ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до събеседване по проект „Създаване на „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения” в Община Кюстендил“

По проект „Създаване на „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения” в Община Кюстендил“, финансиран с Договор № BG05M9OP001-2.062-0008-C02 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 

І. ДОПУСНАТ КАНДИДАТ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ  

 

 

ДОПУСНАТ КАНДИДАТ

 

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ

1.       

Александра Василева Станоева

Кинезитерапевт

Отговаря на изискванията

   ІІ. НЕ ДОПУСНАТ КАНДИДАТ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

 

 

НЕДОПУСНАТ КАНДИДАТ

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ

1

Анатоли Венциславов Миланов

Кинезитерапевт

Не отговаря на изискванията за завършено образование, съгласно изискванията

 

                                                                                                  

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 48 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517