ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщения на основание ЧЛ. 47, АЛ. 1 ОТ ГПК

    До Милчо Величков Стефанов от с. Таваличево, общ. Кюстендил
          
            Съобщавам Ви, че със Заповед №РД-00-654/20.05.2022 г., кметът на Община Кюстендил е одобрил базисната и пазарната оценка на 1046 кв.м. на предоставената за ползване на Емилия Хубавенска земеделска земя в местността Змийов дол, землище на с. Таваличево, представляваща ПИ 72045.402.24.
           Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517