Кирилов Куков

5

        8.Социален терапевт

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Ася Георгиева Иванова

15

2.

Снежана Живкова Панова

13

3.

Мариана Кирилова Цветкова

12

4.

Снежана Илиева Йорданова

11

5.

Валентин Викторов Стоянов

10

6.

Теменужка Ангелова Ненова

9

7.

Радостина Иванова Атанасова

8

8.

Райка Славова Владимирова

8

9.

Здравка Василова Златковска

7

10.

Катерина Крумова Янева

7

11.

Здравка Якимова Якимова

7

12.

Мария Любомирова Димова

6

13.

Венета Кирилова Спасова

6

14.

Татяна Василева Иванова

6

9.Шофьор

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

 1.  

Емил Страхилов Григоров

15

 1.  

Благой Кирилов Стоянов

14

 1.  

Васко Георгиев Христов

13

 1.  

Васил Бойков Георгиев

12

 1.  

Бойко Красимиров Георгиев

11

 1.  

Борислав Пламенов Стоичков

10

 1.  

Иванчо Милчев Салтиров

10

 1.  

Красимир Благоев Илиев

10

 1.  

Григор Димитров Велинов

10

 1.  

Любомир Йорданов Радойчев

10

 1.  

Илияна Кирилова Любикова

9

 1.  

Маргарита Лазарова Григорова

7

 1.  

Ивайло Евгениев Пейчев

6

 1.  

Димитър Кирилов Куков

5

Трудов договор се сключва с лицето, класирано на 1 - во място за позиции от № 2 до № 5 и за позиции № 7 и № 9 в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.

Трудов договор се сключва с лицата, класирани от 1 - во място до 3-то място за позиции № 6 и № 8 в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.

 В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 307 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517