Печат на тази страница

Покана за обществено обсъждане на Частично изменение на ОУП, отнасящ се за имот в с. Лозно

Покана за обществено обсъждане на "Частично изменение на ОУП и ПУП -ПЗ , отнасящ се за поземлен имот с идентификатор № 44183.33.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лозно. Обявлението  може да видите тук

Споделете в социалните мрежи: