ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински помещения и терени

     Със Заповед № РД-00-896/06.07.2022 година на Кмета на Община Кюстендил на 19.07.2022 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински помещения  и терени, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
1.Помещение за магазин за продажба на хранителни стоки /№14/, находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.1129.5 с адрес: гр.Кюстендил на площад “I-ви май“, състоящо се от 14,10 м2 търговска площ и 26,40 м2 складова площ с начална тръжна цена от 7,40 лева/м2 на месец без ДДС.
2. Сектор №2 за търговци с регистрирани фирми за продажба на плодове и зеленчуци – за отдаване под наем на 2 /два/ броя преместваеми съоръжения /маса/ с номер №5 и №6, съгласно схема, за продажба на плодове и зеленчуци, находяща се в УПИ VІІІ, кв.257, ул. ”Харковска” по плана на гр. Кюстендил – 3,70 м2 площ на масата и 0,81кв.м. складова площ, с начална тръжна цена 25,00 лева/м2 за търговска площ на месец без ДДС.
3.Помещение за обществена тоалетна, находящо се в гр. Кюстендил площад „I-ви май“, състоящо се от 78 м2 площ, с начална тръжна цена 86,95 лв. на месец без ДДС.
4.Терен, находящ се на ул. „Цар Освободител“ УПИ IV кв. 271 за поставяне на преместваем обект за павилион за промишлени стоки с площ от 7,30 м2 с начална тръжна цена 3,35 лева/м2 на месец без ДДС.
5. Терен находящ се в УПИ XI – общ. и делово обслужване, кв.1 по плана на гр. Кюстендил за поставяне на павилион  за продажба на пакетирани хранителни стоки, цигари, алкохол и обслужващи дейности с площ 27,50 м2 с начална тръжна цена от 2,60 лева/м2 на месец без ДДС.
     Цената за складова и помощна площ за обекти с №1 и №2 е 35% от цената за търговска площ и върху същите се начислява 20% ДДС.
     За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
     При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 26.07.2022 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 18.07.2022 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 25.07.2022 година.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 502 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт