ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение

ДО РОСЕН ПЕТРОВ ПОПНИКОЛОВ
КВ. ,,СРЕДЕЦ“
УЛ. ,,НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ“ №1,
ЕТАЖ 3, АП. №4
ГР. С О Ф И Я

ПАТРИСИЯ ЖИВКОВА ПОЧИНКОВА
АЛЕКСАНДЪР ЖИВКОВ ПОЧИНКОВ

 Уведомяваме Ви, че за триетажна сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII, отреден за обществено обслужващи, здравни и социални дейности, кв. 273 по плана на гр. Кюстендил за Централна градска част от Кмета на община Кюстендил е издадена Заповед №РД-00-686/31.05.2022 г., на основание чл. 195, ал. 4, ал. 5 от ЗУТ от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с която е наредено на собствениците да извършат основен ремонт за поправяне и заздравяване на покривната конструкция и текущ ремонт на фасадите на триетажната сграда, находяща се в УПИ XIII, отреден за обществено обслужващи, здравни и социални дейности, кв. 273 по плана на гр. Кюстендил за ЦГЧ.

    Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” №1, етаж 1, стая №16, всеки работен ден от         08.00 ч. до 17.00 ч.
    
Настоящето съобщение е залепено на 02.06.2022 г. на входната врата на имота, на таблото на община Кюстендил и е публикувано в интернет - страницата на община Кюстендил, и удостоверява, че адресатите му са уведомени по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517